Osmanlı ve Klasik Türk Müziği – Tarihi Musiki – Ottoman Classical Turkish Music

0
3130
Osmanlı Klasik Türk Müziği Tarihi Musikilerimiz Ottoman Classical Turkish Music Sarayı Müzik Musiki Nedir. Tarihi Gelişimi Özellikleri
Osmanlı Klasik Türk Müziği Tarihi Musikilerimiz Ottoman Classical Turkish Music Sarayı Müzik Musiki Nedir. Tarihi Gelişimi Özellikleri

Osmanlı Klasik Türk Müziği – Tarihi Musikilerimiz – Ottoman Classic Turkish Musics

Klasik Türk müziği Kısaca Nedir?

Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü. Klasik Türk müziği, Klasik Batı Müziği ve Hint Müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut birkaç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir.

Osmanlı Klasik Türk Müziği

Osmanlılar yalnız musiki sanatına değil musiki ilmine de büyük önem verdiler. Türk müziğinin Arap, Acem, eski Yunan ve Bizans asıllı olduğunu ileri sürenler vardır.

Ancak Klasik Türk Müziği genel nitelikleri bakımından Türk asıllıdır. Osmanlı uygarlığı her alanda büyük bir sentez geliştirdiği gibi, Türk müziği potasında yerel pek çok renk bu müziğin parçası haline gelmiş ve bunun karşılığında da Osmanlı musikisi devletin kapsadığı topraklar ve ötesine büyük etkilerde bulunmuştur.

İstanbul’un alınmasından sonra Topkapı Sarayında kurulan

 • Enderun Musiki Mektebi ve
 • özel meşkhanelerde

eğitime geçilmesiyle daha belirli olarak kurallaşan ve klasik bir müzik niteliği kazanan Klasik Türk Müziği altı dönemde incelenir.

Osmanlı Dönemi Musiki Müzik Genel Bakış Klasik Türk Müziği Geleneksel Türk Sanat Müziği Sultan Eski Tarihi Saray Ottoman Empire Görsel Tablo Osmanlı Sanat Music
Osmanlı Dönemi Musiki Müzik Genel Bakış Klasik Türk Müziği Geleneksel Türk Sanat Müziği Sultan Eski Tarihi Saray Ottoman Empire Görsel Tablo Osmanlı Sanat Music

Birinci dönem; hazırlayıcı dönemdir ve başlangıcından Meragalı Abdülkadir’e (1360-1435) kadar uzanan dönemdir.

İlk klasik dönem, ikinci klasik dönem, yeni klasik dönem gibi dönemlerden günümüze gelir. Yeni klasik dönem oldukça önemlidir ve Dede Efendi’den Zekai Dede’ye (1825-1897) kadar uzanan kapsayan dizi, makamlar, usuller ve şekiller’den oluşur.

 

Osmanlı Devleti Dönemi Musikisi – Geleneksel Klasik Türk müziği

Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

 • Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda
  Kâr, beste, semai, şarkı
 • Camilerde
  Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat
 • Tekkelerde
  Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz
 • Köylerde
  Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası
 • Sınır boylarında
  Serhat türküsü
 • Kışlalarda
  Mehter müziği

Halk müziği ve “klasik” Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır.

Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır.

Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır.

İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.

CEVAP VER