Türk Halk Müziği Nedir? Türleri ve Özellikleri

0
12935
Türk Halk Müziği Nedir Türleri Özellikleri Aşık Halk Edebiyatı Nedir Karacaoglan Yöre Türküleri Ozan Aşık Bağlama Sazı
Türk Halk Müziği Nedir Türleri Özellikleri Aşık Halk Edebiyatı Nedir Karacaoglan Yöre Türküleri Ozan Aşık Bağlama Sazı

Türk Halk Müziği örnekleri genelde sözlü olmakla beraber, sözsüz dans müziklerini de içerir.

Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir.

Uzun havalar Anadolu’nun değişik bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi adlarla anılır.

Bunlar genellikle Karacaoğlan, Ruhsati, Sümmani,Yunus emre ve daha birçok tanınmış halk ozanının deyişleri üzerine yakılmıştır.

Yunus Emre Kimdir. Şair Tasavvuf Adamı Hayatı Eserleri Şiirleri Halk Ozanı. Edebiyatı Sözleri Düşünceleri Kişiliği Tekke Yaşamı
Yunus Emre Kimdir. Şair Tasavvuf Adamı Hayatı Eserleri Şiirleri Halk Ozanı. Edebiyatı Sözleri Düşünceleri Kişiliği Tekke Yaşamı

Kırık havalar ise koşma, yiğitleme, güzelleme, taşlama, ninni ve daha başka adlar altında kümelenir. Bunlar da genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, askere gidiş, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi köye has toplumsal bir olayı konu alır, sadelik, içtenlik, duygululuk gibi özellikler gösterir,yerel renkler taşır.

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı
Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı

Türk Halk Müziği’nin melodi yapısı incelendiğinde bu melodilerin ses genişlikleri bakımından bir oktav (sekiz ses sınırı) tamamlayan dizi ve tonaliteyi kesin şekilde belirtmeyen ikili ile beşli aralıkları içinde yapılandırılmış olduğu görülür.

Bununla birlikte dizi ve tonaliteyi belli eden sekizli ve daha geniş sınırlı melodiler de çoktur. Basit ve birleşik ölçülerden başka aksak ölçüleri içeren Türk Halk Müziği, ve formlardan oluşur.

Tekke Edebiyatı-Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Türleri
Tekke Edebiyatı-Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Türleri Dini Tasavvufi Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Eserleri Tasavvuf Nedir Osmanlı

CEVAP VER