Sultan V. Murad Müzisyen, Bestekar, Piyanist Padişah

0
3839
Sultan 5. Murad Osmanlı Batı Müziği V Ottoman Empire 5 Murat Bestekar Padişah
Sultan 5. Murad Osmanlı Batı Müziği V Ottoman Empire 5 Murat Bestekar Padişah

Sultan V. Murad Osmanlı Batı Müziği İlgisi

II. Mahmud döneminde Donizzeti’nin bestelediği “Mahmudiye Marşı”; Abdülmecid döneminde, yine Donizetti’nin bestelediği “Mecidiye Marşı” ve Abdülaziz döneminde Callisto Guatelli’nin bestesi “Aziziye Marşı” milli marş olarak kabul edilmiştir. 1876 yılında Abdülaziz tahttan indirilip yerine V. Murad geçince, devletin milli marşında tekrar bir değişiklik yaparak “Aziziye” marşı yerine “Mecidiye Marşı” nı milli marş olarak kabul etmiş, hatta Donizetti Paşanın bu eserini kendi el yazısıyla nota defterine kaydetmiştir.

sultan-v-murad-33-osmanli-padisahi-ve-112-islam-halifesidir-sultan_murad_v_of_the_ottoman_empire
sultan-v-murad-33-osmanli-padisahi-ve-112-islam-halifesidir-sultan_murad_v_of_the_ottoman_empire

Marş olmasa da sarayda dönemin Türk musikisi bestecisi olan Rıfat Bey, V. Murad’ın tahta çıkışı hatırasına “Priere” (dua) isimli eseri bestelemiş, Guatelli Paşa’nın armonize ettiği notası Hacı Emin Efendi tarafından İstanbul’da basılmıştır. Notanın bir kopyası bugün İngiliz Milli Kütüphanesi olan British Library’de bulunmaktadır.

V. Murad çok iyi piyano çalan ve Avrupaî dans türünde besteler yapan bir padişahtır.

Osmanlı padişahları arasında en çok eser vermiş olanı odur. Şehzadeyken Guatelli’den solfej ve piyano dersleri almıştır.

Sultan V. Murad, 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Sultan_Murad_V_of_the_Ottoman_Empire
Sultan V. Murad, 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Sultan_Murad_V_of_the_Ottoman_Empire

Torunu Celîle Sultan için bir polka bestelemiş, bunu da kendi el yazısıyla yazdığı notada belirtmiştir. Piyano için bestelediği vals, polka, polka-mazurka, kadril (quadrille) ve skotiş (schottische) gibi Avrupa dans müziği formundaki eserleri ve askeri marşları dört cilt halinde İstanbul Üniversitesi kütüphanesi Nadir Eserler Bölümünde bulunmaktadır. V. Murad’ın kızları Fehime ve Hatice Sultanlar da piyano dersleri almış, başta marş olmak üzere batı müziğinin değişik formlarında eserler bestelemişlerdir. V. Murad üç ay gibi kısa bir dönem tahtta kalmış olsa da, Osmanlı’da Batı müziğini yaşatmış, padişahlığının öncesinde ve sonrasında kapatıldığı Çırağan Sarayında müziğe adadığı hayatını piyano çalarak ve beste yaparak geçirmiştir.

CEVAP VER