Osmanlı Musikisi Müzik Enstrümanları Sınıflandırılması ve Bilgileri

0
2489
Osmanlı Saray Türk Eski Tarihi Ilk Saraylı Görsel Tarihi Müzesi Iran Tablosu Osmanlı Sarayı Musikisi Çalgıları Ile Fasıl TRT Türk Haber Merkezi
Osmanlı Saray Türk Eski Tarihi Ilk Saraylı Görsel Tarihi Müzesi Iran Tablosu Osmanlı Sarayı Musikisi Çalgıları Ile Fasıl TRT Türk Haber Merkezi

Osmanlı Musikisi Müzik Çalgıları Çeşitleri Nedir ve Çalgı Bilgileri

Mûsikî aletleri bilimi demek olan ORGANOLOJI’de çalgılar, hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir.

Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish

OSMANLI MUSIKISINDE ÇALGILAR SINIFLANDIRILMASI

OSMANLI MUSIKISINDE ÇALGILAR
VURMALI SAZLAR
 
1) Tahta Müzik Sazları
Çevgan (Askeri Müzik)
Kaşık (Halk Oyunları)
Çalpara veya Çengi Çubuğu (Köçekçe ve Tavşanca’larda)
2) Zilliler (Zilli Müzik Sazları)
Zil (Halile) (Tekke Müziği)
Mehter Zili (Askeri Müzik)
Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.)
Zilli Maşa (Halk oyunları)
Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği)
3) Derililer (Derili) Müzik Çalgıları
Kös Askeri Müzik
Davul Askeri ve Halk Müziği
Nakkare Askeri Müzik
Kudüm Tasavvuf ve Klasik Müzik
Daire Klasik Müzik
Def Fasıl Müziği
Bendir Tasavvuf Müziği
Nevbe Tasavvuf Müziği
Darbuka Oyun havaları
4) Fırınlanmışlar (Fırınlanmış)Müzik Ens.
Cam Bardaklar Oyun Müziği
Kaseler Oyun Müziği
Fincanlar Oyun Müziği
NEFESLI SAZLAR
1) Dilliler (Dilli) Müzik Çalgıları
Zurna Askeri ve Halk Müziği
Mey Halk Müziği
Kaval Halk Müziği
Tulum Halk Müziği
Sipsi Halk Müziği
Çifte Halk Müziği
Arğul Halk Müziği
Düdük Halk Müziği
2) Dilsizler (Dilsiz) Müzik Çalgıları
Nefir Askeri Müzik
Kaval Halk Müziği
Ney Klasik ve Tasavvuf Müziği
Girift Klasik Müzik
Miskal Klasik Müzik
Pişe Klasik Müzik
Mu Klasik Müzik
Kara kamış Klasik Müzik
Komuz Oyun Müziği
Garmon Mızıka ve Oyun Müziği
Hokkabaz Borusu Eğlence Müziği
Mizmar Klasik Müzik
TELLI SAZLAR 
1) Yaylılar (Yaylı) Müzik Aletleri
Iklığ Halk Müziği
Sinekeman Klasik Müzik
Keman Klasik Müzik
Rebab Tasavvuf Müziği
Klasik Kemençe Klasik Müzik
Karadeniz Kemençesi Halk Müziği
Ağaç Kemane Halk Müziği
Yaylı Tanbur Klasik Müzik
Kabak Kemane Halk Müziği
2) Mızraplılar (Mızraplı) Müzik Aletleri
Kopuz Askeri ve Halk Müziği
Kolca Kopuz Halk Müziği
Lavta Oyun Müziği
Çeng ( Mugni) Klasik Müzik
Tanbur Klasik Müzik
Ud Klasik ve halk Müziği
Kanun Klasik ve halk Müziği
Santur Klasik Müzik
Saz Ailesi
Cura Halk Müziği
Cura-Bağlama Halk Müziği
Bağlama Halk Müziği
Tanbura Halk Müziği
Divan (Meydan) sazı Halk Müziği
Tar Ailesi
Dombra Halk Müziği
Dotar Halk Müziği
Setar Halk Müziği
ASYA TÜRKLERI MÜZIĞI ÇALGILARI
Balaban (MEY) Halk Müziği
Gubuz Halk Müziği
Koray Halk Müziği
Sıbızgı Halk Müziği
Mazhar Halk Müziği
Gıçek Halk Müziği
Kılkopuz Halk Müziği
Rubab Halk Müziği
Nay Halk Müziği
Kemença Halk Müziği

 

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgisi Turkish

CEVAP VER