Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar

0
1117
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar 1
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar 1

Osmanlı Ailesindeki Müzik ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar

1. Hatice Sultan ( 1870-1938)
2. Zekiye Sultan (1872-1950)
3. Fehime Sultan (1875-1929)
4. Naime Sultan (1876-1945),
5. Fatma Rukiye Sultan (1885-1971)
6. Şadiye Sultan (1886- )
7. Ayşe Sultan (1886-1960),
8. Hamide Ulviye Sultan (1892-1967),
9. Fatma Naciye Sultan (1896-1957),
10. Emine Gehveri Sultan (1904-1980)

Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar

1 .Hatice Sultan (1870-1938)

V. Sultan Murad’ın büyük kızı olup, babası, hemşireleri, yeğenleri gibi musikişinastır. Güzel bir şekilde piyano çalmasını öğrenmiştir.Çok sesli marşlar bestelemiştir.

2. Zekiye Sultan (1872-1950)

Müzisyen Türk Imparatorluk prenseslerinden biri. Dolmabahçe Saray-ı Hümayun’nda doğdu, güney batı Fransa’da Pau şehrinde öldü. II. Abdülhamid”in 2. veliaht iken doğan büyük kızıdır. Annesi Bedr-i Felek Baş Kadın-Efendi;dir. 20 Nisan 1889’da Yıldız Saray-ı Hürnayfuı’unda Müşir Nureddin Paşa ile evlenmiştir ki müşir Gazi Osman Paşa’nın büyük oğludur. Bu evlilik Sultan’ın ölümüne kadar 61 yıl sürmüştür. Kızlan Ulviye Şükrüye Hanım Sultan ile Aliye Fatma Hanım Sultan olup, sonuncusu Prens Mehmed Muhsin Yeğen Paşa ile evlenmiş ve iki kızı olmuştur. Zekiye Sultan, babasının hal’inde 37 ve Türkiye’den çıkışta 52 yaşında bulunuyordu. Müzisyen, pianist ve musiki koruyucusu olan Zekiye Sultan, evliliğinden babasının ölümüne kadar olan 20 yıl içinde en büyük sultan saraylarından birinin sahibi idi. Sarayının husus! saz takımları, çok değerli müzisyenlerden müteşekkil imam, müezzin, musiki hocaları kadrosu vardı. Evlenince kendisine müezzin olarak meşhur Durakçı Hacı Nafız Bey’i seçmiştir.

3. Fehime Sultan (1875-1929)

Sultan V. Murad’ın kızı. Babasının tahttan indirilmesi üzerine Dolmabahçe Sarayı’ndan Çırağan’a götürüldü. Sarayda özel öğrenim gördü. Nota yazar, piyano çalardı. Sultan II. Abdülhamid tarafından Ali Galip Bey ile evlendirildi. Bir süre sonra, Galip Paşa’dan boşanıp, subaylıktan aynlan Mahmud Bey ile evlendi. Hanedanın, Türkiye’den çıkarılması üzerine Nis’e gelip yerleşti. Orada öldü.

Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar. Haremde Muzik
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar. Haremde Muzik

4. Naime Sultan (1876-1945) Fatma

II. Abdülhamid’in 2. kızı. İstanbul’da doğdu, 69 yaşında Tiran’da öldü. Diğer kardeşleri gibi iyi batı musikisi öğrendi. Gayet mahir bir piyanistti.
Annesi Bidar Kadın-Efendi’dir. Gazi Osman Paşa’nın 2. oğlu Müşir Kemaleddin Paşa ile evlendi; ondan Adile Hanım-Sultan adlı kızı oldu. Sonra ayrılarak Vezir İşkodralı-zade Mahmud Celaleddin Paşa ile evlendi. 5 Mart 1924’te Türkiye’den çıktı ve Arnavutluk’a gitti.

5. Rukiye Sultan (1885-1971)

Mahir pianist olup, keman ve ud’da çalıyordu. Birçok parça bestelemiştir. V. Murad’ın oğlu Şehzade SaHihaddin Efendi’nin kızıdır. İstanbul’da Çırağan sarayında doğdu ve aynı şehirde öldü. 1924-1952 arasında dışarıda yaşadı. Müzisyen Damat Şerif Abdülmecid Targan’la evli idi ki bu zad Ürdün’ün Londra, Paris ve Ankara elçisi de oldu. Çocukları yoktur.

6. Şadiye Sultan (1886-X)

Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanları
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanları

İstanbul’da Yıldız Saray-ı Hümayun’nda doğdu. II. Abdülhamid’in Emsal-Nfir III. Kadın-Efendi’den doğma 5.kızıdır. Pianist ve arpist olup, batı musikisini başlıca Lombardi’den öğrenmiştir. Tanburi Cemil Bey’den de biraz tanbur ve ud öğrenmiştir. İki defa evlenmiş, genç ölen ilk zevcinden bir kızı olmuştur.

7. Ayşe Sultan (1886-1960) Hamide

II. Sultan Abdülhamid’in 6 kızının 4. südür. Annesi Müşfıka Kadın­ Efendi’dir. Bütün kardeşleri gibi o’da müzisyendir. Batı musikisi tahsil etmiştir. Pianist-arpist ve violonisttir. Aynı zamanda ressamdır. Halife II. Abdülmecid Efendi’ye ithaf ettiği piano için bir marş, Fatih Marşı ve büyük toronu için de bir -Berceuse- bestelemiştir.

8. Ulviye Sultan (1892-1967)

Fatma Sultan Mehmed Vah’ideddin’in büyük kızı. Ortaköy Sarayı’nda doğdu, İstanbul’da öldü. Ulviye Sultan iyi müzisyen, pianisttir ve bazı parçalar bestelemiştir.

9. Naciye Sultan (1896-1957 ) Emine

I.Abdülmecid’in oğullarından Şehzade Süleyman Efendi’nin tek kızı ve Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın zevcesi. Çocukları vardır. İstanbul’da doğdu. 61 yaşında İstanbul’da öldü. Mahir pianisttir.

10. Gehveri (Cehveri, Cevheri)  Sultan (1904-1980)

Osmanoğlu Şehzade Seyfeddin Efendi’nin kızıdır. Istanbul’da Çamlıca’da doğmuştur.
Fransa’da tahsil etmiştir. Gehveri Sultan, 1924’te Kahire’ye yerleşmiştir.
Türkiye’ye dönüşüne izin verilmesinden sonra İstanbul’a gelmiştir.Kemençe,tanbur, ud, Hivta çalardı. Aynı zamanda bestekardı. Hüzzam makamındaki peşrevi; Rast, Mahur, Bayati, Suzidil, Hüzzam saz semaileri ve kürdilihicazkar, Şedaraban, Rast, Hicaz, Uşşak makamlarında şarkıları vardır. Hüzzam makamında ve semai usulündeki şarkısının sözleri dedesi Sultan Abdülaziz’e aittir :
“Başka bir alem gerekir gönlümü seyran için”

Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar 1
Hanedan Mensubu Müzisyen Kadınlar. Osmanlı Ailesindeki Müzik Ve Musiki İle İlgilenen Kadın Sultanlar 

Hanedan, Mensubu, Müzisyen, Kadınlar, Hatice, Sultan, Zekiye, Sultan, Fehime, Sultan, Naime, Sultan, Fatma, Rukiye, Sultan, Şadiye, Sultan, Ayşe, Sultan, Hamide, Ulviye, Sultan, Fatma, Naciye, Sultan, Emine, Gehveri, Sultan, Baba, Kızı, Oğlu, Torunu, Yeğeni, Sultanları, Sultanı, Osmanlı, Müzisyen, Müzik, Müzikleri, Musiki, Beste, Osmanlı, Ailesi, aile, Müzik, ve, Musiki, İle, İlgilenen, Kadın, Sultanlar

 

CEVAP VER