Osmanlı Açtığı Müzik Okul ve Kurumları Nelerdir. Ne Zaman ve Kim Kurmuştur?

0
1932
Osmanlı Açtığı Müzik Okul Ve Kurumları Nelerdir. Ne Zaman Ve Kim Kurmuştur Cumhuriyet Önce Açılan Müzik Hangileri Kısaca Özet
Osmanlı Açtığı Müzik Okul Ve Kurumları Nelerdir. Ne Zaman Ve Kim Kurmuştur Cumhuriyet Önce Açılan Müzik Hangileri Kısaca Özet

Cumhuriyetten Önce Açılan Müzik Kurumları İsimleri Nelerdir Hangileri Kısaca Özet Maddeler Halinde

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında her sahada olduğı gibi “Enderûn” denen Saray okulunda çöküntü, çözülme, özelliğini kaybetme ve fonsiyonunu yitirme başlamıştı.

Enderunun bu durumu göz önüne alınarak yeni bir müzik kurumu olan “Mızıka-i Hûmayun” açılmış ve bu kurum daha çok Batı Müziği’ne önem vermiştir.

20. yüzyılın başlarında yeni bir kuruluş ortaya çıkar, Millî Eğitim Bakanlığı, o zamanki adıyla “Maarif Nezareti”, 1914 yılında İstanbul’da “Darülelhan” (Nağmelerin evi) adıyla bir devlet konservatuvarı açar, mûsıkî bölümünün başına da Musa Süreyya Bey getirilir.

Bu kişinin ilk işi 1926’da Darülelhan adının İstanbul Konservatuvarı’na çevrilip yeni kültürümüz için gereksiz olan ŞARK MÛSIKÎSİ’nin kaldırılmasını istemek oldu. Böylece okullardan mûsıkî dersleri zamanın bakanı tarafından kaldırıldı.

Darülelhan’ın yanı sıra, pek çok cemiyet ve özel mûsıkî mektebi de, asrın başlarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar, Türk Mûsıkîsi öğretimi ve icrâ’sı sahalarında faaliyet göstermiştir.

Okullarda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Osmanli Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika Osmanlılar Saray Musikisi
Okullarda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Osmanli Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika Osmanlılar Saray Musikisi

Bunların arasında ;

  1. 1922 yılında Fahri Kopuz, Kanunî Nâzım bey ve Ali Rıza Şengel tarafından kurulan:Terakk-i Mûsıkî Mektebi,
  2. 1925 yılında Abdülkadir Töre tarafından kurulan Gülşen-i Mûsıkî Mektebi,
  3. 1916’da Fahri Kopuz ve arkadaşları tarafından kurulan ve 1931’e kadar varlığını sürüdüren, özel okullar içinde en uzun ömürlü ve verimli olanı DARÜTTALİM-İ MÛSIKÎ .

    Osmanli Müzik Eğitiminde Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika İmparatorluğu Cemiyetleri Müzik Okulu
    Osmanli Müzik Eğitiminde Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika İmparatorluğu Cemiyetleri Müzik Okulu

CEVAP VER