Bayrak Nedir? Bayrağın Türklerdeki Tarihsel Süreci ve Anlamı Nedir?

0
4969
Bayrak Nedir Bayrağın Türklerdeki Tarihsel Süreci Ve Anlamı Nedir Türkiye Bayrağı Ve Raşel Kumaş Osmanlı Bayrağı
Bayrak Nedir Bayrağın Türklerdeki Tarihsel Süreci Ve Anlamı Nedir Türkiye Bayrağı Ve Raşel Kumaş Osmanlı Bayrağı

Bayrak,  bir ulusun varlığını, bir devletin egemenliğini simgeleyen, askeri ya da benzeri bir kurumun renklerini, ayırt edici özelliklerini taşıyan, bir gönderin veya bir mızrağın ucuna dalgalanacak şekilde asılan sembol ya da işaret anlamına gelmektedir. Türk bayrağının tarihçesi incelendiğinde, bayrak sözcüğünün Türklerde çok eski dönemlerden beri kullanılmakta olduğu görülür. Bayrak sözcüğünün bilinen ilk halinin batırmak kökeninden gelen “Batrak” olduğu, Kaşgarlı Mahmud’un ünlü eseri Divânu Lügati’t-Türk’ten anlaşılmaktadır. Türk bayrağı hakkında bilgi veren bu ilk eserde batrak, “Ucuna bir ipek parçası takılan ve savaşlarda kullanılan mızrak” olarak tanımlanmaktadır.

Türk Devletleri’nin Kuruluş Ve Yıkılış Tarihleri Bayrak Türk Eski
Türk Devletleri’nin Kuruluş Ve Yıkılış Tarihleri Bayrak Türk Eski

Bayrağın Türklerdeki tarihsel süreci ve anlamı nedir?

Bayrağın Türklerdeki tarihsel süreci incelendiğinde, Orta Asya’da yaşayan Türklerin ilk dönemlerinden itibaren  bayrak ve tuğ kullandıkları yapılan arkeolojik kazılarla kanıtlanmıştır.

Örneğin, Göktürkler döneminde at kılından (sonraki dönemlerde altından) yapılmış bir kurt başının alem olarak sancak direği tepesinde bulunduğu ve kurt başının altında ise dört köşe, dikdörtgen şeklinde ipekten bir bayrağın olduğu bilinmektedir. Orta Asya Türkleri tuğ ve bayrağın, bir bozdoğan ile birlikte gökten indiğine inanırlardı.

O dönemlerde yaşayan savaşçılar, diğer savaşçılardan ayırt edilebilmek için mızraklarının ucuna önceleri Türklerce kutsal sayılan“yak” denen Tibet öküzünün kılından,  Tibet öküzünün soyunun giderek tükenmesi üzerine atkuyruğundan ya da ipekli kumaştan bir alamet, bir işaret takarlardı.

Türk Devletleri Hangileri Kuruluş Yıkılış Tarihleri Nedir
Türk Devletleri Hangileri Kuruluş Yıkılış Tarihleri Nedir

Her savaşçının kendine özgü bir işareti bulunur ve onunla tanınırlardı. Fakat zaman geçtikçe, savaşçılar kendilerinin ayırt edilmesini sağlayan işaretler yerine kabilelerinin ya da birliklerinin işaretlerini kullanmaya başladılar.  Ve böylece bayrak kavramı doğmuş oldu. Bayrak sözcüğü önceleri, yalnızca savaşçıların savaşlarda taşıdığı mızrağı ifade ederken, zamanla devletin, ulusun ve ulusal varlığın timsali olmuştur.

Yine Divânu Lügati’t-Türk’ten alınan aşağıdaki şiirde, XI. yüzyılda Oğuz Türklerinin bayrak sözcüğünü kullandığı görülmektedir:

Ağdi kızıl bayrak
Tağdı kara toprak
Yetşü gelüp “uğrak”
Tokşip anın giçtimiz.

Eski Ve Yeni Türk Devletleri İsimleri Tarihleri Bayrakları. Kuruluş Yıkılış Tarihleri Türk İmparatorlukları Hakanlıkları.eski Turk Devleti Bayraklari
Eski Ve Yeni Türk Devletleri İsimleri Tarihleri Bayrakları. Kuruluş Yıkılış Tarihleri Türk İmparatorlukları Hakanlıkları.eski Turk Devleti Bayraklari

Şiirde kızıl bayrak, yükseldiği zaman kara toprağı havalandıran ve bütün bir savaşçı topluluğunu peşinden sürükleyen bir güç, bir alâmet olarak tanımlanmaktadır. Bu örnek, bayrak sözcüğünün günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan geldiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır

Türk Devletleri Bayraklarındaki Renklerin Anlamları Nedir Türkiye Kırmızı Yeşil 3 Hilal
Türk Devletleri Bayraklarındaki Renklerin Anlamları Nedir Türkiye Kırmızı Yeşil 3 Hilal

CEVAP VER