İslamiyet Öncesi Dönemi Türk Müziği – Musikisi

0
5832
Slamiyet Öncesi Dönemi Müziği Musikisi İslami Dini Öncesi Devri Türk Müzikleri Musikileri Eserleri Kimdir. Şair Eserleri Şiirleri Halk Ozanı. Edebiyatı Sözleri
Slamiyet Öncesi Dönemi Müziği Musikisi İslami Dini Öncesi Devri Türk Müzikleri Musikileri Eserleri Kimdir. Şair Eserleri Şiirleri Halk Ozanı. Edebiyatı Sözleri

İslami Dini Öncesi Devri Türk Müzikleri – Musikileri, Eserleri

Türk müziği, Türklerin Orta Asya’dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde belirginleşen müzik tarzı.

Türklerin İslamiyet’i kabullerinden çok önce dinî törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu. Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır.

Çin’in kütüphane, Hun Türkleri’nde, Uygur Türkleri’nde, Selçuklular’da ve Osmanlılar’da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu.

Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur. Yine Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı.

K Edebiyatı Özellikleri Temsilcileri
K Edebiyatı Özellikleri Temsilcileri

CEVAP VER