En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri

1
10125
En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler

17 En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler.

 • Yardım almaya alısan, emir almayada alısır! Sultan IV.Murad
 • Kılıc kınından cıkmadıkca it sürüsü dagılmaz. II.Mahmud
 • Allah, peygamber korkusu bilmez alcaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaslanmaz! Sultan IV.Murad
 • Dünya devleti ebedi degildir.Fani cihanda hic kimse de ölümsüz degildir.İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. Fatih Sultan Mehmet
 • Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil degildim, o kadar.Kırk yıl su d
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler

  evletlerin birbirine düsmesini bekledim. Onlar birbirlerine düstü, simdi ben tahtta degilim. Sultan 2. Abdülhamid Han

 • Düsmanın kurtulus recetesi öldürmek icindir. Esaretin bir cesidi de borclandırmadır. Sultan Sultan 2. Abdülhamid Han
 • Millet birbirini kırıp gecirecegine bırakın beni öldürsün.İcabı halinde donanmayı kaybetmemek icin canımı vermeye hazırım.
 • Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. Sultan Sultan 2. Abdülhamid Han
 • Yenileceginden korkan, daima yenilir. Yıldırım Bayezid

  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
 • Kılıcımız parladıkca düsmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düsman bizi görmek degil, bir de tepeden bakar. Yavuz Sultan Selim
 • ‘Nerede bir ilim ehli duyarsan ona ragbet, ikbâl (ilgi) ve yumusaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklasma. Bizim meslegimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı degildir. Sana da bunlar yarasır.Daima herkese ihsanda bulun. Memleket islerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına cagırmıs ve vasiyetine hususî olarak sunu da eklemisti:’islâmbol’u (istanbul’u) ac gülzâr (gül bahcesi) et!’ OSMAN GAZİ
 • İmparatorunuza söyleyin, simdiki Osmanlı padisahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulastıgı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulasamaz. Fatih Sultan Mehmet
 • Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. Fatih Sultan Mehmet
 • Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padisahlar askerin önünde sefere cıkmıslardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (Sultan 3. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, baslangıcta seferi pasalarımıza ısmarlamakla hataya düstük. Asker evlatlarımız bizi baslarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere cıkacagız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. Sultan 3. Mehmet

  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
 • Sancak-ı serifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dısarı cıkma! 3. Sultan Ahmed
 • Bana agırlık ve hazine lazım degil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din ugruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim! Sultan 3. Mustafa
 • Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemisizdir. Sultan 3. Mustafa
 • Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ates kesilir saba yeli gül bahcemizden gecse. Sarı Selim (Sultan 3. Selim)
 • Valide, biz Sultan oglu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı nicin kusandık? Kararımız karardır, sefere cıkacagız. Taht ugruna devleti feda etmeyiz. III. Mehmed
 • Gidin, daha cok müttefik ve daha büyük ordularla karsıma cıkın ki, kazanacagım san ve zafer de daha büyük olsun! Yıldırım I. Bayezit
 • Ben Osmanlı Padisahı, İslâm Halifesi, fakat her seyden evvel Türk Hakanıyım. V. Mehmet Resat
 • Facialara kalkan olamadım ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm… Bütün musibetleri üzerime cektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya calıstım. Dinine, devletine, vatanıma ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması icin yakarıyorum..Her tarafı istilâ eden inkılâb ve ihtiras icinde karsı koyma yahut basegme imkânını bulamadım. Kamuoyuna sükûn ve durumda acıklık belirinceye kadar İstanbul’dan gecici olarak ayrılmaya karar verdim..Vekili oldugum sanı yüce peygamberin yaptıgını yaptım, hicret ettim..Elbet birgün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikatleri ögrenecektir..Biz her sey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmıs olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoglu olarak nasıl vatan haini olabiliriz? VI. Mehmed Vahidettin

  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
 • ‘Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez! Zirâ i’lâ-yı kelimetullâh azmi iki kıtaya sıgmayacak kadar büyük bir davadır. Selcuklu’nun vârisi (mirascısı) biz oldugumuz gibi Roma’nın (Avrupa’nın) vârisi de biziz!.’ Orhan Gazi
 • Baba, eger padisah siz iseniz geliniz ve ordunun basına geciniz. Yok, eger padisah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun basına geciniz. Fatih Sultan Mehmet
 • Hak arayan varsa, hakkını verin. Bas kaldıran varsa, basını kesin. Sultan II. Abdülhamit Han
 • Bak Pasa, sana devlet islerini dogrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan calıskan kulları yakasından tutup zorla dısarı atmak cesaretini gösterdin. Agalara araba gönderdin, yeniceriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meger zorbaların bası senmissin! II.Ahmed

  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
  En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Padişah sözleri. Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler
 • Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Osman Gazi
 • Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. Yavuz Sultan Selim
 • Halk icinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman
 • sahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düsman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düsman olur, komutan olur, sevgili olur. Yavuz Sultan Selim
 • Bagdat’ı almaya calısmak, Bagdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?! Sultan IV. Murad
 • Tarih degil, hatalar tekerrür ediyor! Sultan II. Abdülhamid Han
 • Savas yalnız sınırlarda olmaz .Savas bir milletin topyekün atese girmesidir.Eger bu bütünlük saglanmamıssa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir. Sultan II. Abdülhamid Han
 • Bir karıs dahi olsa vatan topragını satmam, zira bu vatan bana degil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldıgı fiyata verir. cünkü bu topraklar kanla alınmıstır, kanla verilir! Sultan II. Abdülhamid Han
 • Yapmak istedigimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. Fatih Sultan Mehmet
 • Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim
 • Bu dünya iki padisaha yetecek kadar büyük degildir. Yavuz Sultan Selim
 • Adaletin en kötüsü gec tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Orhan Gazi
 • Ogul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuc topragı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyligi sultanlıga cevirdik. Sen daha da büyügünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi serifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sıgmayacak yüce bir azimdir. Orhan Gazi
 • en-guzel-ve-anlamli-osmanli-padisahi-sozleri-padisah-sozleri-osmanli-imparatorlugunda-basa-gecmis-olan-padisahlarin-soyledikleri-unlu-sozlerden-secmeler-1

1 YORUM

CEVAP VER