15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu: Fatih Sultan Mehmed ve 3. Murad

0
3863
15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir
15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir

ILK OSMANLI SARAR HAREMINI KIM VE NE ZAMAN VE NASIL KURDU? GELIŞIMI

Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra, bugün Beyazıt’ta üniversitenin bulunduğu yerde yaptırdığı Saray’ın içinde de yer alan: HAREM, 1478 senesinde Topkapı Sarayı’nın inşaatı tamamlandıktan sonra, o zamana kadar eski Sarayda kalan ailesinden az sayıda kadını buraya, “Harem­i Duhteran” olarak isimlendirilen küçük bir mekâna taşır…

Topkapı Sarayı bünyesinde iki yüzyıla yakın bir zamanda, nitelikli bir mekân haline gelir ve 400 bölümünde 1000’den fazla kadını barındırır…

Haremdeki kadınlar arasında müziğe yetenekli olanlar mükemmel bir şekilde Türk Musıkîsi dersleri ile eğitilirlerdi…

Osmanlı Devleti’nin en gizemli ve tartışmalı kurumlarının başında “ Harem” in geldiği herkesce bilinmektedir.

Osmanlı 15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Ottoman Harem Resimleri. Osmanlılar Padişahları Sultanları Saray
Osmanlı 15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Ottoman Harem Resimleri. Osmanlılar Padişahları Sultanları Saray

HAREM Kelime- Sözcük Anlamı nedir?

Harem, İslâmî terminolojide mahremiyet, gizlilik, dokunulmazlık gibi anlamlar taşıyan bir kelimedir.

Harem’in devlet saraylarında yapılanmasının tarihi, neredeyse Asurlular dönemine kadar dayanır.

Ancak, Osmanlı’da nihai şeklini bulacak olan harem, İslâmî anlamda Emevî ve Abbasîler dönemimde kurumsal hale gelmiş, Karahanlılar’dan Selçuklular’a kadar ki dönemlerde gelişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda önce Bursa’daki mütevazı Sarayda küçük bir bölüm olarak yer aldıktan sonra, Edirne’de “ Harem­i Hümâyûn “ ismini alır.

Burada, başta Padişah’ın annesi, kız kardeşleri, eşleri ve câriyelerinin yaşadığı, devlet yönetim mekânından müstakil bir özel mülkiyet alanı olarak kurulmuşsa da, zaman içerisinde giderek aynen Enderûn gibi bir eğitim kurumuna dönüşmüştür.

Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra, bugün Beyazıt’ta üniversitenin bulunduğu yerde yaptırdığı Saray’ın içinde de yer alan harem, 1478 senesinde Topkapı Sarayı’nın inşaatı tamamlandıktan sonra, o zamana kadar eski Sarayda kalan ailesinden az sayıda kadını burada “Harem­i Duhteran” olarak isimlendirilen küçük bir mekâna taşır.

Osmanlı Harem I Humayunu Osmanlı Haremi Osmanlıda Harem Hayatı Osmanlıda Harem Kültürü Osmanlıda Harem Osmanlı Devleti Musikisi Müziği. Osmanlılar Saray Müzikleri
Osmanlı Harem I Humayunu Osmanlı Haremi Osmanlıda Harem Hayatı Osmanlıda Harem Kültürü Osmanlıda Harem Osmanlı Devleti Musikisi Müziği. Osmanlılar Saray Müzikleri

Fatih’ten sonra 3. Murad dönemine kadar bu şekilde varlık gösteren Harem, ancak Sultan 3. Murad’ın annesi Nurbânu Hatun’un girişimiyle genişler.

Topkapı Sarayı bünyesinde iki yüzyıla yakın bir zamanda, nitelikli bir mekân haline gelir ve 400 bölümünde 1000’den fazla kadını barındırır. Harem Topkapı Sarayı’nda, iki ana mekândan ibarettir.

  • Harem Birinci bölüm, bazı erkek görevliler ve şehzadelere ders veren hocaların da serbestçe girip çıktıkları bir mahaldi
  • Harem İkinci bölüm ise, haremin kendi ismi ile bağlantılı, yani sadece kadınların girip çıkabildiği, tam anlamı ile erkeklere yasak bir mekândır.

Bir anlamda Padişah’ın özel hayat alanıdır. Osmanlı Harem’inde en yüksek makam “ Valide Sultanlık” tır.

Oranın yönetiminde tek söz sahibi isim, dönemin Padişahının annesidir. Emrinde büyük bir cariye (hizmetçi) kadrosu vardır. Haremin günlük işlerinin idaresini de Validesultan’ın direktifleri çerçevesinde “ Hazinedâr Kalfa “ yönetirdi.

Osmanlı Devleti Harem Tablosu. Osmanlılar Saray. Ottoman Empire Harem.Ottomano Sultan Çalgı Resim Osmanlı Haremi Hakkındaki Yalanlar Ve Gerçekler
Haremin idaresini de Valide sultan’ın direktifleri çerçevesinde “ Hazinedâr Kalfa “ yönetirdi. Harem’in protokolunda Validesultan’dan sonra “ Baş Kadın Efendi “ gelirdi.Osmanlı Devleti Harem Tablosu. Ottoman Empire Harem.Ottomano

Harem’in protokolunda Validesultan’dan sonra “ Baş Kadın Efendi “ gelirdi. Baş Kadın efendi ise Padişah’ın birinci hanımıdır. 16 y.y. dan sonra bunlar, Hasekî Sultan olarak adlandırılmışlardır.

Harem konusu gündeme geldiğinde, burası hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kişiler, özellikle Osmanlı kadınının, toplum tarafından dışlandığı önyargısından hareketle, aklına ne kadar olumsuz niteleme gelirse fütursuzca ifadeden çekinmemektedir.

Hatta öyle ki, bu durum Osmanlı Sarayı’nı konu alan yerli ve yabancı ressamların tablolarında somut bir şekilde hayata geçirilmiş ve bir anlamda yarı belgesel bir gerçek gibi sunulmaya başlanmıştır.

Oysa ciddi araştırma sonuçları, kadının saraydaki statüsünün, günümüzde topluma ifade ve resmedildiği konumdan oldukça farklı bir durum gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır.

Harem’deki kadınlara, başta davranış olmak üzere , dikiş­ nakış ev ve el işleri gibi bir çok konuda ciddî bir eğitim verilirdi. Bunun ötesinde içlerinde müziğe yetenekli olanlar ise , mükemmel bir şekilde Türk Musıkîsi dersleri ile eğitilirlerdi.

HAREM Ne Demek Osmanlı Saray Haremi Hangi Padişah Kurdu Ottoman Empire Music Palace Harem.Ottomano Sultan Çalgı Resimleri Osmanli
HAREM Ne Demek Osmanlı Saray Haremi Hangi Padişah Kurdu Ottoman Empire Music Palace Harem.Ottomano Sultan Çalgı Resimleri Osmanli

Bu gün elimizde Harem’deki hayatın nasıl olduğunun tarihi gerçekler içinde resmedildiği bir minyatür koleksiyonu mevcuttur. Bu koleksiyon, haremdeki sosyal hayat hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Anılan minyatürlerin önemli bir bölümü ise, Harem kadınlarının musıkî meşklerine dair ayrıntılı fotograflar vermektedir.

Daha 15. y.y. da, Fatih Sultan Mehmed döneminde çizilen minyatürlerde Harem’deki meşkler, bu meşklerde kullanılan enstümanlar, hatta kadın ve erkeklerin aynı ortamda birlikte meşk ettiklerine şahid oluyoruz.

Sultan III. Murad Han Padişah 3. Murat
Sultan III. Murad Han Padişah 3. Murat. ILK OSMANLI SARAR HAREMINI KIM VE NE ZAMAN VE NASIL KURDU? GELIŞIMI

CEVAP VER