Fatih Sultan Mehmed Kimdir? Hayatı ve Önemli Olayları

0
2902
Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir. Dönemi Önemli Olaylar Yenilikler Şahsiyeti Biyografisi Hakkında Bilgi Ve Yaşamı 1
Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı Padişahı Fatih Sultan 2. Mehmed Han Kimdir. Dönemi Önemli Olaylar Yenilikler Şahsiyeti Biyografisi Hakkında Bilgi Ve Yaşamı 1

Osmanlı Padişah Fatih Sultan Mehmed Yaşamı, Kişiliği, Özgeçmişi ve Saltanatı

KARDEŞLERİ : Ahmed , Ahmed (küçük) , Hasan , Alaeddin Ali , Orhan , Fatma dır.
ANNESİ : Hüma Hatun
ÇOCUKLARI : Mustafa , Korkud , Bayezid , Cem Sultan , Gevher Han dır.

FATİH SULTAN MEHMED (1451-1481)

Sultan Murad Edirne’de M.1451’de vefat etti. Vezirler ,sultanın öldüğünü askerlerden gizleyip Manisa sancakbeyi olan Şehzade II.Mehmed’e acele gelmesi için haber gönderdiler.

Ancak,iki hafta sonra Edirne’ye gelebilen II.Mehmed cülûs ettikten sonra babasının cenazesini Bursa’ya gönderdi.II.Mehmed’in altı kardeşi vardı bunlardan biri kızdı diğer erkeklerden en büyüğü olan Ahmed ile Alaaddin Amasya’da , Hasan ve Orhan da Edirne’de vefat etmişlerdir. Sultan II.Mehmed tahta oturur oturmaz,kardeşi Ahmed ‘in idamı ile sultanlık hakkını,güven altına almayı düşündü.

Sultan Murad,Sinop hakimi İsfendiyar Beyi’nin evlenişinden henüz memede bulunan bir erkek yavru bırakmış idi.Yeni padişah sonraları bu şehzadenin davasına kalkışabileceği ihtimalini düşünerek –bir vehimle beslenmiş ihtiyat tedbiri olmak üzere-Evrenoszâde Ali’yi Şehzade Ahmed’i boğmakla görevlendirdi.Bu irade acımadan yerine getirildi.Küçük şehzade harem dairesindeki hamamım içinde boğuldu.Padişah bu merhametsizliğin Osmanlıların sevgisini eritebileceğini de hesaba katarak Ali’yi olayın ertesi günü idam ettirdi.

Fatihin İstanbula Girişi. Fausto Zonaronun Eseri. II. Mehmedin Constantinoplea Girişi İsimli Tablosu The Entry Of Mahomet II Into Constantinople 1876 Kopya
Fatihin İstanbula Girişi. Fausto Zonaronun Eseri. II. Mehmedin Constantinoplea Girişi İsimli Tablosu The Entry Of Mahomet II Into Constantinople 1876

İstikbalde saltanat davasına kalkışması muhtemel diye küçük Ahmed de ortadan kalktığına göre II.Mehmed saltanat mücadelesi vermeksizin devletin başına geçmiş demektir.Ancak İstanbul’da mülteci olarak bulunan Orhan adındaki bir Osmanlı şehzadesi için imparatora senede 300,000 akçe vermeyi taahhüd ederek Bizans’la uzlaşma yoluna gitmiştir.Daha önce II.Mehmed’in birinci hükümdarlığı sırasında (M.1444)Bizans imparatorunun saltanat iddiasına kalkışması için salıverdiği bu Orhan’ı,II.Mehmed’in mutemat adamlarından Şehabettin paşa İstanbul’a geri kaçmak zorunda bırakmıştı.Osmanlı tarihlerinde kendisini hanedana mensup olduğunu iddia eden basit bir kişi gibi gösteren bu şehzade İstanbul’un fethi sırasında yakalanarak öldürülmüştür.
Mehmet babası tarafından itinayla yetişmiş ve diğer kardeşlerinden büyük olması nedeniyle babası tarafından tahta geçirilmiştir.

II.Mehmed 1443 sensinde bir Osmanlı an’anesi olan yetişip tecrübe kazanması için mühim şehzade sancaklarından biri olan Manisa’ya gönderilmiştir.Yine aynı yıl sonlarında ağabeyi Amasya valisi şehzade Alaaddin Ali Çelebi’nin vefatı üzerine tahtın tek varisi konumuna gelmiştir.II.Murat’ın tahtı oğlu şehzade II.Mehmed’e vermesi ve II.Murad’ın yeniden saltanatı devralıp Mehmed’i yeniden Manisa2ya göndermesiyle Sultan Mehmet bir nevi Anadolu hükümdarı haline gelmiştir. II.Mehmed babası öldükten üç gün sonra 6 şubat 1451’de Çandarlı Halil Paşa’nın gizlice gönderdiği mektup Edirne’den Manisa’ya ulaştı II.Mehmed atına bindi ve ‘Beni seven arkamdan gelsin’ diyerek Edirne’ye girdi.

Vezirler,beylerbeyi,sancakbeyleri,ordunun hepsi bekliyordu.Lehinde büyük tezahürat yapıldı.Daha evvel padişah olduğu için sıkıntı çekmeden tahtına oturdu. II. Mehmed tahta rakibinin olmaması ve babasının desteği ile rahatça oturmuştur kanûnnâmesinde kardeş katli hakkındaki örfü kanunlaştırmış ve bunu daha sütte olan küçük kardeşi Ahmed’de uygulamıştır.

FATİH SULTAN MEHMED (1451-1481)

Fatihin Donanmaya Emri Ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi. Fausto Zonaronun Eseri
Fatihin Donanmaya Emri Ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi. Fausto Zonaronun Eseri

KARDEŞLERİ : Ahmed , Ahmed (küçük) , Hasan , Alaeddin Ali , Orhan , Fatma dır.
ANNESİ : Hüma Hatun
ÇOCUKLARI : Mustafa , Korkud , Bayezid , Cem Sultan , Gevher Han dır.

Sultan Murad Edirne’de M.1451’de vefat etti.Vezirler ,sultanın öldüğünü askerlerden gizleyip Manisa sancakbeyi olan Şehzade II.Mehmed’e acele gelmesi için haber gönderdiler.Ancak,iki hafta sonra Edirne’ye gelebilen II.Mehmed cülûs ettikten sonra babasının cenazesini Bursa’ya gönderdi.II.Mehmed’in altı kardeşi vardı bunlardan biri kızdı diğer erkeklerden en büyüğü olan Ahmed ile Alaaddin Amasya’da , Hasan ve Orhan da Edirne’de vefat etmişlerdir.

Sultan II.Mehmed tahta oturur oturmaz,kardeşi Ahmed ‘in idamı ile sultanlık hakkını,güven altına almayı düşündü.Sultan Murad,Sinop hakimi İsfendiyar Beyi’nin evlenişinden henüz memede bulunan bir erkek yavru bırakmış idi.Yeni padişah sonraları bu şehzadenin davasına kalkışabileceği ihtimalini düşünerek –bir vehimle beslenmiş ihtiyat tedbiri olmak üzere-Evrenoszâde Ali’yi Şehzade Ahmed’i boğmakla görevlendirdi.Bu irade acımadan yerine getirildi.Küçük şehzade harem dairesindeki hamamım içinde boğuldu.Padişah bu merhametsizliğin Osmanlıların sevgisini eritebileceğini de hesaba katarak Ali’yi olayın ertesi günü idam ettirdi. İstikbalde saltanat davasına kalkışması muhtemel diye küçük Ahmed de ortadan kalktığına göre II.Mehmed saltanat mücadelesi vermeksizin devletin başına geçmiş demektir.Ancak İstanbul’da mülteci olarak bulunan Orhan adındaki bir Osmanlı şehzadesi için imparatora senede 300,000 akçe vermeyi taahhüd ederek Bizans’la uzlaşma yoluna gitmiştir.Daha önce II.Mehmed’in birinci hükümdarlığı sırasında (M.1444)Bizans imparatorunun saltanat iddiasına kalkışması için salıverdiği bu Orhan’ı,II.Mehmed’in mutemat adamlarından Şehabettin paşa İstanbul’a geri kaçmak zorunda bırakmıştı.Osmanlı tarihlerinde kendisini hanedana mensup olduğunu iddia eden basit bir kişi gibi gösteren bu şehzade İstanbul’un fethi sırasında yakalanarak öldürülmüştür.
Mehmet babası tarafından itinayla yetişmiş ve diğer kardeşlerinden büyük olması nedeniyle babası tarafından tahta geçirilmiştir.II.Mehmed 1443 sensinde bir Osmanlı an’anesi olan yetişip tecrübe kazanması için mühim şehzade sancaklarından biri olan Manisa’ya gönderilmiştir.Yine aynı yıl sonlarında ağabeyi Amasya valisi şehzade Alaaddin Ali Çelebi’nin vefatı üzerine tahtın tek varisi konumuna gelmiştir.

STANBUL FETHİ. İstanbulun Limanı Haritası Ve Onun Surları. Byzantine Constantinople E
STANBUL FETHİ. İstanbulun Limanı Haritası Ve Onun Surları. Byzantine Constantinople E

II.Murat’ın tahtı oğlu şehzade II.Mehmed’e vermesi ve II.Murad’ın yeniden saltanatı devralıp Mehmed’i yeniden Manisa’ya göndermesiyle Sultan Mehmet bir nevi Anadolu hükümdarı haline gelmiştir. II.Mehmed babası öldükten üç gün sonra 6 şubat 1451’de Çandarlı Halil Paşa’nın gizlice gönderdiği mektup Edirne’den Manisa’ya ulaştı II.Mehmed atına bindi ve ‘Beni seven arkamdan gelsin’ diyerek Edirne’ye girdi.Vezirler,beylerbeyi,sancakbeyleri,ordunun hepsi bekliyordu.Lehinde büyük tezahürat yapıldı.Daha evvel padişah olduğu için sıkıntı çekmeden tahtına oturdu. II. Mehmed tahta rakibinin olmaması ve babasının desteği ile rahatça oturmuştur kanûnnâmesinde kardeş katli hakkındaki örfü kanunlaştırmış ve bunu daha sütte olan küçük kardeşi Ahmed’de uygulamıştır.

CEVAP VER