İstanbul Fethi Türk ve Dünya Tarihi Sonuçları Fatih Sultan Mehmet

0
20300
Kısaca İstanbul Fethi Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Özet Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmed Panorama 1453 Tarih Müzesi Konulu Resim Ve Kompozisyon
Kısaca İstanbul Fethi Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Özet Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmed Panorama 1453 Tarih Müzesi Konulu Resim Ve Kompozisyon

Kısaca İstanbul’un Fethinin Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Özet Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmed

O bir rönesans devri hükümdarı! Fatih sultan mehmet han orta çağa son vermiş ve yeni çağa hayat vermiştir. Peki Fatih istanbulu fethedince ne oldu? İstanbulun fethedilmesinin türkler ve dünya tarihi bakımından  önemli sonuçlarını kısa konu anlatımı halinde madde madde açıklıyoruz…

İstanbulu Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı.
2. İstanbul’un Fethi ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans’ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
3. İstanbul’un Fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
4. İpek Yolu’nun Avrupa’ya giden kolu ele geçirildi.
5. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen ‘Fatih’ ünvanını aldı.
6. Osmanlı Devleti’nin İslâm Dünyası’ndaki saygınlığı arttı.
7. Fener Rum PatrikhanesiOsmanlı himayesine girdi.

İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir
15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir

1. İstanbul’un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
2. İstanbul’un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa’daki ‘derebeylik’lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
3. İstanbul’un Fethi ile İpek Yolu’nun Orta Asya’dan Avrupa’ya giden kolunun Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupalılar’ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay ‘Coğrafi Keşifler’in nedenlerinden birini oluşturdu.
4. İstanbul’un Fethinden sonra İtalya’ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, ‘Rönesans’ın başlamasına katkıda bulundular.

Kimi iddialara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Truva’ya giderek Truvalı kahramanların anısına kurban kesmiştir ve “Truvalıların öcünü aldım” demiştir.[2]

İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Nelerdir

İstanbulun fethinin Dünya ve Türk Tarihi Açısından önemli sonuçları Nelerdir Sizlere Kısaca Anlatmak istiyoruz. Tarih boyunca Türkler bir çok başarının altına imzalarını atmış bir millettir. Hun Devleti ile Asyada, Batı Hunları ile Avrupada başlayan bu İmza Atma dönemi Osmanlı ile zirve yapmıştır. Fethedilemez denilen İstanbul Fethedilip Avrupaya Türkün Gücü Gösterilmiştir.
İstanbulun fethi ve sonuçları Nelerdir Madde Madde

Kısaca İstanbul Fethi Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Özet Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmed Haritası
Kısaca İstanbul Fethi Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Özet Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmed Haritası

1. İstanbulun Türk Tarihi Açısından Sonuçları Maddeler Halinde

 • Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ni tamamladı, Yükselme Dönemi’ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
 • II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
 • Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa’daki ilerlemeleri kolaylaştı.

  Fatihin İstanbula Girişi. Fausto Zonaronun Eseri. II. Mehmedin Constantinoplea Girişi İsimli Tablosu The Entry Of Mahomet II Into Constantinople 1876 Kopya
  Fatihin İstanbula Girişi. Fausto Zonaronun Eseri. II. Mehmedin Constantinoplea Girişi İsimli Tablosu The Entry Of Mahomet II Into Constantinople 1876 Kopya

2. İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından  Sonuçları Madde Madde

 • Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
 • Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
 • İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
 • Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
 • Venedik-Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi.
 • Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.

Tarihine sahip çıkan milletler her zaman diğer toplumların bir adım önünde olmuştur.

Istanbul’un Fethi Ve Fethin Türk Ve Dünya Tarihi Açisindan önemi   

İstanbul’un Fethi (1453)
İstanbul’ un fethinde;
• İstanbul’a hakim olan Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
• Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi
• Bizans’ın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı Seferlerine neden olması
• İstanbul’un kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması
• Hz.Muhammed’in Müslüman komutanları İstanbul’un fethi için teşvik etmesi
etkili olmuştur.
İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemli Sonuçları
• Osmanlı Devleti’nin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
• Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları bütünüyle Türklerin denetimine girmiştir.
Boğazların savunulması kolaylaşmış ve Osmanlı Devleti tabii başkentine kavuşmuştur. Roma İmparatorluğu’nun son kalıntısının ortadan kalkması ile Türk sultanları büyük bir itibar ve saygıya ulaşmıştır.
• Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Devri’ne girmiştir.
• Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yöneltmiştir.
• Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur.
• İstanbul’un fethi surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bu durum Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
• İstanbul’un fethi Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
• İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur.
• Türkler İstanbul’u fethettikten sonra halka din ve vicdan hürriyeti tanımışlar ve Ortodoks Kilisesi’ni koruma altına almışlardır. Böylece; Hristiyan dünyasının birleşmesinin engellenmesi, Katolik Kilisesi’ne karşı güç oluşturulması ve halka hoşgörülü davranıldığının kanıtlanması amaçlanmıştır.
Balkanlarda Fetihlerin Devam Etmesi

Etiket: istanbulun fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları, istanbulun fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir, istanbulun fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri, istanbulun fetihinin sebeblerinin düya tarihi açısından sonuçları, istanbulun fethinin turk tarihi acisindan sonuclari, istanbulun fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri, istanbul fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları, istanbul fethinin türk tarihi açısından sonuçları, istanbulun fethinin dünya tarihi açısından sonuçları, istanbul un fethinin türk ve dünya açısıdan sonuçları 

Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu, yedinci padişahı. Sarayi_Album yağlı Boya tablosu
Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu, yedinci padişahı. Sarayi_Album yağlı Boya tablo

CEVAP VER