Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Hayatı

0
3089
Padişah Kanuni̇ Sultan Süleyman Yaşamı, Kişiliği, Özgeçmişi ve Saltanatı
Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan 1. Süleyman Han Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Yenilikler Şahsiyeti Biyografisi Yaşamı Kişiliği Özgeçmişi Ve Saltanatı

Padişah Kanuni̇ Sultan Süleyman Yaşamı, Kişiliği, Özgeçmişi ve Saltanatı

KANUNİ  SULTAN  SÜLEYMAN  (1520-1566)

KARDEŞLERİ : Şah , Hafize , Hatice , Fatma , Beyhan , Hanım Sultan dır.

ANNESİ : Hafsa Hatun dur

ÇOCUKLARI : Orhan , Murad , Abdullah , Mustafa , Murad , Mehmed , Bayezid , Cihangir , Selim , Mihrimah , Raziye , Fatma Sultan dır.

Padişah I. Süleyman’ın 3 erkek kardeşi ve 6 kız kardeşi vardır. Erkek kardeşlerinin 3’ü de Yavuz Sultan Selim hayattayken vefat etmişlerdir yalnız Süleyman kalmıştır.[1]

Süleyman Şehzadeliğinden itibaren çok iyi bir eğitim almıştır.Amcaları arasında sancağa çıkma konusunda sorunlar yaşanmıştır.Amcası Şehzade Ahmed’le arasında Bolu ve Amasya arasında anlaşmazlık çıktı.Ve Süleyman Kefe Sancağına yollandı.

Kanuni Sultan Süleyman Eşi Hürrem Haseki Hurrem Sultan
Kanuni Sultan Süleyman Eşi Hürrem Haseki Hurrem Sultan

Üç sene burada kaldı.Babasının taht için dedesi Yavuz’la ve kardeşleriyle yapmış olduğu mücadelede çok faydalı olmuştur.

Yavuz Sultan Selim mücadelesinde muvaffak olduktan sonra Şehzade Süleyman kaymakam olarak İstanbul’da bulundu.Bu olaylar onun tahta geçeceğinin bir göstergesidir.[2]

‘‘Babasının seferleri ve kardeşleri ile mücadeleleri sırasında İstanbul’da zaman zaman saltanat vekilliğinde bulunan Süleyman,nihayet babasının vefat haberi üzerine 30 Eylül 1520’de İstanbul’a gelmiş ve tahtın yegane varisi olarak zahmetsizce tahta cülusu vuku bulmuştu.’’[3]

Kanuni Sultan Süleyman Venedikli Ressam Tiziano Vecellionun Atolyesinden 538343
Kanuni Sultan Süleyman Venedikli Ressam Tiziano Vecellionun Atolyesinden 

Şehzade Süleyman’ın bu olayları amcası Ahmed’i rahatsız ediyordu hatta Süleyman Şarki Karahisar’a vali tayin edildiğinde amcası Ahmed ‘‘ Bu oğlancığın yolumuz üzerinde işi nedir.’’diyerek babası II.Bayezid’e başvurdu çünkü Süleyman’ın İstanbul yolu üzerinde bulunması canını sıkıyordu.Süleyman daha sonra Kırım’da Kefe Sancakbeyliğine gönderildi,daha sonra da Manisa valiliğine alındı.[4]

Süleyman İstanbul’a gelerek 26 yaşında ve 30 Eylül 1520’de hükümdar olduğu zaman saltanatta kendisine rakip olacak kardeşleri bulunmadığından kardeş cesedi üzerine basarak tahta çıkmamıştır.

Osmanlı ilk defa kardeş kanı dökmeden sultan olan bir padişahla karşılaşmıştır.Bunun en güzel sonucu saltanat mücadelesi nedeniyle devlet içinde huzursuzluğun çıkmaması olmuştur. Kanuni’nin tahta kolay şekilde çıkması saltanatının sonunda evlat katli ve şehzade mücadeleleri ile gölgelenmiştir.[5]

Kanuni Sultan Süleyman’ın son dönemlerinde devletin ihtişamı arasında taht kavgaları meydana gelmiştir.Bu olaylar görkemli dönemin içinde önemli sorunlar çıkmasına neden olmuştur.[6]

Padişah Kanuni̇ Sultan Süleyman Yaşamı Kişiliği Özgeçmişi Ve Saltanatı. Nakkaş Osmanın Şemâilnâme Adlı Eserinde I. Süleymanı Gençlik Yıllarında Resmeden Bir Minyatür
Padişah Kanuni̇ Sultan Süleyman Yaşamı Kişiliği Özgeçmişi Ve Saltanatı. Nakkaş Osmanın Şemâilnâme Adlı Eserinde I. Süleymanı Gençlik Yıllarında Resmeden Bir Minyatür

KAYNAKÇA

[1] Osmanlı, a.g.e. ,C.XII , s.77

[2] Osmanlı, a.g.e. ,C.XII , s.82

[3] Feridun Emecen, ‘‘ Kanuni Sultan Süleyman Devri ’’,Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,C.X ,İstanbul,1992, s.313

[4] Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi,C.I ,İstanbul,1991, s.227

[5] Uzunçarşılı, a.g.e. ,C.I , s.307

[6] Şerafettin Turan, Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları,Ankara,1997, s.153

CEVAP VER