Osmanlı Padişahları, Osmanlı Tuğraları Nedir, Anlamları

0
9528
Osmanlı Tuğraları Osmanlı Padişahlarının 35 Tuğrası Osmanlı Sultanlarının Özel Tuğraları Arşivi Bütün Osmanlı Tuğraları Koleksiyonu Tüm Osmanlı Tuğrası Resimler
Osmanlı Tuğraları Osmanlı Padişahlarının 35 Tuğrası Osmanlı Sultanlarının Özel Tuğraları Arşivi Bütün Osmanlı Tuğraları Koleksiyonu Tüm Osmanlı Tuğrası Resimler

Osmanlı Tuğraları, Osmanlı Padişahlarının 35 Tuğrası, Osmanlı Sultanlarının Özel Tuğraları Arşivi, Bütün Osmanlı Tuğraları Koleksiyonu, Tüm Osmanlı Tuğrası Resimleri

Tuğra nedir?

Divanü-lügât-it-türk’de Tuğranın aslı Oğuzca “Tuğrağ” olup bunun hükümdarın basılmış nişanı olduğu ifade edilmiştir. Anadolu lehçesinde kelimenin sonundaki (ğ) okunamadığından “tuğra” ifadesi yaygınlaşmıştır. Türkçe olan tuğranın Farsçası nişan (alamet, iz, işaret) ve Arapçası tevkî (etki, iz bırakma, buyurma)’dir. Yazılı belgelerdeki ifadelerden Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçukluları’nda da –kavisli- tuğraların varlığını öğreniyoruz. Ancak şekillerini ancak Anadolu beyliklerinde ve Osmanlılar’da görmekteyiz. Beyliklerde bilinen en eski tuğra resmi Saruhan oğlu İshak bey’in (776 H. 1374 M.) tarihli gümüş parasında vardır (1).
Tuğra Büyük Selçuklular’dan Eyyubiler aracılığı ile Memlûklere geçmiştir. Ancak Memlûklerdeki tuğralarda da hükümdarın ve babasının ismi tuğrada var olmakla beraber kavisler yerine, bir satıra yazılan yazıda abartılı miktarda keşidelere (harf uzantısı dikey çizgiler) ağırlık verilmiştir. Memlûklerde tuğra, ilgili belgeler üzerine yazılmaz; önceden yazılıp kesilmiş tuğralar belgenin üzerine yapıştırılırdı .

TUĞRANIN BÖLÜMLERİ
1- Sere (Kürsü): Tuğranın en altında bulunan ve asıl metnin (padişah ve babasının adı, ünvanları ve –el- muzaffer daima duası) yazılı bulunduğu kısımdır.
2- Beyze’ler (Arapça: yumurta): Tuğranın sol tarafında bulunan iç içe iki kavisli kısımdır.
3- Tuğ’lar: Tuğranın üstüne doğru uzanan “elif” harfi şeklindeki uzantılardır. Her zaman elif değillerdir. Bazen harf de değillerdir. Yanlarında yer alan flama şeklindeki kavislere “zülfe” denir.
4- Kollar (hançere): Beyzelerin devamı olarak sağa doğru paralel uzanan kollardır.
Bazı tuğralarda sağ üst boşlukta ilgili padişahın “mahlas” veya sıfatı da görülür.

Yazı mı tura mı?
Eski paraların değerini gösteren kısmına yazı, tuğralı yüzlerine de tura denerek kolay kur’a çekimi için kullandığımız “yazı mı tura mı?” deyimi buradan çıkmıştır.

I. Abdülmecid Dönemi Saray Müzik Musiki Ve Müzisyenleri Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğra. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Sembolü
I. Abdülmecid Dönemi Saray Müzik Musiki Ve Müzisyenleri Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğra. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Sembolü
Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim
Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Sultan Padişahı 2. Abdülhamid Sembolü 4
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Sultan Padişahı 2. Abdülhamid Sembolü 

PADİŞAHLA R VE TUĞRALARI

Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit
Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit
, Sultan, , Tuğra, Eş, anlam, Padişah, ve, Sultan, Simgesi, Nişanı
Sultan Abdülmecidin Mozaik Tuğrası Osmanlı Tugra
Sultan 2. Mahmud Dönemi Islahatları Han Tugrası.Simge Arma Imza Sembol Nişanı Osmanlı Padişahı Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Yenilikler Şahsiyet Yaşam
Sultan 2. Mahmud Dönemi Islahatları Han Tugrası.Simge Arma Imza Sembol Nişanı Osmanlı Padişahı Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Yenilikler Şahsiyet Yaşam
Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım
Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım
Abdülhamid Han; Kanla Alınan Toprakların Bedeli Ödenemez. Tuğrası, Simgesi, Arması
Abdülhamid Han; Kanla Alınan Toprakların Bedeli Ödenemez. Tuğrası, Simgesi, Arması
Osmanlı Almanya İmpatorluğu Türk Alman Dostluğu Tarihi Gerçeklerin Analizi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Simgesi
Osmanlı Almanya İmpatorluğu Türk Alman Dostluğu Tarihi Gerçeklerin Analizi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Simgesi

CEVAP VER