Müzik-Musiki İlgisi, Bestekar ve Sazende; Sultan 1. Mahmud

0
3369
Sultan 1. Mahmut Mahmud 2 Ağustos 1696 13 Aralık 1754 24. Osmanlı Padişahı Müzik Musiki İlgisi Bestekar Ve Sazende
Sultan 1. Mahmut Mahmud 2 Ağustos 1696 13 Aralık 1754 24. Osmanlı Padişahı Müzik Musiki İlgisi Bestekar Ve Sazende

Sultan Mahmud Müzik-Musikî İlgisi, Bestekar ve Sazende Yönü

Osmanlılık ruhu, Türk kültür ve sanat âleminin bütün dallarında açık bir şekilde görüldüğü gibi Türk musikîsinde de mevcut olup, muhteşem Türk musikîsinin gelişme ve kökleşme temellerinin ilk yılları, Osmanlı Devleti‟nin kuruluş yıllarının biraz sonrasından itibaren ortaya çıkmıştır.

Osmanlı tarihinde şair ve bestekâr padişahların,  edebiyatımızın  ve musikîmizin en güzel örnekleri olarak kabul edilebilecek eserleri oldukça fazladır. Zira birçoğunun mürettep divanları bastırılmıştır. Fakat daha önce değindiğimiz gibi, bu eserlerin birçoğu çeşitli nedenlerden dolayı günümüze ulaşamamıştır.

Kaynaklardan Sultan I. Mahmud’un  eser  besteleyecek  kadar  musikîye  vâkıf  olduğu ve günümüze kadar pek çok eser bırakan sultanın özellikle sâzende (Vokal-Söyleyen) olduğu ve musikî erbâbını himâye ettiği anlaşılmaktadır.

Osmanli Padişahı, I. Mahmud Han’ın Kişiliği Şahsiyeti ve Yaşamı. Müzik-Musiki İlgisi, Bestekar ve Sazende; Sultan 1. Mahmud
Osmanli Padişahı, I. Mahmud Han’ın Kişiliği Şahsiyeti ve Yaşamı. Müzik-Musiki İlgisi, Bestekar ve Sazende; Sultan 1. Mahmud

CEVAP VER