İstanbul Hicaz Demiryolu İstanbul-Mekke Arası 4 gün

0
2226
Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Hicaz Treni Anadolu Bağdat Demiryolları Projeleri (1)

Sultan Abdülhamit İslam Halifesi olarak, müslüman devletlere yardımı çok önemsiyordu.

Hicaz demiryolu da bu hizmetlerin en önemlilerindendir. Bu projeyle başkent İstanbul, Mekke ve Medine’ye bağlanarak Sultanın büyük hayali gerçekleşmiş olacaktır. Böylece İstanbul-Mekke arası 3 ay gibi bir zamanda gidilen ve kutsal hac görevini yerine getirme işlevi 4 güne indirilmiş oluyordu.

Umre Medine Tren İstasyonu Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Treni Demiryolları
Umre Medine Tren İstasyonu Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Treni Demiryolları

1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen istanbul’dan başlayan demiryolu bölümüdür. İstanbul ile kutsal topraklar arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak, hacıların güvenli bir şekilde hacca gidip gelmesi amaçlanmış, ancak soygunculukla ve hacı kafilelerini yağmalamakla geçinen Arap kabilelerinin demiryollarını söküp kendi işlerinde kullanmaları nedeniyle, demiryolu asıl varılmak istenen hedef olan Mekke’ye kadar uzatılamamıştır.

2 Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Hicaz Treni Hicaz Demiryolu Ma'an Mevkiinin Açılışı Madalyası M. 1904
2 Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Hicaz Treni Hicaz Demiryolu Ma’an Mevkiinin Açılışı Madalyası M. 1904

Hicaz Demiryolu inşaatında 2666 kâgir köprü ve menfez, yedi demir köprü, dokuz tünel, 96 istasyon, yedi gölet, 37 su deposu, iki hastane ve üç atölye yapılmıştır.

1891’de Osman Nuri Paşa Cidde-Mekke arasında döşenecek olan demiryolunun önemini anlatan bir rapor padişaha sunulur. 1891’de Cidde Evkaf Müdürü Ahmet İzzet Efendi, Şam-Medine arasında döşenecek olan demiryolu hattının stratejik ve ekonomik önemini detaylarıyla anlatan bir layiha sunar.

Hicaz Demiryolu İstanbul - Mekke Arasını 4 güne indirmişti
Hicaz Demiryolu İstanbul – Mekke Arasını 4 güne indirmişti

Padişahın ilgisini çeken bu projenin yürütücüsü olarak Mehmed Şakir Paşa’yı görevlendirir. Böyle bir projenin hayata geçirilmesi ve uygulayıcısı olmak batılı devletlerin büyük ölçüde ilgisini çekmiştir.Abdülhamid’in denge politikasına dayanan dış siyaseti çerçevesinde önce Anadolu Demiryolları inşa ve işletme hakkı (1888) ve şimdiye kadar bir yabancı sermayeye verilen en büyük yatırım olan Bağdat Demiryolları imtiyazı Almanlara verilerek Hicaz Demiryolu projesi hayata geçirilmiştir.

1902'den beri Korunmuş Krauss Buhar lokomotifi İsrail Demiryolu Müzesi Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Treni
1902’den beri Korunmuş Krauss Buhar lokomotifi İsrail Demiryolu Müzesi Sultan Abdulhamit Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Treni
2. Abdülhamid dönemi yapılan Şam (Dimeşk) Garı Demiryolları Tren Garları TCDD II. Abdülhamid Han Treni Demiryolu Projesi İstasyonu
2. Abdülhamid dönemi yapılan Şam (Dimeşk) Garı Demiryolları Tren Garları TCDD II. Abdülhamid Han Treni Demiryolu Projesi İstasyonu

Sultan II. Abdülhamid Bağdat Demiryolu anlaşmasının hemen ardından, 2 Mayıs 1900 tarihinde Hicaz Demiryolu’nun da hayata geçirilmesi için irade yayınlar. Hicaz projesi aslında Bağdat’ın devamı olarak görülebilir. Demiryolunun inşası 1900 yılında başlamıştır, yapımında çoğunlukla Türkler ve bölge işçileri çalışmış, ama bunun yanında Almanların teknik tavsiyeleri ve destekleri de alınmıştır.

Hicaz Demiryolu İstanbul - Mekke Arasını 4 güne indirmişti
Hicaz Demiryolu İstanbul – Mekke Arasını 4 güne indirmişti

Yapımda Alman mühendislerin yer almasına rağmen mühendislerin çok önemli bir kısmı Türk’tü. Ve kendilerini büyük ölçüde geliştirme imkanı buldular. Demiryolunun yapımı için Osmanlı konsoloslukları yurtdışında yardım paraları toplamıştır.

tarihinde Hicaz Demiryolu’nun da hayata geçirilmesi için irade yayınlar. Hicaz projesi aslında Bağdat’ın devamı olarak görülebilir. Demiryolunun inşası 1900 yılında başlamıştır, yapımında çoğunlukla Türkler ve bölge işçileri çalışmış, ama bunun yanında Almanların teknik tavsiyeleri ve destekleri de alınmıştır. Yapımda Alman mühendislerin yer almasına rağmen mühendislerin çok önemli bir kısmı Türk’tü. Ve kendilerini büyük ölçüde geliştirme imkanı buldular. Demiryolunun yapımı için Osmanlı konsoloslukları yurtdışında yardım paraları toplamıştır.

CEVAP VER