Hattat Şair Bestekar Sultan 2. Mahmud Kimdir? Hayatı, Eserleri, Şiirleri ve Besteleri

0
4265
Hattat Şair Bestekar Sultan 2. Mahmud Kimdir Hayatı Eserleri Şiirleri Besteleri Osmanlı İmparatoru Saltanat Reformları Sonuç Hakanı
Hattat Şair Bestekar Sultan 2. Mahmud Kimdir Hayatı Eserleri Şiirleri Besteleri Osmanlı İmparatoru Saltanat Reformları Sonuç Hakanı

Sultan 2. Mahmud  Kimdir? Müzik Hayatı. Şair, Tanburi Neyzen Hanende ve Bestekar (1785-1839)

20 Temmuz 1785 çarşamba günü İstanbul’da dünyaya geldi. I. Abdülhamit ile Nakş-ı Dil Valide Sultan’m oğludur.

Sultan 2. Mahmud, Musikiyi III. Selim’den öğrendi, iyi bir tamburi ve neyzen olarak yetişti, aynı zamanda iyi bir hanende idi.

Saray faslında bulunan hanendeler:

  • Dede Efendi,
  • Dellalzade İsmail Efendi,
  • Kömürcüzade Hafız Efendi,
  • Basmacı Abdi Efendi,
  • Şakir Ağa,
  • Çilingirzade Ahmed Ağa,
  • Suyolcuzade Salih Efendi

gibi çok büyük ve değerli bestekârlardı.

2. Mahmud Saray Müziği Musikisi Müzisyenleri Muzıka I Hümayun Inkılâbı Sonrası Elbiseleri Ile Gençlik Hali
2. Mahmud Saray Müziği Musikisi Müzisyenleri Muzıka I Hümayun Inkılâbı Sonrası Elbiseleri Ile Gençlik Hali

Saz çalanlar da aynı derecede üstad kişilerdi. Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa gibi ünlü tanburîlerin yanı sıra, Kazasker Mustafa îzzet Efendi gibi büyük bir neyzen ve Rıza Efendi gibi üstat bir kemanî saray faslının sazendeleriydiler.

2.Mahmut’un bestelediği 25 eser bugün elde bulunmaktadır.

 

Bu eserlerden biri, kendi kurduğu Asakir-i Mansüre-i Muhammediye ordusu için bestelediği Acemaşiran makamındaki marştır. Bu sebeple de Türkiye’de marş besteleyen ilk müzisyen olma sıfatım kazanmıştır. Batı müziğini de yurda sokan II. Mahmut’tur

Adlî mahlasıyla şiirler de yazan bu değerli padişah ve sanatkâr, hattat olarak da ünlüdür.  Diğer birçok Osmanlı padişahı gibi, II. Mahmut da Mevlevî idi. 1839 yılında 30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece öldü. Bugün İstanbul Divanyolu’nda (Türbe) diye anılan yerde bulunan türbesine gömüldü.

Osmanlı Hükümdarı Sultan Mahmud İntizam Düzen Ve Disiplin Sahibi II. Mahmud Taklitçiliği Düzen Tutkusu Ve Şekilciliği.Hakanı
Osmanlı Hükümdarı Sultan Mahmud İntizam Düzen Ve Disiplin Sahibi II. Mahmud Taklitçiliği Düzen Tutkusu Ve Şekilciliği.Hakanı

CEVAP VER