II. Mahmud “Vakayı Hayriye” “Hayırlı Olay” Nedir?

0
2863
II. Mahmud Vakayı Hayriye “Hayırlı Olay Nedir. Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Askeri.Tarih Ve Medeniyet
II. Mahmud Vakayı Hayriye “Hayırlı Olay Nedir. Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Askeri.Tarih Ve Medeniyet

“Vakayı Hayriye” “Hayırlı Olay” Ne demek. Yeniçeri ordusu Yok edilmesi?

1826 yılının 14 Haziran tarihinde Padişah II. Mahmud’a bağlı askeri birlikler, Osmanlı Ordusu’nun merkezi gücü olan YeniçeriOcağı’na karşı harekete geçmiştir.
Yeniçeri Ocağı’nın merkezi olan ve kışlaları diyebileceğimiz Odalar’ı kuşatan topçular, içerideki Yeniçerilerle birlikte kışlayı top atışına tutmaktadır.
Bu, Osmanlı’nın kendi ordusuna karşı giriştiği tasfiyenin silahlı safhasıdır.
O gün Yeniçeri Ocağı, kışlasıyla, tüm askerleriyle, mirasıyla ve her şeyiyle yok edilecek, yıkılacaktır.
Tarihe daha sonrasında “Hayırlı Olay” anlamında “Vakayı Hayriye” olarak geçecek ve devletin kendi ordusunu yok etmesi bir “bayram” olarak kutlanacaktır.

Yeniçeri Ocağı’nın tarihi

Yeniçeri Ocağı, Osmanlı padişahlarından I. Murat (hükümdarlığı 1359-1389) tarafından genel kabul edilen tarihe göre 1363 yılında kurulmuştu. Ocak, doğrudan padişaha bağlı bir Kapı Kulu Ocağı idi. Ocağın temel misyonu da Padişahın ve Hanedanın korunması idi. Tüm Osmanlı padişahları da aynı zamanda Yeniçeri Ocağı’nın birer askeri idi. Padişah 1. Orta’nın 1 numaralı neferi olarak kabul edilir ve Yeniçeri maaşı alırdı. Böylelikle “Ordu-devlet” geleneği sürdürülmüş oluyordu.

Osmanlı Yeniçeri Ocağı Ordusu Tarihi Başarıları Ve Kaldırılması Yeniçeriler YENİÇERİ KATLİAMI
Osmanlı Yeniçeri Ocağı Ordusu Tarihi Başarıları Ve Kaldırılması Yeniçeriler YENİÇERİ KATLİAMI

Ocak, fetihçi padişahın koruma ordusu olmanın dışında, aynı zamanda fetihlerin en önemli vurucu gücüydü. Geleneksel Türkmen sipahilerinin yanına eklenen bu piyade kuvveti ile Osmanlı, kendinden önceki Türk devletlerini aşan bir ordu kurumu oluşturmuş, bununla birlikte özellikle Balkanlar’da ve Avrupa’da fetihler yapabilmişti.
Ocağın askerleri, Balkanlar’da ve Avrupa’daki fethedilen topraklardaki Hıristiyan ailelerinin çocukları arasından seçilen devşirmelerdi. Bu çocuklar, Anadolu’daki Türk çiftçilerinin yanına gönderilmekte, burada Müslümanlığı benimsemekte, Türkçe öğrenmekte, Türkleşmekteydiler.
Aileleri olmayan, evlenme izinleri olmayan, kendilerini sadece Osmanlı’nın yaşamasına adayan bir “fedai ordusu”ydu bu.
Osmanlı’nın gerileme ya da duraklama devri diye adlandırılan döneme kadar da yani 1699 yılına kadar da oldukça başarılı bir teşkilat olmuş, tüm Avrupa’yı titretmişti.

Padişah II. Mahmud Sened I İttifak Ve Ayanlar Alemdar Vakası. Osmanlı Padişahı İslam Halifesi. Ottoman Empire
Padişah II. Mahmud Sened I İttifak Ve Ayanlar Alemdar Vakası. Osmanlı Padişahı İslam Halifesi. Ottoman Empire

CEVAP VER