Osmanlı Modernleşmesi Dönüm Noktası II. Mahmud’un Devri

0
1636
Osmanlı Modernleşmesi Dönüm Noktası II.Mahmud’un Devri Kıyafet Inkılabı öncesi II. Mahmud Han Ottoman
Osmanlı Modernleşmesi Dönüm Noktası II.Mahmud’un Devri Kıyafet Inkılabı öncesi II. Mahmud Han Ottoman

”Osmanlı Devletinde modernleşme, evrensel bir olgunun tekrarlanmasından ibaret olup, değişim ve dönüşüm, iç dinamikler dışarıda bırakılarak konuşulur. Osmanlılar, modernleşme kavramına, kendi ihtiyaçları nispetinde pratik ve pragmatik bazı öneriler geliştirdiler. Sultan Mahmud, 1808 ila 1826 yılları arasında 17-18 yıllık bir hazırlık sürecini çok planlı, personel rejimi olan, reform kavramının içini dolduracak nitelikli personeli ön plana çıkaran, muhalif olanları taltif etmek suretiyle merkezden uzaklaştıran, muhafazakar kesimin duyarlılıklarına son derece riayet ederek ve onları ön plana çıkararak popüler ve toplumsal duyarlılığı zedelemeyecek her türlü unsura riayet ederek hareket etmiştir.” dedi ve şöyle devam etti; “II.Mahmut iktidara bir saray baskını sonrasında gelmiş bir hükümdar. Osmanlı sarayı aslında çok korumasız bir yerdi. Kapının kulları, kapıyı bırakın içeri yürüdüğünde padişah korumasızdır ve hakikaten sarayda bir can pazarı yaşanır. III. Selim böyle bir baskında nizamı cedid gibi bir ideali gerçekleştirmek isteyen biri olarak bunun bedelini canıyla ödemiştir.

II. Mahmut’ta aynı baskında canını zor kurtarmış kolundan ve kaş hizasından yaralanmış saray damına hizmetkarlarının kaçırması sayesinde hasbel kader hayatta kalmış bir şehzadedir.

Osmanlı İmparatoru Mahmud Un Saltanat Yılları Ve Reformları Mahmut Osmanlı Padişahı İslam Halifesi
Osmanlı İmparatoru Mahmud Un Saltanat Yılları Ve Reformları Mahmut Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

Bu dönemde şehzadeler geçmişten çok daha kıymetliydi, çünkü Osmanlı Hanedanının 19. yüzyılın hemen başında yaşayan sadece 3 ferdi var, erkek olarak 3 fert, Selim, Mahmut ve IV. Mustafa. Selim katledilince II. Mahmut ile IV.Mustafa kalıyor ve dolayısıyla şehzadeler son derece kıymetli bir dönem hatta osmanoğullarının soyu inkiraza uğrarsa acaba hanedan nereden devam eder diye bazı senaryolar üzerinde de çalışılmıştır. Sultan Mahmud böyle bir saray baskınından büyük dersler çıkarmış olmalı ki amcazadesi III. Selim’in yaptığı hataları tekrarlamamıştır.

Öncelikle ondan çok vakur, ağır, ketum ve buz gibi bir akıl görürüz. Çok önemli şeyleri kaleme almaktan ziyade muhataplarına şifai olarak söyler. Çok iyi bir stratejistdir. 1808 ila 1826 yılları arasında 17-18 yıllık bir hazırlık süreci çok planlı personel rejimi olan reform kavramının içini dolduracak nitelikli personeli ön plana çıkaran, muhalif olanları taltif etmek suretiyle merkezden uzaklaştıran muhafazakar kesimin duyarlılıklarına son derece riayet ederek ve onları ön plana çıkararak popüler ve toplumsal duyarlılığı zedelemeyecek her türlü unsura riayet ederek hareket etmiştir.

Ehzade 2. Mahmud’un Doğumu Çocukluğu Ve Gençliği. Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. Ottomano Empire
Ehzade 2. Mahmud’un Doğumu Çocukluğu Ve Gençliği. Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. Ottomano Empir

CEVAP VER