Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik ve Mevlevihaneler

0
1123
Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi
Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi

Osmanli Sultani II. Mahmud Döneminde Mevlevihane ve Dini Mevlevi Tarikatı

Mevlevilik tarikatının Osmanlı Devleti tarihinde büyük önemi vardır. Mevlevîlik, adeta Osmanlı Devletinin doğuşuyla ortaya çıkmış, bu devletle büyüyüp gelişme göstermiş, bu devletin tarih sahnesinden çekilmesiyle etkisini kaybetmiştir.

Mevlevîliğin Osmanlı Padişahlarından III.Selim ile II. Mahmud dönemlerinde devletle çok daha iç içe olduğu görülmektedir. Özellikle II. Mahmud dönemi, Mevlevîliğin en fazla itibar gördüğü dönemdir. Bu padişahların ve sonrakilerin bizzat Mevlevîhâneleri ziyaret edip, ayinlerinde bulunmaları, halkın ilgisinin de bu tarîkata yönelmesine sebep olmuştur.

Ancak Mevlevîliğin fazlaca devlete yakın olması, gelecek için bu tarîkatın gelişmesine değil, tarîkatın, devletin çökmesi ile önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Bu makalede, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı Devlet teşkilatının Mevlevîlik ile ilgilisi ele alınmıştır.

Sultan II. Mahmud Musikişinas Bestekar Hattat Ve Şair Padişah Sultanları 2. Tugra Han Portreli
Sultan II. Mahmud Musikişinas Bestekar Hattat Ve Şair Padişah Sultanları 2. Tugra Han Portreli

Abstract

The religious Mevleviyah order has an important place in the history of Ottoman Empire. Mevleviyah order almost simultaneously appeared with the foundation of the Ottoman Empire, improved with this state and lost its effect along with the decline of the Ottoman Empire. It is seen that Mevleviyah was more intertwined with the state during the reigns of Selim III and Mahmut II. Especially the era of Mahmud II was the period in which Mevleviyah was respected most. These sultans‟ visiting the lodges of Mevleviyah dervishes and praying there in person led the attention of the public to this order. However, Mevleviyah order‟s being too much close to the state let it not to develop in the future, on the contrary, led it to lose its importance with the decline of the state. In this article the relation between the state during the reign of Mahmud II and Mevleviyah has been dealt with.

CEVAP VER