Padişah II. Mahmud Sened-i İttifak ve Ayanlar-Alemdar Vakası

0
2310
Padişah II. Mahmud Sened I İttifak Ve Ayanlar Alemdar Vakası. Osmanlı Padişahı İslam Halifesi. Ottoman Empire
Padişah II. Mahmud Sened I İttifak Ve Ayanlar Alemdar Vakası. Osmanlı Padişahı İslam Halifesi. Ottoman Empire

Sened-i İttifak ve Ayanlar-Alemdar İsyan Olayları ve anlaşması

Sultan Mahmut ilk olarak tahta geçmesine yardımcı olan Alemdar Mustafa Paşa’ya geniş yetkiler vererek iç karışıklıklara ve devletin otoritesinin zayıflamasına neden olan ayanlar meselesinin çözülmesini istedi.

Bunun üzerine 29 Eylül 1808’de İstanbul’da toplanan ayanlar ile hükümetin emirlerini yerine getireceklerine dair Sened-i İttifak’ı imzaladı.

Bu olay padişahın ayanlar karşısında çaresiz durumda görülmesine yol açtığı için bu belgeler kısa bir süre sonra yok edildi.

Amcası III. Selim’in yolundan ilerleyen Sultan Mahmut, Nizam-ı Cedid ordusunu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden düzenledi.

Sekban-ı Cedid’in giderek güçlenmesi ve aylıklarının fazla olması nedeniyle rahatsız olan Yeniçeriler ayaklandılar.

Bu ayaklanmada Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybetti.

İstanbul’da birçok yangının ve yağmanın başlaması üzerine 18 Kasım 1808’de Sekban-ı Cedid ocağı kaldırıldı.

Osmanlı İmparatoru Mahmud Un Saltanat Yılları Ve Reformları Mahmut Osmanlı Padişahı İslam Halifesi
Osmanlı İmparatoru Mahmud Un Saltanat Yılları Ve Reformları Mahmut Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

CEVAP VER