Şehzade 2. Mahmud’un Bilgileri ve Kısa Hayatı

0
4290
1826 Yılında Gerçekleştirdiği Kıyafet Inkılabından Evvelki Hali. Mahmud II By John Youn
1826 Yılında Gerçekleştirdiği Kıyafet Inkılabından Evvelki Hali. Mahmud II By John Youn
  • Sultân İkinci Mahmud, 1785’te doğdu,
  • 1808’de tahta çıktı,
  • 1839’da öldü.
  • Batı’ya dönük kesin reform döneminin hükümdarıdır.

Bu dönem Devlet politikası olarak 1793’te Üçüncü Selim tarafından resmen ilân edilip açılmıştı.

Ancak 1807 ve 1808 ihtilâlleri ile kesintiye uğradı, Üçüncü Selim’in önce tahtına, sonra hayatına mal oldu. Onun sadık ve dikkatli öğrencisi, 24 yaş küçük amca oğlu, çocuğu olmayan Sultân Selim’in manevî evlâdı olan Sultân Mahmud, 1826’ya kadar bir denge politikası izledi.

1826’da saltanatının ikinci safhası başlar. Vak’a-i Hayriyye denen çok büyük çaplı bir Devlet darbesiyle yeniçeri ordusunu ortadan kaldırdı. Bugünkü modern orduyu kurdu. Tamamen çözülmüş, fonksiyonunu kaybetmiş, yozlaşmış bulunan Devlet müesseselerini yeniledi, değiştirdi, çağdaşlaştırdı.

1826, Türkiye tarihinin radikal biçimde Batı’ya dönüşünün başlangıcıdır. O tarihten bu yana, ister ilerici, ister muhafazakâr, ister monarşi, ister cumhuriyet devrinde gelen hiç bir iktidar, Türkiye’yi bu yönden saptıramadı.

Sultan Mahmud Dindar Şair Bestekar Ve Hattat Padişah Tugra II. Mahmut 30. Osmanlı Padişahı 109. İslam Halifesi
Sultan Mahmud Dindar Şair Bestekar Ve Hattat Padişah Tugra II. Mahmut 30. Osmanlı Padişahı 109. İslam Halifesi

Sultân Mahmud; Orta Afrika ile Orta Avrupa arasında uzanan, hemen bütün eyaletleri sallantıda ve İstanbul’u  umursamaz halde, Türkiye tarihinin en büyük isyanı olan Mehmed Ali Paşa isyanının içinde, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere-Fransa-Rusya tarafından yakılmış, dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu’na yeni bir hayat verdi.

Türkiye’yi, Türkistan ve Kafkasya hâline düşmekten kurtardı. Tanzimat’ı hazırladı. 1566’da ölen atası Kanûnî Sultân Süleyman’dan sonra gelen bütün padişahların en büyüğü olarak tarihe geçti. Aynı zamanda seçkin bir san’atkâr olan Sultân İkinci Mahmud Han’ın kısa biyografisini

Sultan 2. Mahmud Tugra II. Mahmud Osmanlı 20 Temmuz 1785 1 Temmuz 1839 30. Osmanlı Padişahı 109. İslam Halife
Sultan 2. Mahmud Tugra II. Mahmud Osmanlı 20 Temmuz 1785 1 Temmuz 1839 30. Osmanlı Padişahı 109. İslam Halife

CEVAP VER