3. Mehmed Kimdir? Önemli Olaylar, Politika, Savaşlar, Antlaşmalar ve Gelişmeler.

0
4507
3. Mehmed Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Dönemi Dış Politika Savaşlar Antlaşmalar Ve Gelişmeler. Üçüncü Mehmet Siyasi Olayları Osmanlı Devleti
3. Mehmed Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Dönemi Dış Politika Savaşlar Antlaşmalar Ve Gelişmeler. Üçüncü Mehmet Siyasi Olayları Osmanlı Devleti

Sultan III. Mehmet Kimdir? Hayatı, Siyasi Olayları, Nelerdir?

Sultan Üçüncü Mehmed Kimdir

Sultan Üçüncü Mehmed (1566 – 1603) 26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan’dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed’e benzemesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı ve Tacüt-Tevarih yazarı Hoca Sadeddin Efendi’den dersler aldı.

III. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1595- 1603)

Osmanlı Devleti’nde son kez sancak beyliği yapan III. Mehmet babasının ölümüyle 1595 yılında tahta çıktı.

Avusturya Savaşları

III. Mehmet Osmanlı – Avusturya savaşlarının devam ettiği esnada tahta çıktı. Savaşlar da kısmen başarısız olan Osmanlı Devleti Vişegrat ve Estergon kalelerini kaybetti.

Avusturya cephesindeki bu başarısızlıklar üzerine Yeniçeriler ve Devlet erkânı’nın baskıları üzerine III. Mehmet’in sefere çıkmasını sağladılar. Belgrad’a varan ordu Eğri kalesini kuşattı ve aldı. Bu olaydan sonra III. Mehmet Eğri Fatihi ünvanı ile anıldı.

Haçova Savaşı (1596)

Eğri kalesinin Osmanlı Devleti tarafından alınması Avusturya önderliğinde yeni bir haçlı ordusunun oluşmasına sebep oldu.

Haçova’da yapılan savaşta başlangıçta Osmanlı ordusu ağır kayıplar verdi. Saray çalışanları ve geri hizmet bölüklerinin devreye girmesiyle büyük bir zafer kazanıldı. Viyana yolu Osmanlı Türklerine açıldı.

Savaş sonunda Sadrazam Sinan Paşa orduda yoklama yaptırarak kaçaklar tespit edildi. Vilayetlere gönderilen emirnameler ile kaçakların bütün mallarına el konulması istendi. Bu olay Anadolu’da Celali isyanlarının nedenlerinden oldu.

Kanije Savunması (1600)

Avusturya kuvvetlerinin Osmanlı sınırlarını ihlal ederek Yanıkkale ve Estergonu ele geçirmesi üzerine Osmanlı ordusu tekrar sefere çıktı. Kanije Kalesi alınarak komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa getirildi.

Yeni bir Haçlı ordusu Kanije Kalesini geri almak için harekete geçti. Tiryaki Hasan Paşa’nın kahramanlığı ve stratejileri karşısında tutunamayan Haçlılar geri çekildi (1602). Hasan Paşa’ya vezirlik rütbesi verildi.

3. Mehmed Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Dönemi Dış Politika Savaşlar Antlaşmalar Ve Gelişmeler. Üçüncü Mehmet Siyasi Olayları Osmanlı Devlet
3. Mehmed Kimdir Dönemi Önemli Olaylar Dönemi Dış Politika Savaşlar Antlaşmalar Ve Gelişmeler. Üçüncü Mehmet Siyasi Olayları Osmanlı Devlet

Osmanlı – İran Savaşları

Osmanlı devleti’nin, Avusturya ile savaşmasını ve Celali İsyanlarını fırsat bilen iran Şah’ı I. Abbas, Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybedilen yerleri geri almak için harekete geçti. Hatta Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmak için Avrupa devletleri ve Papalıkla ittifak yolları aradı.

Şah I. Abbas Tebriz ve Erivan’ı ele geçirdi. Bu arada savaş devam ederken III. Mehmet vefat etti. Yerine on dört yaşındaki oğlu I. Ahmet geçti. Seferlere I. Ahmet döneminde devam edildi.

CEVAP VER