Padişah 3. Selim Osmanlı/Türk Musiki, Teori, Notasyon Gelişimine Katkıları

0
2535
Padişah 3. Selim Osmanlı Türk Musiki Teori Notasyon Gelişimine Katkıları Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi Ney Nota
Padişah 3. Selim Osmanlı Türk Musiki Teori Notasyon Gelişimine Katkıları Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi Ney Nota

Padişah III. Selim, Osmanlı – Türk Müzik Teorisine ve Nota Yazıma Katkıları

– Sultan III. Selim, şehzadelik döneminde almış olduğu ileri seviyede müzik eğitimi ile Osmanlı/Türk müziğinin teorik (nazarî) ve uygulamalı yönlerini en iyi şekilde öğrenmiş ve on beş yeni makam terkip edebilecek bir düzeye ulaşmıştır.

Çeşitli makamlarda 1 Ayin, 1 Durak, 1 Tevşih, 2 İlâhi, 29 Peşrev, 29
Saz Semaisi, 1 Kâr, 10 Beste, 10 Semai, 20 Şarkı olmak üzere toplam 104 bestesi
günümüze ulaşmıştır. Dinî ve din dışı çeşitli formlardaki bu eserler, günümüzde 18. yüzyılın Osmanlı / Türk müziği icra ve beste anlayışını yansıtması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sultan III. Selim Ve Hamparsum Limonciyan Nota Sistemi Ilişkisi Sultan III. Osmanlı Saray Müziği Nota Arşivi Musikisi Müziği
Sultan III. Selim Ve Hamparsum Limonciyan Nota Sistemi Ilişkisi Sultan III. Osmanlı Saray Müziği Nota Arşivi Musikisi Müziği

– Sultan III. Selim, Hammâmî-zâde İsmail Dede Efendi gibi bir dehâ ile Basmacı Abdi Efendi gibi iyi bir hanendeyi müzik tarihimize kazandırmıştır.

– Sultan III. Selim, aynı zamanda Mevlevî olması sebebiyle Abdülbâkî Nâsır Dede ile iletişimde bulunmuş, Osmanlı/Türk müziği nazariyesi alanındaki ihtiyaca binaen Abdülbâkî Nâsır Dede’nin ‘Tedkîk ü Tahkîk’ ile ‘Tahrîriyye adlı nota yazım sistemini içeren’ eserleri yazmasını buyurmuştur.

Dolayısıyla, 18. yüzyıl Osmanlı/Türk müziğine büyük ölçüde ışık tutan bu iki eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

– Sultan III. Selim, söz konusu dönem içinde nota yazımı konusuna dair çalışma yapmak üzere Hamparsum Limonciyan’ı da görevlendirmiş, bunun sonucunda da temeli Ermeni alfabesine dayanan “Hamparsum Notası’nın” ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Sultan III. Selim’in Müzik Edebiyat Sanat Hayatı Ve Sanatçılık Yönü TUGRA Arması Simgesi İmzası. Osmanlı Padişahı Selim 3. Han Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı
Sultan III. Selim’in Müzik Edebiyat Sanat Hayatı Ve Sanatçılık Yönü TUGRA Arması Simgesi İmzası. Osmanlı Padişahı Selim 3. Han Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı

CEVAP VER