Sultan 3. Selim Dönemi Ekonomi ve İş-Ticaret Yenilikleri

0
1861
Sultan 3. Selim Dönemi Ekonomi Ve İş Ticaret Yenilikleri Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah İmperial Of Ottomane Üçüncü Bestekar Beste Nota Makam Ney Neyzen 10
Sultan 3. Selim Dönemi Ekonomi Ve İş Ticaret Yenilikleri Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah İmperial Of Ottomane Üçüncü Bestekar Beste Nota Makam Ney Neyzen 10

Osmanlı Padişahı, Sultan 3. Selim Zamanı İktisat ve Ticarette Yenilikler

 İktisat ve ticaret alnında yapılan ve yapılmak istenen yenilikler, imparatorluğun ve devrin ihtiyaçları yanında çok yetersiz kalıyordu.

Bellibaşlı tedbirler arasında, tasarruf teşebbüsü vardı.Osmanlı Devleti, bu sıralarda Hint ve İran kumaşlarının istilasına uğramıştı. Padişah, devlet parasının dışarı çıkmaması için memlekette yapılan kumaşların ve en çok Ankara ile İstanbul`da yapılanlarının kullanılmasını vezirlerine tavsiye ediyordu.

Bundan başka; bayramlarda büyük devlet memurlarının meratip silsilesine uygun olarak birbirlerine vermek zorunda oldukları hediyelerin de verilmemesini emrediyordu.

Sultan 3. Selim Nizam ı Cedit’in Tarifi Ve Planı Osmanlı Padişahı İslam Halifesi
Sultan 3. Selim Nizam ı Cedit’in Tarifi Ve Planı Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

Ticaret alanında alınan tedbirler de tamamen disiplinle ilgilidir.Osmanlı reayasının bir kısmı, devlete vergi vermemek için yabancı devletlerin hizmetine  konsolos veya  elçi tercümanı olarak kaydoluyorlardı. Bazı Osmanlı reayası da, doğrudan doğruya yabancı devletlerin tabiiyetine girerek kapitülasyon haklarından faydalanıyorlardı.

III.Selim, ahitnamelerde yazılı sayıdan fazla tercüman kullanmamalarını  yabancı  elçilerden  istediği gibi,  hakkı olmadan tercüman vesikası  kullananlar araştırılarak vesikaları ellerinden alındı. Ayrıca  Avrupalı tüccarların, imparatorluğun iç ticaret  alanında iş yapmalarının önüne geçildi.

Sultan 3. Selim Zamanı Yönetim Teşkilat Konusu Düzenlemeler Devlet I Aliyye I Osmoniye. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Önemli Olaylar Yenilikleri
Sultan 3. Selim Zamanı Yönetim Teşkilat Konusu Düzenlemeler Devlet I Aliyye I Osmoniye. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Önemli Olaylar Yenilikleri

Osmanlı ve Rum reayasının  gemilerine  Rus  bayrağını  çekerek, sefer  ve ticaret yapmaları yasak edildi.Osmanlı  ticaret filosunun    çoğaltılması ile ticaret alanında geniş ölçüde bir kalkınma hedeflendi.

Bütün bu tedbirlerle dahi, Osmanlı iktisadiyatında gerçek bir düzen sağlanamadı.Bununla beraber hükümet, iktisat konularının önemini kavramış olduğunu bu silik tedbirlerle de olsa göstermiş oldu.

Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim
Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim

CEVAP VER