Sultan 3. Selim Zamanı Dönemi Eğitim ve Öğretim

0
14856
Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Okulları Eğitimi Ve Öğretimi Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı
Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Okulları Eğitimi Ve Öğretimi Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

Osmanlı Padişahı, I. Mahmut  ve Sultan 3. Selim Okulları, Eğitimi ve Öğretimi

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim ve öğretimin önderi medreseydi. 18.yüzyılda medreselerde yeniçeri ocağı gibi bozulmuştu.

III. Selim ve Yeni Düzen’in gerekli olduğuna inanmış ekibi , askerlik alanındaki yenilikler için almış oldukları metodu eğitim ve öğretim için de yürüttüler. Yani medreseyi kendi haline bıraktılar ve ordu gereçlerini karşılamak üzere bir teknik öğretim kurmaya çalıştılar.

Bu alanda çalışmalar daha 18. yüzyılın ilk yarısında başlamıştı. I. Mahmut  devrinde Kumbaracı Ahmet paşanın gayretiyle Üsküdar’da bir  “Mühendishane” okulu açılmıştı. 18.yüzyılın ikinci yarısında, Rus donanmasının Çeşme önlerinde Türk donanmasını batırması ve Rusların Kırım’a göz dikmeleri Osmanlı Devlet adamlarına büyük korku vermiştir.

Çünkü imparatorluğun başkenti olan İstanbul, Rus saldırısına açık hale gelmişti.Başkentin güvenliği için kuvvetli bir donanma kurmak gerekli idi.İşte böyle bir donanmanın subay ve teknik adamları için Mühendishane-i Bahri Hümayun (Deniz Harp Okulu)  kurulmuştu. (1773)

Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı
Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

III. Selim, Deniz Okulu’nun yanında Kumbarahane ile (1792)   Mühendishane-i Berri-i Hümayun`nu ( Topçu Okulu ) kurdu.(1794).

Bu okulların kurulmasında yabancı uzmanlardan geniş ölçüde faydalanıldı.Fransa, İsveç, İngiltere ve daha başka Avrupa ülkelerinde mühendis, deniz mühendisi ve ustalar getirtildi.

Bunların çoğunluk Fransız’dı. Çünkü Fransa, o devirde askerlik alanında en ileri devlet idi.Ayrıca, III. Selim’in Fransa`ya sempatisi vardı.Padişah, kurduğu okulların idaresi için özel bir kanunname hazırlattı.Topçu okulunda Fransızca, mecburi ders olarak bir Fransız öğretmen tarafından okutuldu.

Aynı okul için bir kütüphane kuruldu.Harp sanatı ile ilgili fizik, topçuluk, matematik ve tahkimat  dersleri okutuldu.

Padişah III.Selim ordunun ıslahı çalışmalarında, devlet adamlarının da, savaş sanatı ile ilgili Türkçe’ye çevrilen kitapları okumalarını tavsiye etmişti. III.Selim’in yenileşmeye verdiği önemle, Fransızca, Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye kitaplar çevrildi. Yabancı dil öğrenen Türklerden,  yabancı dilde kitap yazanlar oldu. Böylece, Türkçe’nin de bir bilim dili olabileceği kanıtlanmış oluyordu. İki önemli sözlük Kamus ve Burhan-ı Katı, Antepli Asım Efendi tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı
Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

III. Selim döneminde eğitime verilen önem özellikle askeri okulların kurulması ile sonuçlanmıştı. Avrupa’ya öğrenci gönderilmedi ama, Avrupa başkentlerine elçi olarak gönderilenlerin yabancı dil öğrenmeleri ve bilgilerini arttırmaları isteniyordu. Elçiler, bulundukları ülkelerle ilgili gözlemlerini Sefaretnamelerinde yazıyorlardı. Elçilerin hazırladıkları sefaretnameler, Osmanlı gözüyle Avrupa’nın nasıl algılandığına ilişkin önemli belgelerdir.

Okul Açılış Töreni. Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı
Okul Açılış Töreni. Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

CEVAP VER