Sultan III. Selim Kimdir? Hayatı

0
4019
Sultan III. Selim Kimdir? Hayatı

Bestekar Osmanlı Padişahı Sultan III. Selim’in Kısaca Biyografisi (Özgeçmişi)

Sultan III. Selim 24.12.1761 tarihinde doğmuş ve 28.07.1808 tarihinde vefat etmiştir. Osmanoğulları soyundan gelen Sultan III. Selim, İslam halifelerinin 20.’si ve 31. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan III. Mustafa, Annesi Mihr-i Şah Sultan’dır .

İlk eğitimini anne ve babasından alan Selim’in, daha sonraki yıllarda eğitimi, babası tarafından görevlendirilen seçkin ilim adamlarının hizmetiyle devam etmiştir. Babası onun sadece ilim, sanat, edebiyat alanında değil, devlet işlerinde de yalnız kalmaması için devlet yönetiminin bütün inceliklerini öğrenerek yetişmesine önderlik etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu XVIII. yüzyılın sonlarında giderek gerilemeye başlamış, Batı ise gücüne güç katmıştır. Tam bu dönemde yenileşme düşünceleri kafasında filizlenmeye başlayan Selim, 13 yaşında babasını kaybetmiştir. Babasının ölümü üzerine amcası Sultan I. Abdülhamid padişah olmuştur.

Amcası, Selim’i saray adetlerince ‘‘kafes’’ denilen bir tür hapis hayatı ile tanışmasını sağlamış, ancak kafes hayatının sıkı kuralları olmasına rağmen, amcası ona şefkatle davranmış ve yarıda kalan ilim tahsiline burada devam etmesine müsaade etmiştir. Edebiyat ve Sanat ile uğraştığı yıllar, kafes ardında geçirdiği yıllara rastlar .

Bestekar Osmanlı Padişahı Sultan III. Selim’in Kısaca Biyografisi (Özgeçmişi)
Bestekar Osmanlı Padişahı Sultan III. Selim’in Kısaca Biyografisi (Özgeçmişi)

Osmanlı Devleti’nin varlığının korunabilmesi ve eski gücüne tekrar hakim olunabilmesi için, Sultan I. Abdülhamit tarafından çeşitli ıslahat girişimleri olmuştur. Fakat bu girişimleri yetersiz bulanların, Selim’in tahta geçmesini istemesi hadisesini duyan amcası, Selim’in kafes ardındaki hayatını zorlaştırmakla kalmayıp , bir rivayate göre zehirlemeye çalışmıştır .

III. Selim’in kafes hayatını geçirdiği ilk yıllarda saray yaşantısından, eğitiminden ve validesinin hep yanında olmasının ardından, zorlu bir döneme

girmesini, her şeyden ve herkesten uzak kalmasını, kendi iç dünyasında şekillenen sanatkar rahunun en belirgin şekilde çıkmasını sağlamış olabileceğini belirten Salgar, bestekarın en verimli zamanlarını bu dönemde geçirdiğini belirtmiştir. Zira Masıkiyle ve Edebiyatla uğraşması, onun en kıymetli eserler verdiği bu döneme rastlar.

Amcası Sultan I. Abdülhamid’in ölümü üzerine 1789’da III. Selim, tahta çıkmıştır. Azimli padişah, bunca yıl kafasında yetişen yenileşme filizlerini hayata koyabilmek için halkın da kendisinden beklendiği girişimlerde bulunmaya başlamıştır.

Avrupa’da sosyal hayatta büyük değişikler olmuş ve Fransız İhtilali onun tahta çıktığı zamanda patlak vermiştir. Bütün Avrupa ülkeleri ve Rusya, gözünü Osmanlı topraklarına dikmişti. Selim ise bunlara kayıtsız kalmamış, Yeniçeri Ocağı’nın rüşvetçi, düzensiz birliğinden bir fayda sağlanamayacağını bildiğinden yeni bir ordu kurmaya karar vermiştir.

Nizam-ı Cedid adı verilen bu ordu, sadece askeri alandaki düzensizliklerin değil, devletin idari, sosyal yapısındaki bozuklukların düzeltilmesi niteliğindeki çabaların tümüne verilen addır. Bu çabalarda ilk adım, sosyal hayattaki düzensizliklerin ortadan kaldırılması için devletin ileri gelenlerinin sürdüğü lüks ve ihtişamlı hayatlarının devam etmemesi için alınan bir takım tedbirler ve yabancı tüketim mallarına karşı artan ilginin ortadan kaldırılması oldu.

sultan-3-selim-tugra-armasi-simgesi-20-islam-halifesi-ve-31-osmanli-padisahi-babasi-sultan-3-mustafa-annesi-mihr-i-sah-sultandir-osmanogullari-soyu-3
Sultan 3. Selim TUGRA, Arması Simgesi. 20. İslam halifesi ve 31. Osmanlı padişahı. Babası Sultan 3. Mustafa, Annesi Mihr-i Şah Sultan’dır Osmanoğulları soyu

Genelde devletin idaresinde olup da bulunduğu mevkiye layık olamayan yeteneksiz kişiler huzur ve düzenin bozulmasına neden olduğundan, acilen bu duruma müdahale etme kaçınılmaz olmuştur. Öncelikle Avrupa’nın siyasi, askeri idareciliği model olarak alınmıştır .

Avrupa’dan hocalar getirtip Türk hocalarla birlikte Mühendishane-i Bahri-i Hümayan’u genişletti. Çağdaş bilime ışık tutacak okul ve kütüphaneler açtı, bazı kitapların tercümesini yaptırdı.

Böylece Türk bilim ve kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlayan Selim, ticari ve iktisadi alanlarda da büyük düzenlemeler yapmıştır. Türkçe’ye önem vermiş, şiirlerinde ve Hatt-ı Hümayan’larında kolay, anlaşılabilir bir dil kullanmıştır .

Uzun yıllar tahtta kalan Sultan III. Selim, istediği yenilik hareketlerinin hepsini gerçekleştirememiş, Fransız İhtilalinin de etkisiyle iç sorunlar daha da büyümüştür. Bu da halkın kendisine olan güvenini sarsmış, Avrupa tarzı yaşam biçimi, tutucu kimseler tarafından padişaha olan güvenilirliği iyice sarmıştır. Bu yenilik düşmanlığının önüne geçilememesi bir nevi Sultan III. Selim’in sonunu hazırlar niteliktedir. Kabakçı Mustafa Ayaklanması ile tahttan indirilip, katledilmiştir .

CEVAP VER