Osmanlı Padişahları Önemli Olayları ve Eşleri Listesi

0
2736
Osmanlı Padişahları Önemli Olayları Ve Eşleri Listesi Osmanlı Sarayı Harem Bölüm Yaşamı Foto Ve Görüntüler Ottoman Empire Palace
Osmanlı Padişahları Önemli Olayları Ve Eşleri Listesi Osmanlı Sarayı Harem Bölüm Yaşamı Foto Ve Görüntüler Ottoman Empire Palace

I. ABDÜLHAMİT (1774-1789 )

 • Tahta çıktığına 50 yaşında idi.
 • EŞLERİ :
 • İlk karısı Fransız Aimee (Nakşidil Sultan ) II. Mahmut’u doğurdu.
 • Bulgar Sonya ( Seniyeperver Sultan ); 4. Mustafa’nın annesi
 • Macar Melina ( Şebsafa Sultan )
 • Rus Aleksiyevna ( Dilpezir Sultan )
 • Rum Meri ( Hümaşah Sultan )
 • Ukraynalı Rudi ( Nükhetseza Sultan )
 • Cenovalı Afro ( Beynaz Sultan )
 • Venedikli Helen ( Hatice Sultan )
 • Sırp Marya ( Ruhşah Sultan )
 • 1789 yılında beyin kanaması ve felçten öldü.

28 . III. SELİM    (1789-1807 )

Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim
Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilişi Ve Nizam ı Cedit Devrinin Sona Ermesi Osmanlı PadişahıTuğrası Kimdir Dönemi Şahsiyeti Ve Yaşamı. Sultan Üçüncü Selim

Başta Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olmak üzere bazı yenilik hareketlerine girişti. Başarılı olamadı. Çıkan ayaklanma sonucu 4. Mustafa tahta çıkarılıp 3. Selim demir kafese kilitlendi. 4. Mustafa, 3. Selim’in bütün çocuklarını öldürtüp eş ve cariyelerini saraydan attırdı. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa Tuna ordusu ile İstanbul’a girdi. Yeniçerileri yenerek saraya geldiğinde 4. Mustafa 3. Selim’i öldürtüp cesedini Topkapı sarayı dışına attırdı.Böylece tahta çıkacak kimse kalmayacağı için kendisi padişahlığa devam edecekti.

 • EŞLERİ :
 • Patricia ( Afitab Sultan )
 • Linda ( Nefizar Sultan )
 • Berti ( Pakize Sultan )
 • Alis ( Tabisefa Sultan )
 • Lisa (Hüsnümah Sultan )
 • Roza (Nurişems Sultan )
 • Anna (Refet Sultan )
 • Magdelena (Ziybifer Sultan )

IV. MUSTAFA (1807-1808 )

Tahta çıktığında 28 yaşında idi. Gerçekten de 3. Selim’i, annesinin akıl vermesi sonucu öldürtmüş ve rakipsiz kalmıştı. Ancak Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa’yı tahtan indirip 2. Mahmut’u padişah yaptı. 2. Mahmut Kabakçı’yı sadrazam yaptı. Ancak Yeniçeriler yine ayaklandılar. Kabakçının konağını bastılar. Kabakçı öldürüldü. Yeniçeriler 2. Mahmut’u tahtan indirip 4. Mustafa’yı tekrar padişah yapmak istediler. Bu kez de 2. Mahmut rakipsiz kalmak için 4. Mustafa’nın 3. Selim’i öldürttüğü gibi kendisi 4. Mustafa’yı hemen öldürtüp, sıcak cesedini Topkapı Sarayı önündeki isyancılara her istediğini kabul ederek padişahlığa devam etti. Kendisi 23, öldürttüğü 4. Mustafa 29 yaşında idi.

II. MAHMUT ( 1808-1839 )

II. Mahmud Dönemi Islahatları Reformları Yenilikleri Ve Eserleri II. Mahmud Inkılâbı Sonra Gençlik Hali
II. Mahmud Dönemi Islahatları Reformları Yenilikleri Ve Eserleri II. Mahmud Inkılâbı Sonra Gençlik Hali
 • En önemli icraatı Yeniçeri Ocağını kaldırtmasıdır.
 • Avrupa’da milliyetçilik hareketleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Ne yazık ki, bu dönemde kısa aralıklarla başa geçen sadrazanların hepsi kendi soydaşlarına bu konuda gizlice yardım ediyordu. Yani Rumsa Rumlara, Arnavutsa Arnavutlara, Sırpsa Sırplara yardım edip, bilgi sızdırıp, yol gösteriyorlardı.
 • Bir diğer önemli olay bu dönemde “kırmızı fes”in giyilmeye başlanmasıdır.
 • EŞLERİ:
 • 17 kadınla evlenmiştir. İçlerinde hiç Türk yoktur. Bunlardan, daha sonra padişah olanları doğuranlar şunlardır:

— Rus Leon   ( Bezmialem Sultan ); Sultan Abdülmecit’in annesi,

— Çingene Besime   (Pertelniyal Sultan ); Sultan Abdülaziz’in annesi

 • 17 kadından 14 erkek, 14 kız çocuğu oldu. 14 erkekten Abdülmecit ve Abdülaziz padişah oldular.
 • II. Mahmut 54 yaşında öldü.

I. ABDÜLMECİT (1839–1861 )

VESİKALIK RESMİ Sultan Abdülmecid Han Kısaca Hayatı Kısa Biyografisi Nedir Gazi Halife Kimdir. Ottoman Empire .
VESİKALIK RESMİ Sultan Abdülmecid Han Kısaca Hayatı Kısa Biyografisi Nedir Gazi Halife Kimdir. Ottoman Empire .
 • 16 yaşında padişah oldu. Annesi Bezm-i Âlem Sultan yani Rus Yahudisi Suzi adına camiler, köprüler, hastaneler yaptırdı. ( Halen Bezm-i Âlem üniversitesi mevcuttur.) Rüşvet karşılığı sadrazamlık ve kilit görevlere atanma bu dönemde de geçerli oldu. Bezm-i Âlem Sultan tüm bu atamalarda oldukça etkin rol oynuyordu.
 • Devletten devlete yüksek faizle borç alma dönemi başlıyordu artık. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edilmiş, azınlıklara daha da geniş haklar verilmişti. Alınan borç paralar yatırım yapmak yerine israf ediliyordu. ( Bu dönemde yaptırılan Dolmabahçe Sarayı 12 Milyon, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları’na 7 Milyon altın lira harcanmıştır.
 • Yine ilk kez bu dönemde saraydaki kadınların ahlaksızlıkları halkın diline düştü. Padişahın 20 karısından biri olan Serfinaz Sultan’ın bir ermeni ile olan aşkı bütün İstanbul’da konuşulmaya başlandı.
 • Abdülmecit Bezmara Sultan adlı bir Mısırlı kıza aşık olup bir padişah olarak ilk kez nikah yaptırdı.
 • Bu yıllarda Ermeni bir cariye padişahtan hamile kalınca Tirümüjgan Sultan adını aldı. Doğurduğu çocuk padişah adayı 2. Abdülmecit idi.
 • Abdülmecit’in 20 karısından 23 kız, 18 erkek çocuğu oldu. Bunlardan sadece 2. Abdülhamit, V.Murat ve Mehmet Reşat sağ kalacak, diğerlerinin akibeti bilinmeyecektir.
 • Fransız Vilma ( Şevkefza Sultan ); V. Murat’ın annesi,
 • Ermeni Virjin ( Tirümüjgan Sultan ); 2. Abdülhamit’in annesi,
 • Yunan Karolin ( Gülcemal Sultan ); Mehmet Reşat’ın annesi.

SULTAN ABDÜLAZİZ ( 1861–1871 )

 32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz han Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padisah, İmperial Of Ottomane Abdul-aziz-Han
32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz han Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padisah, İmperial Of Ottomane Abdul-aziz-Han
 • 31 yaşında padişah oldu. Güreşçi idi, horoz ve koç dövüşüne meraklı idi.
 • Bu dönemde deniz ve kara ordusu olarak düzenli birlikler oluşturulmaya başlandı. Almanya ile yakınlık ve silah alışverişi başlamıştı.
 • Abdülaziz 1871 yılında yine bir saray darbesi ile tahtan indirilip yerine 5. Murat’ı padişah yaptılar. Kendisine Feriye Sarayı’na kapatıp bir kaç gün sonra da öldürdüler. ( Tarihçiler makasla bileklerini keserek intihar ettiğini yazdılar.
 • EŞLERİ:
 • Cariye Camelya ( Dürrünev Sultan )
 • Cariye Asporçe ( Gevher Sultan )
 • Cariye Anna ( Edadil Sultan )
 • Cariye Alis ( Nesrin Sultan )

IV. MURAT (1876-

 • 3 ay tahta kaldı. Kendisini koşullu olarak padişah yapanlara verdiği sözleri tutmayınca, düzmece bir deli raporuna dayanılarak 5. Murat’ı tahtan indirip 2. Abdülhamit’i padişah yaptılar. 9 yabancı kadınla evlenmiştir.

II. ABDÜLMECİT ( 1876–1909 )

 • 34 yaşında tahta çıktı.
 • İki tutkusu vardı: Marangozluk ve horoz beyni salatası yemek. Günde yüzlerce horozun beynini salata yaptırıp yiyordu.
 • 1876’da ilk milletvekili seçimleri yapıldı. Meclis açıldı. Anayasa yapıldı.
 • Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek meclis kapatıldı. Mithat Paşa mahkûm edildi. Taif zindanlarında öldürüldü. Ermeni ve Arnavutlar büyük ayrıcalıklara sahip oldular.
 • Ali Süavi’nin önderliğinde bir isyan girişimi olmuştu. Çırağan Sarayı’nda hapis hayatı yaşayan 5. Murat, 2. Abdülhamit’in yerine tahta çıkartılmak istenmiş ancak başarılı olunamamış, Ali Suavi öldürülmüştür.
 • 13 karısı, 8 oğlu, 9 kızı vardı.
 • 1909’da Selanik’e sürgüne gönderildi.
Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi Kimdir Yaşamı, Şahşiyeti, Dönemi, Yaptıkları, Önemli Olaylar ve Yaşamı i; Son Osmanlı Sultanı Vahdettin ile
Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi Kimdir Yaşamı, Şahşiyeti, Dönemi, Yaptıkları, Önemli Olaylar ve Yaşamı i; Son Osmanlı Sultanı Vahdettin ile

MEHMET REŞAT ( 1909-1918 )

 • 65 yaşında padişah oldu.3 karısı, 5 oğlu, bir de kızı oldu.

 

VI.MEHMET VAHDETTİN ( 1918-1922 )

 • 17 Kasım 1922 günü Malaya adlı İngiliz savaş gemisi ile ülkesinden kaçtı.
  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Haremi Bölümü Yaşamı Foto Görüntüleri Ottoman Empire Palace
  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Haremi Bölümü Yaşamı Foto Görüntüleri Ottoman Empire Palace
  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Harem Resim Ve Görüntüleri Ottoman Empire Palace
  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Harem Resim Ve Görüntüleri Ottoman Empire Palace

  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları 1782 Osman Hamdi Mihrap Kadin Oryantalist Oryantalism Turk Turkiye Canvas Kanvas Harem Osmanli Ottoman
  Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları 1782 Osman Hamdi Mihrap Kadin Oryantalist Oryantalism Turk Turkiye Canvas Kanvas Harem Osmanli Ottoman

CEVAP VER