Padişah Abdülmecid Kimdir? Erkek ve Kız Çocukları

0
4333
Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı. 1
Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı. 1

Sultan 1. Abdülmecit Han Bilgiler, Yaşamı Erkek ve Kız Çocukları, Doğum ve Vefat Tarihleri

Babası: İkinci Mahmud
Annesi: Bezmiâlem Valide Sultan
Doğumu: 25 Nisan 1823
Vefatı: 25 Haziran 1861
Saltanatı: 1839 – 1861 (21 Sene)

Padişahın çocuklarına gelince, bunların 24 adedi kız olmak üzere,19’u erkek olup, yekünü 43’sayısını bulmaktadır.

Bunlardan 31/mayıs/1840’da doğan ve Sultan Abdülmecid’in ilk evlâdı olan Mevhibe Sultan Hanım, 8’ay, 9’gün sonra vefat etmiş Sirkeci’deki, 1.Abdülhamid türbesine defnolunmuştur.

Bu ilk çocuktan sonra doğum sırasına göre bir liste tanzim edelim:

Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı
Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı

Sultan Abdülmecid Erkek Çocukları:

Kız Çocuklarının Adı    Doğum Tarihi         Vefat Tarihi           Mezar Yeri
1- Mevhibe Sultanhanım 31/05/1840         09/02/1841     Hamidiye T.
2- Nâime ” ”      11/10/1840         01/05/1843    Lâleli T.
3- Fatma ” ”      01/11/1840         26/08/1884    5.Murad T.
4- Behiyye ” ”    22/02/1841         03/06/1847    Refia Sul.T.
5- Neyyire ” ”    14/10/1841         19/12/1843     Nuruosmaniye
6- Refia ” ”      07/02/1842         04/01/1880     Refia Sul.T.
7- Aliyye ” ”    20/10/1842         10/07/1845    Yenicâmi T.
8- Cemile ” ” 17/08/1843 26/02/1915 Cemile Sul.T.
9- Münire ” ” 09/12/1844 29/06/1862 ” ” ” T.
10- Sâmiye ” ” 23/02/1845 18/04/1845 Yenicami T.
11- F.Nâzime ” 26/11/1847 01/12/1847 Refia Sul.T.
12- Sabiha ” ” 15/04/1848 27/04/1849 ” ” ” T.
13- Behice ” ” 26/08/1848 30/11/1876 Münire Sul.T.
14- Mukbile ” ” 22/02/1850 10/03/1850 Refia Sul.T
15- Seniha ” ” 05/12/1851 15/09/1931 Şamda Sul.Selim C.
16- Şehime ” ” 31/01/1855 21/05/1857 Münire Sul.T.
17- Zekiyye ” ” 24/02/1855 18/02/1856 ” ” ” T.
18- Fehime ” ” ” ” ” ” 10/12/1856 ” ” ” T.
19- Mediha ” ” 31/07/1857 07/11/1928 Fransa’da Nis’de
20- Nâile ” ” 30/09/1856 18/11/1882 5.Murad T.
21- Bedia ” ” 01/10/1857 12/07/1858 Münire Sul.T.
22- Fehime ” ” 26/01/1861 (bir kaç yaşa.
23- Fülâne ” ” 16/12/1858 ölü doğum.
24- Fülane ” ” 30/05/1860 ” ” ”

Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit
Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit

Sultan Abdülmecid Kız Çocukları:

Sultan Abdülmecid Hân’ın erkek çocuklarını aşağıdaki listede bulacaksınız:

Erkek Çocuklarının Adı    Doğum Tarihi         Vefat Tarihi           Mezar Yeri

01 -Mehmed Murad (P) 22/09/1840 29/08/1904 Yenicamii Türb.

02 -Abdülhamid (P) 22/09/1842 10/02/1918 S.2.Mahmud T.,

03 -Mehmed Reşad (P) 02/11/1843 04/07/1918 Eyüb S.Reşad T.

04 -Ahmed Efendi 05/06/1846 06/06/1846 Refia Sul. T.

05 -Mehmed Ziyaeddin Ef. 10/12/1842 07/06/1845 5.Murad T.

06 -Mehmed Abid Ef. 22/04/1848 07/05/1848 Refia Sul.T.

07 -Mehmed Fuad Ef. 07/071848 28/09/1848 ” ” ” T.

08 -A.Kemaleddin Ef. 16/07/1848 26/04/1905 Yahya Efendi Der.

09 -M.Burhaneddin Ef. 23/05/1849 04/11/1876 Y.Selim baba .T.

10 -M.Vamık Ef. 19/04/1850 10/03/1850 Refia Sul.T.

11 -Bahaeddin Ef. 24/06/1850 09/11/1852 5.Murad T.

12 -Nizameddin Ef. 24/06/1850 28/05/1853 Refia Sul.T.

13 -M.Rüşdü Ef. 31/03/1852 05/08/1852 Hamidiye T.

14 -A.Nureddin Ef. 31/03/1852 10/04/1855 5.Murad T.

15 -O.Safiyyeddin Ef. 09/06/1852 02/07/1855 Sul.Mecid T.

16 -Abdullah Ef.(ölü doğdu) 03/021853

17 -M.Abdüssamed Ef. 20/03/1853 05/05/1855 Sul.Mecid T.

18 -S.Süleyman Ef. 25/07/1860 16/06/1909 Yahya Ef.der.

19 -Mehmed Vahideddin(P) 02/02/1861 16/05/1926 Şam’da Y.S.C.

AzSultan Abdülmecid Hân, 25 izdivacından 43 evlat dünya’ya gel mesine vesile olmuştur. Bunların sayısı 24 olan kız çocuklarını, kendisi hayatta iken toprağa verdiği sayı 15 kız evladıdır.

Öte yandan kendisinden sonraya kalan kız çocuğu sayısı da dokuz tanedir.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Abdulmecid İmperial Of Ottomane
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Abdulmecid İmperial Of Ottomane

Sultan Abdülmecid Hân’ın erkek çocuklarından dört tanesi Osmanlı tahtına oturmuş ve halifei Müslümin olmuşlardır.

Kendisi hayatta iken,19 erkek evladının 12sini toprağa vermiştir. Kendisinin ve fatı sonrasın da,geride yedi erkek evlat bırakmıştır.

Yekün olarak kendisi 39 ya şında vefat eden bir baba,ilk baba oluşu 17 yaşındayken vuku bulmuş, 22 sene içinde kız-erkek 27 evladını toprağa vermiştir.

Bu ne kadar acı bir imtihansa da, metanetine de takdir hislerimizi sunmamız gerekir diye düşünüyorum. Allah evlad acısı vermesin, verirse de sabrını da verir inşallah. Takriben 36 Osmanlı padişahının bu hususta benzerlikleri hayli çoktur. Bu kutlu hanedanı Allah rızası için sevmek din ve devletimizin bizden istediği bir vazifedir. Hepsine Allah Rahmet Eylesin.

Zerendûd Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğrası. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Tughra Arması Sembolü
Zerendûd Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğrası. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Tughra Arması Sembolü

CEVAP VER