Padişah Abdülmecid Tanzimat Ferman Islahat Olay ve Eserleri

0
5620
Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları. Islahat Fermani
Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları. Islahat Fermani

ABDÜLMECİT DÖNEMI

1839–1861

* II. Mahmut’tan sonra tahta çıkan Abdülmecit’in ilk işi babasının ölümü nedeniyle yayınlayamadığı Tanzimat Fermanı’nı Mustafa Reşit Paşa’nın yardımıyla yayınlamak olmuştur.

Tanzimat Fermanı 1839

* Temel amaç Osmanlı devletini parçalanmaktan kurtarmaktır.

* Mısır sorunun çözümünde İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamak amaçlanmıştır.

* 1839 yılından başlamak üzere I. Meşrutiyet’e (1876) kadar olan döneme Tanzimat Dönemi denilir.

Islahat Fermanı Nedir.Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani
Islahat Fermanı Nedir.Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani

Tanzimat Esasları:

 • Müslüman-Hristiyan bütün halkın Can, Mal ve Namus güvenlikleri korunacak.

* ilk defa Müslüman-Hristiyan eşitliği sağlandı

 • Vergiler herkesin gelirine göre alınacak. (Eşitlik)
 • Herkes mal mülk sahibi olabilecek. (Özel Mülkiyet)
 • Rüşvet ve iltimas yasaklandı
 • Mahkemeler açık olacak, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. (Nizamiye Mahkemeleri kuruldu)
 • Askerlik vatan görevi sayılacak gayri Müslimlerde asker olacak

*  Tanzimat fermanı kanun üstünlüğüne dayanır. Bu yönüyle tam bir anayasa olmasa da ilk anayasal hareket olarak bilinir.

*  Padişah kanunlara uyacağına söz vermiştir. Bu durum hukuk devleti olma yolunda önemli bir adımdır.

Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları. Islahat Fermani
Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları. Islahat Ferman

 Islahat Fermanı 1856

* Temel amaç yine Osmanlı devletini parçalanmaktan kurtarmaktır.

* Paris konferansında Avrupalılara hoş görünmek amacıyla yayınlanmıştır.

* İlanında Avrupalı devletlerin baskısı vardır.

* Azınlıklara çok geniş haklar veren bir belgedir.

* Islahat fermanının uygulanmaması demek Avrupalı devletlerce bir savaş nedeni olarak görülmüştür.

 Islahat Fermanı Esasları:

 • Din ve Mezhep özgürlüğü getirildi
 • Karma mahkemeler açıldı. Herkesin kendi dinine göre yemin etmesi kuralı getirildi.
 • Azınlıklar için bedelli askerlik yani nakdi bedel uygulaması getirildi.
 • Gayri Müslimleri küçük düşürücü söz söylenmesi yasaklandı
 • İşkence ve angarya yasaklandı
 • Azınlıklara istediği okulda okuma ve devlet memuru olma hakkı tanındı
 • Azınlık okulları açılması serbest bırakıldı
 • Azınlıklara şirket ve banka kurma hakkı tanındı
 • İltizam usulü kaldırıldı. (fakat bir süre sonra tekrar uygulamaya kondu)
 • Cizye vergisi kaldırıldı
 • Gayri Müslimler il Genel Meclislerine üye olabilecekler

* Islahat fermanı Avrupalıların iç işlerimize karışmasını önleme amacıyla yayınlanmış olmasına rağmen, Islahat Fermanıyla Avrupalılar iç işlerimize daha fazla müdahale etmeye başlamışlardır.

Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit
Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit
Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı Ve Islahat Fermanı Abdülmecid Abdülaziz V. Murat Ve II. Abdülhamit Tanzimat Döneminde Tahta çıkmıştır
Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı Ve Islahat Fermanı Abdülmecid Abdülaziz V. Murat Ve II. Abdülhamit Tanzimat Döneminde Tahta çıkmıştır

Abdülmecit Zamanındaki Diğer Islahatlar Ve Tanzimat Dönemi Yenilikleri

* 1839 ile 1861 yılları arası yeniliklerine Tanzimat yenilikleri denir. Bu dönemde:

Nizamiye mahkemeleri açıldı

Demiryolu yapımına başlandı

Kırım savaşı sırasında ilk dış borç alındı 1854

İstanbul Darul Fünunu açıldı

Bankı Dersadet adıyla ilk Osmanlı Bankası kuruldu.

 Meclisi Maarifi Umumiye (MEB) açıldı

Askerlik 5 yıl ile sınırlandırıldı

Askeri Baytar Okulu açıldı

Ordunun isimi Asakiri Şahane oldu

İlk kâğıt para Kaime basıldı

Mülkiye Mektebi açıldı

Kız Rüştiyeleri açıldı

Darul Muallim açıldı. (Erkek öğretmen okulu açıldı)

Mecidiye piyasaya sürüldü.

Vilayet Nizamnamesi hazırlandı

* Tanzimat Döneminde Eğitim, Yargı ve Maliyede ikililik (Çok Başlılık) vardır.

Tanzimat Dönemi Tanzimat Ve Islahat Fermanı Osmanlı Sultanları 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Gelişmeleri Listesi Toplu Osmanlı Hanedanı Padişahları
Tanzimat Dönemi Tanzimat Ve Islahat Fermanı Osmanlı Sultanları 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Gelişmeleri Listesi Toplu Osmanlı Hanedanı Padişahları

CEVAP VER