ÇEÇEN KIZI Tanburi Cemil Bey, Osmanlı Sarayı Saz Eserleri. Klasik Türk Müziği,

0
1364

Güzel Klasik Türk Musikisi Eserlerimizi Solo Enstrümantal Piyano ile Hiç Dinlediniz mi?

Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” ÇEÇEN KIZI, Beste: Tanburi Cemil Bey” Klasik Türk Musikisi-Müziği Eserini Akustik Piyano ile İcra Etti.
Konserde Klasik Batı Müziğinden Popüler Popüler Müziğe Kadar, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı Musikisi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Yeşilçam Film ve Yabancı Sinema Müzikleri, Dizi Jenerik Müzikleri Olmak Üzere Çok Geniş Bir Yelpazede Yaklaşık 1,5 Saatlik Bir Performans Hedeflenmiştir.
Güneş Yakartepe; Türk Sanat, Halk ve Klasik Müziği Eserlerini Piyano ile Çalma Fikri Nasıl Doğdu.
Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano eğitimi alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize ilgisi nedeniyle, 15 yaşında iken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya uyarlama hedef seçmiştir. Türkü ve Şarkılarımızın Piyano Düzenlemelerini yaparak notalarını yazmaya başlamıştır
Bu İlginç Program, Türkiye’de İlk Defa Bu Konserde Denenmiş Olup Seyirciden Çok Olumlu Tepkiler Almıştır.
Bu Sayede Konser Her Yaştan, Her Yöreden, Her Karekterden İzleyiciyi Kucaklamak fırsatı Doğmuştur. Böylece Repartuar Salonun Tümüne Hitap Etme Şansı Yakalamıştır.
Bu Türk Müziği Eserinin, Piyano Nota Düzenlemesi; Konservatuvar Kompozisyon Öğrencisi, Güneş Yakartepe Tarafından Yapılmıştır.
Akustik Solo Piyano Her Telden Eserler, Türküler ve Şarkılar Konseri
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 19 Yaş Konserleri
Piyanist Güneş Yakartepe, Piyano ile Canlı Konserler Serisi No: 22
Her Telden Karışık Enstrümantal Piyano Resitali
Piyano: Güneş Yakartepe (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü)
Eleştiri ve Güzel Yorumlarınızı Bekliyorum. Sevgi ve Saygılarımla…

ÇEÇEN KIZI, Beste: Tanburi Cemil Bey Ayrıntılı Bilgileri, Videoları, Sözleri

Tanburi Cemil Bey ve Kimdir? Tanburi Cemil Bey Biyografisi, Tanburi Cemil Bey Eserleri, Tanburi Cemil Bey Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Bestecilikte bir ekol olarak görülen Tanburi Cemil Bey, icracılığı, saz bestekarlığı ve sözlü eser bestekarı olarak ön plana çıkan sanatçılarımızdandır. Klasik kemençe, lavta ve viyolonsel ustası olan Tanburi Cemil Bey kimdir?

Tanburi Cemil Bey kimdir?,

Türk Müziği’nde oldukça önemli bir yere sahip olan Tanburi Cemil Bey, icracılığı, saz bestekarlığı ve sözlü eser bestekarı olarak ön plan çıkan döneminin zirvesindeki sanatçılardan biri olmuştur. Bestecilikte bir ekol olarak görülen Tanburi Cemil Bey, Neo klasik dönemin önemli bestecileri arasında yer almaktadır. Türk tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta ustası. Çok sayıda bestesi ve taş plak kayıtları vardır. Yaylı tanburu icad etmiştir.
1873 yılında İstanbul’da Molla Gürani semtinde doğmuştur. Annesi Zihniyar hanım, babası Tevfik Bey’dir. Annesi Zihniyar Hanım, Sultan II. Mahmud’un kızı ve Sultan Mecid’in kız kardeşi Adile Sultan’ın cariyesiydi. Zihniyar Hanım, Adile Sultan’ın sarayında yetişti. Daha sonra Tevfik Bey ile evlendi. Tanburi Cemil Bey’in abisi Bektaşi tarikatından bir derviş ve saz şairiydi. Diğer ağabeyi Ahmet bey de Musiki ile ilgilenmiş, tanbur, lavta, ud ve keman çalmıştır.
Eline aldığı herhangi bir sazı kısa bir müddet sonra çalabilmesiyle tanınan ve Türk musiki tarihinin en büyük tanbur virtüözlerinden olan Cemil Bey besteciliği, icracılığı ve teknik katkılarıyla Türk mûsikisine büyük eserler sunan bir sanatçıdır. Notalarını genellikle Hamparsum ile yazan ve Türk musikisinde Hamparsum notasının Batı notasına göre daha değerli olduğunu savunan Cemil Bey’in ilk defa duyduğu bir eseri hemen ezberine alabilecek derecede hassas bir kulağı vardı. Bestelediği bu saz eserleri ve sözlü eserlerle devrinin önemli üstatları arasında yer aldı. Kovanlara ve taş plaklara doldurduğu taksimler, gerek teknik gerekse perde ve aralıklardaki müzikalite bakımından kendinden sonraki sâzendelere örnek teşkil etti. “Geleneğin dışına taşmış, kabına sığmayan bir sanatkâr” olarak tanımlanabilecek Cemil Bey’in peşrev, saz semâisi, longa, oyun havası ve şarkı formunda kırka yakın eserinden en ünlüleri şedd-i araban ve ferahfezâ saz semâileridir.

Enstrümantal Müzik Nedir?

Fon Müziği, Sözsüz Müzik Veya Enstrümantal Müzik; Bir Müzik Eşliğinde, Hiçbir Kişi Tarafından Herhangi Bir Söz İle Seslendirilmeden Ve Belirli Ritmi Bulunan Müzik Türüdür. Genellikle Bir Şiir, Hikâye, Vs. Okunurken Arka Plan Olarak Çalınır. Günümüzde Sadece Bu Tarz Müzikleri Dinleyenler De Mevcuttur.

Enstrümantal Eşanlamlı Kelimeleri Nedir ?

Enstrumantal, Karaoke, Ezgi, Slow, Sözsüz, Melodik, Melodisel, Ezgisel, Çalgısal, Yemek, Fon Müziği, Hafif Müzik, İnstrumantel, Arka Plan, Karoke, Piyano Çalgı İle Solo Eser Slow Dinlendirici Rahatlatıcı Musiki

CEVAP VER