Hanedan, Saray Kadınları, Sultanları, Hanımları, Kızları Müzik Çalışmaları ve Besteleri

0
2262
Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzik Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music
Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzik Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music

Osmanlı Hanedanı Saray Kadınları, Sultanları, Hanımları Kızları Müzik Beste ve Çalışmaları

 1. Daha Abdülmecid devrinde temelleri atılan haremdeki kadınlar orkestrasının üyeleri bu çalışmalarının yanı sıra piyano dersleri almışlar, başta Dürr-i Nigar hanım olmak üzere Donizetti Paşa tarafından yetiştirilmiş kalfalar da piyano dersleri vermişler, besteler yapmışlardır.
 2. Abdülmecid’in gelini Arife Kadriye Sultan’ın da piyano için besteleri bulunmaktadır.
 3. Sultanların kızları da beste çalışmalarında bulunmaktadır.
 4. Örneğin, V. Murat’ın büyük kızı Hatice Sultan da bir kompozitördür ve babasına ithafen bir “Vals” bestelemiştir.
 5. Hatice Sultan’ın kardeşi Fehime Sultan da, iyi bir piyanisttir, birçok da bestesi vardır. Meşhur eserlerinden biri “ Galop a la Constitution” (Meşrutiyet Galopu) dur.
 6. Fehime Sultan ayrıca Marche L’Union Nationale (Marş-ı İttihad-ı Milli- Milli Birlik Marşı) isimli eseri bestelemiştir.
 7. II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan, ilk piyano derslerini Hazinedar Dürriyekta Kalfa’dan ve sonrasında François Lombardi’den almıştır. Hem mükemmel bir piyanist hem de bestecidir. Güftesini de kendisinin yazdığı ilk bestesi olan Hamidiye Marşını 12 yaşında iken bestelemiş, 1901’de, 2. culüs yıldönümünde Abdülhamid’e hediye etmiştir. Piyano’nun yanı sıra arp ve keman da çalan Ayşe Sultan’ın birçok eseri günümüze ulaşmıştır

  Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzik Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Çalışma Turkish Ottoman Music
  Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzik Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Çalışma Turkish Ottoman Music
 8. Ayrıca Halife II. Abdülmecid için bestelediği “ Marche a sa Majeste le Calife Abdoul-Medjid Khan II” (Majesteleri Halife II. Abdülmecid Han Marşı) isimli bir eseri vardır.
 9. Ayşe Osmanoğlu hatıratında kardeşi Naime ve Şadiye Sultanların da batı müziği eğitimi almış çok iyi birer piyanist olduğundan bahsetmektedir .
 10. Abdülhamid’in ilk hanımı olan Nazikeda Başkadınefendi de iyi bir piyanisttir. Dolayısıyla anlaşıldığı üzere kendinden önceki Sultanların devrinde olduğu gibi Abdülhamid de kadınların batı müziği eğitimi almalarına önem vermiştir.
 11. İşte yine babasının görevi dolayısıyla saraya yakın olan Fatma Zinnur Hanım, Abdülhamid döneminin tek zaferi olan Tesalya bölgesinde kazanılan Çatalca zaferini kutlamak için bir marş bestelemiştir.
 12. Babası, Abdülhamid’in Tahrirat-ı Hariciye Kâtibi (Dışişleri Bakanlığı Sekreteri) Mehmed Nuri Bey, bu savaşla ilgili diplomatik görüşmelerde yer almış, hatta barış antlaşmasına dönemin dışişleri Bakanı Tevfik Beyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunu temsilen imza atan isimlerden biri olmuştur .
 13. Fatma Zinnur Hanım, 6 Mayıs 1897 tarihli ve Çatalca (Pharsale) Zaferi başlıklı bu marşını Sultan II. Abdülhamid’e ithaf etmiş, eserin kapağında da marşı Sultanın emriyle bestelediğini ve güzel sanatlar alanında bir madalyayla ödüllendirildiğini belirtmiştir . Nitekim Başbakanlık Osmanlı arşivinde de Tahrirat-ı Hariciye Kâtibi Nuri Bey’in kerimesi Fatma Zinnur Hanım’a sanayi madalyası ihsan edildiğine dair resmi bir belge mevcuttur.
 14. Başlangıcı “Grazioso” olarak tanımlanmış re minör tonundaki bu askeri marşı Trio kısmı takip etmektedir. Marşa eşlik eden sözleri de Sultan Abdülhamid’in Osmanlı halkını Çatalca zaferiyle sevindirdiğini ve Osmanlı tarihinde adının şanlı anılacağını, “Binler yaşa” sözleriyle padişahı kutladıklarını belirterek o günün coşkusunu yansıtmaktadır

  Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzikle İlgili Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music
  Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzikle İlgili Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music

CEVAP VER