Cariye Nedir ve Kimdir? Harem’de Cariyeler Nasıl Yaşarlardı.

0
3627
Osmanlı Sarayları Harem Bağlama Saz Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Tarihi Nedir Ve Kimdir Halayık Cariyeler Nasıl Yaşarlardı Köle Kısaca Ne DenmekCariye Nedir Kimdir
Osmanlı Sarayları Harem Bağlama Saz Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Tarihi Nedir Ve Kimdir Halayık Cariyeler Nasıl Yaşarlardı Köle Kısaca Ne DenmekCariye Nedir Kimdir

Harem’de cariyeler nasıl yaşarlardı

Köle kısaca ne Demek?

Güçlünün zayıfa hükmetmesi ve onu her alanda kullanması olarak tanımlanabilir. İnsanlığın tarihi ile birlikte ortaya çıkan kölelik Eskiçağ boyunca Yakın ve Ortadoğu ve Avrupa ekonomisinin sosyal hayatının değişmez bir unsuru oldu

Cariye Nedir ve kimdir?

  • Cariye ya da halayık, yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın.
  • Savaşta esir edilen kadınlar için karavaş ismi de kullanılırdı.

Cariyelerin efendilerinden oğulları Yahudi ve Arap toplumu gibi bazı toplumlarda genellikle köle kabul edilmemişlerdir.

İslamiyet öncesi Araplarda yaygın olan cariyelik sistemi Arapların İslamiyet’le tanışmalarından sonra da devam etmiş ancak Kur’an cariyelerin hak ve hukuku ile ilgili bazı durumları düzenlemiştir.

Haremde Def Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kız Köle Kısaca Ne DemekCariye Nedir Ve Kimdir Haremde Cariyeler Nasıl YaşarYaşarlardı
Haremde Def Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kız Köle Kısaca Ne DemekCariye Nedir Ve Kimdir Haremde Cariyeler Nasıl YaşarYaşarlardı

İslam Devleti ve Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıl ortalarına kadar var olan bir sistemdi.

Köleliğin insani ve ahlaki bir kurum olmadığı aydınlanma çağında ilk olarak seslendirilmeye başlanmıştır. İlk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları izlemişti.

Avrupa’da İngiltere ve Fransa, köleliği kaldıran ilk ülkelerdir. Osmanlı Devleti, İslam’i nedenlerden ötürü Avrupa’da köleliği terk eden en son ülke olmuştur.

Osmanlı’da kölelik sistemi, Sultan Abdülmecid döneminde 1847’de bir fermanla kaldırılmıştır. Fakat bazı Osmanlı vilayetlerinde birkaç yıl daha köle kullanılmaya devam edilmiştir.

Osmanlı Devleti Musiki. Ottoman Harem Resimleri. Müzik Enstrüman Çalgıları. Sarayda Çalma Tarihi Yağlı Boya Tablolar ı Sultan Eşleri Gözdesi Ikbali Kadınları
Osmanlı Devleti Musiki. Ottoman Harem Resimleri. Müzik Enstrüman Çalgıları. Sarayda Çalma Tarihi Yağlı Boya Tablolar ı Sultan Eşleri Gözdesi Ikbali Kadınları

Eskiçağ boyunca emeğin veriminin düşük ve tekniğin ilkel olması köleyi en büyük üretim aracı yapmıştır. Mısır, Roma, Yunan ve İslamiyet öncesi Arap dünyasında kölenin yaşadığı şartlar son derece ağırdı.

Tek Tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla kölelerin yaşadığı şartlar biraz olsun yumuşamıştır. Özellikle İslamiyet’in doğuşuyla birlikte köleler daha insancıl kavramda görülmeye başlanmıştır.

Saray ve Harem’de Cariyeler Nasıl Yaşarlardı

Osmanlı Devletinde, Osman Bey döneminde saray hizmetinde ve orduda kölelerin kullanılması çok yaygın değildir. Osmanlı Devletinde kölelerin saray hizmetinde kullanılması ve özellikle cariyelerin saraya girmesi, Orhan Bey zamanında başlayarak gittikçe arttı.

Türk Sarayı Haremi Tarihi Eski Cariye Kadın Görseli. Osmanlılar Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal Kadını Hanımı Kızları Kız
Türk Sarayı Haremi Tarihi Eski Cariye Kadın Görseli. Osmanlılar Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal Kadını Hanımı Kızları Kız

CEVAP VER