Sultan II. Abdülhamid Krolonoji, Osmanlı Tarihi Olayları

0
2074
Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid han Döneminde Yaşanan Tarihi Olaylar Krolonojisi
Sultan 2. Abdülhamid Krolonoji, Osmanlı Tarihi Olayları Sultanı 2. Abdulhamit ve Kronolojik Yaşamı

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid han Döneminde Yaşanan Tarihi Olaylar Krolonojisi

 • 21 Eylül 1842 Sultan II. Abdülhamid Han ‘in Dogumu
 • 21 Agustos 1876 Sultan II. Abdülhamid Han ‘in tahta çikisi
 • 1876  I. Mesrutiyet’in ilani

  Sultan 2. Abdülhamid Krolonoji, Osmanlı Tarihi Olayları Sultanı 2. Abdulhamit Han ve Kronolojik Yaşamı Sanatı
  Sultan 2. Abdülhamid Krolonoji, Osmanlı Tarihi Olayları Sultanı 2. Abdulhamit Han ve Kronolojik Yaşamı Sanatı
 • 1876 Istanbul’da Balkan krizini görüsmek üzere milletler arasi bir konferansin toplanmasi : Tersane Konferansi
 • 1876 Istikrazlarin mürettebat ödemelerinin durdurulmasi
 • 1876 Mecelle-i Ahkam-i Adliyye’nin son kitabinin kabulü
 • 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namik Kemal’in Intibahi’nin nesri; Izmir ve Manastir’da yaitili idadiler açilmasi
 • 23 Aralik 1876 I. Mesrutiyet’in (Kanun-i Esasi) ilani
 • 1877 Rusya’nin tecavüzü ve Osmanli-Rus Savasi’nin baslamasi: Balkanlar’in ve Dogu Anadolu’nun Rus isgaline ugramasi
 • 1877 Mahrec-i Aklam’in Mekteb-i Mülkiye’nin idadi siniflariyla birlestirilmek suretiyle kaldirilmasi; Mekteb-i Tibbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulmasi
 • 1877-1878 Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yil egitime ara vermesi
 • 19 Mart 1877 Ilk Meclis-i Meb’usan’in içtimai (o yilin 28 Haziran’ina kadar çalisir)
 • 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir)
 • 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü
 • 13 Aralik 1877 Meclis-i Meb’usan’in süresiz tatili
 • 1878  93 Harbinin sona ermesi ve Ayastefanos ve Berlin Antlasmalari imzalanmasi
 • 1878 Sirbistan, Karadag ve Romanya’nin müstakil birer devlet olmalari
 • 1878 Bulgaristan Prensligi’nin ortaya çikmasi
 • 1878 Ermeni meselesinin ortaya çikmasi
 • 1878 Çiragan Sarayi baskini ve Ali Suavi’nin öldürülmesi
 • 1878 Kibris’in Ingiltere tarafindan ele geçirilmesi
 • 1878 Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’in isgal edilmesi
 • 1878 Makedonya meselesinin ortaya çikmasi
 • 13 Subat 1878 Meclisin kapatilmasi
 • Ekim 1878 Darü’l-Fünun-i Sultani’nin tekrar egitime baslamasi
 • 1879 II. Abdülhamid Han devrinde basilan kaimelerin  ( kagit para ) toplatilip imha edilmesi
 • 1879 Mehakim-i Nizamiye Teskilati Kanunu’nun kabulü
 • 1879 Mekatib-i Sibyaniye Dairesi’nin kurulmasi; Maarif merkez teskilatinin yeniden düzenlenmesi
 • 1879 Usul-i Muhakemat-i Cezaiyye Kanunu’nun kabulü
 • 1880 Vergi reformu
 • 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattinin tamamlanmasi
 • 1880 Ilk köy romani, Ahmed Midhat’in Bahtiyarlik’inin yayinlanmasi ; Darü’l-Fünun-i Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarini vermesi
 • 1880 Usul-i Muhakemat-i Hukukiyye Kanunu’nun kabulü
 • 13 Mart 1880 Istanbul’da bir kiz idadisinin açilmasi
 • 17 Mayis 1880 Ziya Pasa’nin ölümü
 • Ekim 1880 Darü’l-Fünun-i Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarini vermesi
 • 20 Aralik 1880 Darü’l-Fünun-i Sultani’nin ilk mezunlarini vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayinlanmasi; Cemiyet-I Ilmiye’nin kurulmasi
 • 1881 Mustafa Kemal’in Dogumu
 • 1881 Misir’in Ingilizler tarafindan isgali
 • 1881 Düyun-i Umumiyye idaresinin kurulmasi
 • 1881 Mühendishanede mümtaz sinif adi altinda yeni bir sinif teskil edilmesi; Darü’l-Fünun-i Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulmasi; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birlestirilmesi
 • 1882 Tunus’un Fransizlar tarafindan isgali
 • 1882 Muharrem Kararnamesi’nin nesri
 • 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulmasi ve Osman Hamdi Bey’in müdür olmasi
 • 1883 Osmanli ordusunun Prusya askeri heyeti tarafindan islahina baslanmasi
 • 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmasi
 • 1 Kasim 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasinda egitimine baslamasi
 • 1885 Dogu Rumeli’nin Bulgaristan tarafindan ilhaki
 • 18 Eylül 1885 Dogu Rumeli eyaleti valiliginin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayiflamasi
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattinin tamamlanmasi
 • 1886 Maarif Nezareti’ne bagli olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettisligi’nin kurulmasi
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattinin tamamlanmasi
 • 1886 Maarif Nezareti’ne bagli olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettisligi’nin kurulmasi
 • 1886-1887 Darü’l-muallimin’in yatili hale getirilmesi
 • 1887 Yedikule Havagazi Fabrikasi’nin kurulmasi
 • 1887 Ahmed Hasim’in dogumu; Sevki Efendi’nin Istanbul’da vefati
 • 5 Subat 1887 Besir Fuad’in intihari
 • 1888 Haydarpasa-Izmir-Ankara demiryolu imtiyazinin Almanlar’a verilmesi
 • 1888 Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tip Mektebi’nin açilmasi; Baytar sinifinin tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alinmasi
 • 2 Aralik 1888 Namik Kemal’in ölümü
 • 1889 Ittihad-i Osmani Cemiyeti’nin (Ittihat ve Terakki) kurulmasi
 • 1889 Idadi ögrenimine dayanan dört yillik bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulmasi
 • 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttirmalari
 • 1891 Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkali Ziraat Mektebi’ne yatili olarak nakledilmesi
 • 1891 Yol insaatinda bedenen çalisma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 Kadiköy – Kurbagalidere Havagazi Fabrikasi’nin kurulmasi
 • 1891 Hereke Fabrikasi’nin hali kisminin açilmasi
 • 3 Kasim 1891 Darü’l-Muallim’in aliye subesi açilmasi
 • 1892 Haydarpasa-Izmit demiryolu hattinin isletmeye açilmasi
 • 1892 Orman ve Maden Mektebi’nin kapatilmasi; II. Abdülhamid tarafindan Yildiz’da porselen atölyelerinin kurulmasi
 • 1893-1896 Istanbul-Selanik demiryolu hattinin yapimi
 • 1894 Halkali Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarini vermesi; Immaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulmasi; Ilk basilmis musiki lugati (Hoca Kazim Bey’in Musiki Istilahati)
 • 1894 Sasun’da Ermeni olaylari yasanmasi
 • 1894 Selanik-Manastir demiryolu hattinin tamamlanmasi
 • 1895 Istanbul’da Ermeni olaylari, yabanci devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 Galata Rihtimi insaatinin tamamlanmasi
 • 1895 Gayri müslim okullarina Türkçe muallimi tayininin kararlastirilmasi
 • 1895 Baruthane-i Amire’de dumansiz barut imal edilmesi
 • 14 Subat 1895 Sadrazam Said Pasa’nin bes fakülteden “darü’l-icaze” olusan bir darü’l-fünun kurma teklifi
 • 1896 Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarinin idareciligini yüklenmesiyle Edebiyat-i Cedide devrinin baslamasi
 • 1896 Ermenilerin Osmanli Bankasi’nin Istanbul subesine saldirmalari
 • 1896 Girit isyaninin alevlenmesi
 • 1896 Eskisehir-Konya demiryolu hattinin tamamlanmasi
 • 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit’e çikmasi, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanli sinirlarina saldirmalari
 • 17 Nisan 1897 Osmanli-Yunan Savasi ve Osmanli zaferi
 • 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanli kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’ nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 Bagdat demiryolu imtiyazinin Almanlar’a verilmesi
 • 1899 Arifiye-Adapazari demiryolu hattinin açilmasi
 • 1900 Hicaz demiryolunun insasina girisilmesi
 • 1900 Istanbul Rihtimi insaatinin tamamlanmasi
 • 31 Agustos 1900 Darü’l-Fünun-i Sahane’nin kurulmasi
 • 1901 Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatilmasiyla Edebiyat-i Cedide toplulugunun dagilmasi; Lügat-i Tibbiye’nin ikinci baskisinin yapilmasi; Vidinli Tevfik Pasa’nin ölümü
 • 1901 Makedonya’da çete faaliyetlerinin artmasi, büyük devletlerin müdahaleleri
 • 1901-1908 Hicaz demiryolu hattinin yapimi
 • 1902 Yemen isyanlarinin tekrar baslamasi
 • 1902 Hereke Fabrikasi’na çuka ve sayak tezgahlarinin eklenmesi
 • 23 Kasim 1902 Makedonya’da Bulgar Ihtilal Cemiyeti’nin faaliyeti
 • 23 Kasim 1902 Cum’a-i Bala ayaklanmasi
 • 23 Kasim 1902 Makedonya’ya özel islahat plani hazirlanmasi
 • 8 Aralik 1902 Hüseyin Hilmi Pasa’nin genis yetkilerle “umumi müfettis” olarak Makedonya’ya tayini
 • 1903 Idadilerin alti yila çikarilmasi
 • 2-3 Agustos 1903 Ilinden (Aya ilya yortusu günü) isyani
 • 2-3 Agustos 1903 Bulgar-Osmanli Savasi tehlikesinin dogmasi
 • 31 Agustos 1903 Sam Mekteb-i Tibbiyesi’nin kurulmasi
 • Eylül 1903 Mürzsteg Programi : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi
 • 1904 Haydarpasa Rihtimi’nin tamamlanarak isletmeye açilmasi
 • 1905 Hereke Fabrikasi’nda fes imalatina baslanmasi
 • 21 Temmuz 1905 Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombali saldiri tertiplemeleri
 • 1906 Akabe olaylari ve Akabe krizi
 • 1908 Beykoz Deri Fabrikasi’nin Harbiye Nezareti’ne baglanmasi
 • 1908 Osmanli Eczaci Ittihat Cemiyeti’nin kurulmasi; Osmanli Cemiyet-i Ilmiye-i Baytariyesi’nin açilmasi; Osmanli Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulmasi
 • 23 Temmuz 1908 II. Mesrutiyet’in ilani
 • 5 Ekim 1908 Avusturya- Macaristan’in Bosna-Hersek’i ilhak ettigini ilan etmesi.
 • 6 Ekim 1908 Girit Rumlari’nin adayi Yunanistan’a bagladiklarini ilan etmeleri
 • 17 Aralik 1908 II. Mesrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb’usaninin toplanmasi
 • 1909 Adana’da Ermeniler’in ayaklanmalari
 • 1909 Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulmasi
 • 1909 Fecr-i-Ati edebi toplulugunun kurulusu; Cemiyetler Kanunu’nun çikmasi; Dishekimligi Okulu’nun açilmasi; Orman Mekteb-i Alisi adi altinda yeni bir okul açilmasi; Mekteb-i Tibbiye’nin, Mekteb-i Tibbiye-i Askeriye ile birlestirilerek Haydarpasa’ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab’in Medresetü’l-Kuzat adini almasi; Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Nafia Nezareti’ne baglanmasi ve Mühendis Mekteb-i Alisi adini almasi
 • 1909-1910 Osmanli Mühendis ve Mimar Mecmuasi’nin çikmasi
 • 27 Subat 1909 Usul-i Muhasebe-i Umumiyye Kanunu’nun kabul edilmesi
 • 13 Nisan 1909 31 Mart Olayi
 • 19 Nisan 1909 Hareket Ordusu’nun Yesilköy’e varmasi, Istanbul’daki kargasaya son vererek düzeni saglamasi
 • 27 Nisan 1909 II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Resad’in tahta çikarilmasi
 • 21 Agustos 1909 Darü’l-Fünun-i Sahane’nin Vezneciler’deki Zeynep Hanim konagina tasinmasi
 • 27 Nisan 1909 Sultan II. Abdülhamid Han ‘in Selanik’ e sürgüne gönderilmesi
 • 29 Nisan 1909 Sultan II. Abdülhamid Han ‘in Selanik ‘ e varisi ve Alatini Köskü’ ne yerlestirilmesi
 • 17 Aralik 1909 Meclisin açilmasi
 • 1910 Arnavutlar’in ayaklanmalari
 • 1910 Dahili gümrüklerin tamamen kaldirilmasi
 • 1910 Vilayet merkezlerindeki bir kisim idadilerin “lise”ye dönüstürülmeye baslanmasi; ilk çalgi metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Ögrenme Usulü, Matbaa-i Amire).
 • 1911 Sultan Resad’in Arnavutlar’i teskin için Rumeli seyahatine çikartilmasi
 • 1911 Italya’nin Trablusgarp ve Bingazi’ye saldirmasi ve isgali
 • 1911 Gayri müslim cemaatlerin birleserek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)
 • 1911-1912 Osmanli Italyan Savasi
 • 1912 Yesilköy Hava Uçus Okulu’nun Açilisi
 • 1912-1913 Balkan devletlerinin Osmanli-Italyan Savasi’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savasi
 • 18 Ocak 1912 Meclis-i Meb’usan’in feshi
 • 25 Mart 1912 Türk Ocaklarinin kurulmasi
 • 18 Nisan 1912 II. Dönem Meclis-i Meb’usan’in toplanmasi
 • 18 Nisan 1912 Italyanlar’in Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Bogazi’na tecavüzleri
 • 5 Agustos 1912  II. Dönem Meclis-i Meb’usan’in feshi
 • 22 Temmuz 1912 Gazi Ahmed Muhtar Pasa hükümeti : Büyük Kabine
 • Eylül – Ekim 1912 I. Balkan Savasi
 • 15 Ekim 1912 Trablus ve Bingazi’nin Italya’ya terki : Ouchy Antlasmasi, Rodos ve Oniki Ada’nin Italya elinde kalmasi
 • 29 Ekim 1912 Kamil Pasa’nin sadareti
 • 29 Kasim 1912 Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi
 • 1913 Balkan Savaslarinin çikisi ve Selanik’in elden çikmasi
 • Sultan II. Abdülhamid Han ‘in Istanbul ‘ a getirilisi ve burada Beylerbeyi Sarayi ‘na yerlestirilmesi
 • 1913 Liselerin mevcut idadilerin yerini almasi
 • 23 Ocak 1913 Babiali Baskini : Mahmud Sevket Pasa’nin sadareti
 • 13 Mart 1913 Muvakkat Idare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüge girer)
 • 30 Mayis 1913 I. Balkan Savasi’nin sona ermesi
 • 11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmud Sevket Pasa’nin öldürülmesi, Said Halim Pasa’nin sadareti
 • 29 Haziran 1913 Balkan devletleri arasinda savas : Osmanli mirasinin paylasilmasinin kanli kavgasi
 • 21 Temmuz 1913 Edirne’nin geri alinmasi
 • 29 Agustos 1913 Osmanli-Bulgar barisi : Istanbul Antlasmasi
 • 14 Kasim 1913 Osmanli-Yunan barisi : Atina Antlasmasi
 • 14 Aralik 1913 Osmanli ordusunun Almanya tarafindan islahi
 • 1914 Ecnebi postalarinin hepsinin kapatilmasi
 • 1914 Dis ticarette gümrük resmi oraninin %15’e çikarilmasi
 • 1914 Islah-i Medaris Nizamnamesi
 • 1914 Dis Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti’nin kurulmasi; Türk Bilgi Dernegi’nin kurulmasi; Medreset’ül-Hattatin’in kurulmasi; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulmasi; Medresetü’l-Hattatin’in Istanbul’da açilisi; Medresetü’l-Hattatin’in açilisi; Ilk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü’l-Elhan)
 • 8 Subat 1914 Anadolu’da Ermeni talepleri dogrultusunda islahati öngören Osmanli-Rus Antlasmasi (“Muamele”)
 • 14 Mayis 1914 III. Dönem Meslis-i Meb’usan
 • Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid han Döneminde Yaşanan Tarihi Olaylar Krolonojisi
  Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid han Döneminde Yaşanan Tarihi Olaylar Krolonojisi

  28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan veliahdinin Saraybosna’da öldürülmesi

 • 28 Temmuz 1914 Avusturya Macaristan’in Sirbistan’a savas ilani
 • 1 Agustos 1914 Almanya’nin Rusya’ya savas ilani
 • 2 Agustos 1914 Meclis-i Meb’usan’in süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920’de toplanacak ve 2 Nisan 1920’de Istanbul’un isgali üzerine dagitilarak mebuslar sürgüne yollanacak)
 • 2 Agustos 1914 Osmanli Devleti ile Almanya arasinda ittifak antlasmasinin imzalanmasi
 • 4 Agustos 1914 Almanya’nin Fransa’ya, Ingiltere’nin Almanya’ya savas ilani : I. Cihan Savasi’nin baslamasi
 • 10 Agustos 1914 Alman savas gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bogazlardan geçmelerine izin verilmesi
 • 9 Eylül 1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonlarin kaldirilmasi
 • 12 Eylül 1914 Inas Darü’l-Fünun’unun kurulmasi
 • 29 Eylül 1914 Islah-i Medaris Nizamnamesi’nin yayinlanmasi
 • 29 Ekim 1914 Karadeniz’e açilan Osmanli filosunun Rus limanlarini topa tutmasi
 • Kasim – Aralik 1914 Enver Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Sarikamis felaketi
 • 3 Kasim 1914 Rusya’nin Osmanli Devleti’ne savas ilani
 • 5 Kasim 1914 Ingiltere ve Fransa’nin Osmanli Devleti’ne savas ilani
 • 11 Kasim 1914 Osmanli Devleti’nin Itilaf Devletleri’ne savas ilani
 • 14 Kasim 1914 Cihad-i Ekber ilani
 • 14 Kasim 1914 Inas Sanayi-I Nefise Mektebi’nin açilmasi
 • 18 Aralik 1914 Misir’in Ingiltere himayesinde bir “krallik” haline getirilmesi, Osmanli Devleti’nin hukukuna son verilmesi
 • 1915 Evrak-i nakdiyye çikarilmasi
 • 1915 Gümrük resmi oraninin %30’a yükseltilmesi
 • 1915 Mekteb-i Tibbiye’nin Darü’l-Fünun’a baglanarak bugünkü Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi’ne dönüsmesi
 • Ocak – Subat 1915 Cemal Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Misir seferi : Kanal hezimeti
 • Ocak – 18 Mart 1915 Müttefiklerin Çanakkale Bogazi’ni geçmeye çalismasi : Çanakkale Savaslari
 • 27 Mayis 1915 Dogu Anadolu’da Ruslar’la isbirligi yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere tasinmasi : Tehcir
 • 1916 Hicaz ve Mekke’nin kaybi
 • 1916 Izmit Dokuma Fabrikasi’nin kapanmasi
 • 1916 Tevhid-i Meskukat Kanunu
 • 1916 Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassisin adi altinda bir ihtisas medresesi kurulmasi; Ilk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)
 • 1917 Yildirim Ordulari Grubu’nun kurulmasi
 • 1917 Irak ve Suriye cephelerinin çöküsü
 • 1917 Rusya’da Bolsevik ihtilalinin çikmasi ve çarligin sonu
 • 1917 Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldirilisi
 • 1917 Hukuk-i Aile Kararnamesi’nin kabulü
 • 25 Mart 1917 Ser’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine baglanmasi
 • 6 Nisan 1917 Amerika Birlesik Devletleri’nin savasa istiraki ve Almanya’ya savas ilani
 • 10 Subat 1918 Sultan II. Abdülhamid Han ‘in Beylerbeyi Sarayi’ nda  hastalanarak vefat etmesi.

CEVAP VER