Aydın İdadi Okulu (Bugün Aydın Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi)

0
1339
Aydin-idadisi. Abdülhamid'in Eğitim Yenilikleri Osmanlı Devleti En Yüce Eğitim Atağı

2. Abdülhamid Aydın İdâdî Mektebi

1891 Yılında “İdâdî” adı ile açılan okulun 200-250 öğrenci kapasitesi sahip bir şekilde inşa edilmiştir. 1927-28 yılında yatılı “Sanayi İdâdîsi”’ne dönüştürülür.

Aydın idâdîsinde 1312/1894-5 yılında Arabî, Farisî, Fransızca, Ma’lûmât-ı Fenniye, Usûl-i Defterî, Lisân-ı Osmânî, Hesab, Hendese, Kitâbet, Ulûm-ı Dîniye, Hüsn-i Hatt, Tarih, Coğrafya ve Resim dersleri okutulmaktadır. Bu dersler, 1313, 1314, 1316 ve 1317 yıllarında da aynen okutulmuş ve bunlara 1319/1901-2 yılında Ahlâk dersi ilave edilmiştir. 1321/1903-4 yılında Cebir, İlm-i Eşya ve Türkçe programda yeni gözüken dersler arasında yer almaktadır. 1323/1905-6 yılı ders programında yeni olarak Ziraat dersi yer alırken İlm-i Eşya dersi programda gözükmemektedir. 1326 yılında ise Usûl-i Defterî, Ma’lûmât-ı Fenniye, Cebir ve İlm-i Eşya dışında 1323/1905-6 yılı derslerinin aynen okutulduğu görülmektedir.

aydin-idadisi-2Bugün AYDIN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI olarak kullanılmaktadır. Okulun en eski binası olan bugünkü öğretim binası, işgal yıllarından önce AYDIN SULTANİSİ binası olarak kullanılmıştır.

CEVAP VER