Beyoğlu Zükur (Erkekler) Belediye Hastanesi

0
1657

Beyoğlu Zükur Belediye Osmanlı Hastanesi (1878-79)

İlk olarak 1865’de kolera salgını için Fransa’dan gönderilen birkaç rahibenin açtığı hastane, 1882’de Sultan Abdülhamid döneminde Belediye tarafından satın alınarak 40 yataklı hastaneye dönüştürülmüştür. Bugün Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

1865 yılında İstanbul’ da çıkan kolera salgını sırasında Fransa’dan gönderilen birkaç rahibe, Galata Kuledibi’nde bir dükkân kiralayarak hastaları tedavi etmeye başlamışlardır.  Koleranın devam ettiği süre boyunca rahibelerin gösterdiği bu insancıl hizmetler herkesin, özellikle hükümet ve belediyelerin takdirini kazanmış olduğundan, bu hastalığın sönmesinden sonra da aynı şekilde hizmet verebilmelerini temin amacıyla 6. Belediye dairesince o civarlarda eski bir ev bulunup kiralanarak 6. Belediye dairesine bağlı olmak ve yönetimi rahibelere teslim edilmek üzere ilk “Belediye Hastanesi” birimi kurulmuş oldu. 1875 yılın da Tophane’ de, Defterdar yokuşunda büyük bir konak kiralanarak Kuledibi’ndeki hastane oraya nakledilmiş ve buraya da “Altıncı Daire-i Belediye Mecruhin Hastanesi” adı verilmiştir.  1882 de belediyece bu bina satın alınarak 40 yataklı hastaneye dönüştürülmüştür. 1893’de çıkan bir yangında hastane yanmış ve 1900 senesinde Ağahamamı’nda ev kiralanarak 17 yataklı hastane haline getirilmiştir.

Ancak bu hastane de yetersiz kalmış, 1901 tarihinde binanın bahçesinde 35 yataklı, 2 katlı bina inşa edilmiş ayrıca ameliyathane de yapılmış ve hastalar buraya nakledilmiştir. 1909 tarihinde Beyoğlu Zükür Hastanesi olarak ismi değiştirilmiştir. 1924 yılına kadar Fransızların işgali altında kalan hastane daha sonraları Ruslara devredilmiş ve Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Rusların çekilmesini izleyen süre içerisinde kuduz tedavihanesi olarak kullanılmıştır. 1948 yılında hastanenin gelişmesi için, Kuledibi’ndeki “İngiliz Hastanesi” olarak anılan binaya 102 yataklı olarak nakledilmiş ve ismi “Belediye Beyoğlu Hastanesi” olmuştur.

Beyoğlu Hastanesi başlangıçtan beri (E) sınıfı Eğitim Hastanesi statüsünde olup 1983 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı ile yapılan protokol ile diğer belediye hastaneleri gibi Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. 270 kadro yataklı hastanenin ismi Aralık 1998’de İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur. Daha sonra diğer eğitim hastaneleri gibi ismi değiştirilerek Mayıs 2000 tarihinde Prof. Dr. N. Reşat Belger İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur.

CEVAP VER