Düyun-ı Umumiye Binası (Bugün İstanbul Erkek Lisesi)

0
4511

Düyun-ı Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) Binası (Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Erkek Lisesi)

1899’da Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir.

Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı orijinal planından ve durumundan pek farklılık göstermemektedir.

duyunu-umumiye-osmanli-kurumlar-sultan-2-abdulhamid-eserleri-2duyunu-umumiye-osmanli-kurumlar-sultan-2-abdulhamid-eserleri-1

Okul binası vaktiyle Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) binası olarak  kullanılıyordu. Binanın yapılış tarihi 1897, mimarı Fransız Alexandre Vallaury’dir.

Bina  Neo  Klâsik  akımın   özelliklerini  taşır. Bina yaklaşık 90 m × 145 m büyüklüğündeki diktörtgen biçiminde bir arsa üzerinde yer almaktadır.Bina bahçenin içinde doğu-batı doğrultusunda uzanıyor.Planı yaklaşık 23 m × 197 m boyutlarında bir dikdörtgen.Dikdörtgenin uçlarında, ana kütleye dik yönde öne ve arkaya doğru taşan kanatlar var.Bu kanatlarla genişleyerek eni 37 m‘ye yaklaşan doğu ve batı cephelerin ortasında da,yarım sekizgen biçiminde çıkıntı yapan bir bölüm daha yer alıyor.Yarım sekizgen çıkıntıların da eklenmesiyle binanın boyu yaklaşık 120 m’yi buluyor.

Bina bir zemin, iki tam ve iki bodrum kattan oluşuyor. Güney cephesi üç katlıyken,arazinin güneyden kuzeye,Haliç yönüne doğru epeyce eğimli olması nedeniyle,birinci bodrum kat kuzey cephesinde tam kat halinde ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bu cephe dört katlı oluyor.Kat yükseklikleri aşağıdan yukarıya gittikçe artıyor: Zemin katın yüksekliği yaklaşık 4 m, birinci katın 5 m,ikinci katın da 6 m.

Binanın plan şeması: Dikdörtgenin uzun aksı boyunca bir baştan bir başa uzanan geniş bir koridorun iki yanına yani kuzey ve güney cephelerine birer oda sırası getirilmiş ve katlar birbirine, tam ortada yer alan büyük bir merdiven holü içindeki bir ana merdiven ve koridorun iki ucundaki servis merdivenleri ile bağlanmış. Böylece, ortadaki merdiven holünden geçen kuzey-güney aksına göre tümüyle simetrik bir plan ortaya çıkıyor.Katlardaki oda sıralarından güney cephesindekinin genişliği 5.80 m iken, kuzeydekinin genişliği 10 m yi buluyor.

Hem birinci, hem de, ikinci katta, orta akstaki ana merdivenin koridora ulaştığı noktada bir hol oluşturulmuş. Bunu sağlamak için merdivenin karşısına gelen koridor duvarı, binanın kuzeyindeki dış duvarına doğru geri çekilmiş. Koridor duvarının yerine de taşıyıcı işlevini karşılamak üzere merdiven kollarının karşı hizasına gelmek üzere kare kesitli ayaklar yerleştirilmiş.

CEVAP VER