Sultan 2. Abdulhamid Zamanı Önemli Eserler ve Projeler

0
1765
Sultan 2. Abdulhamid Zamanındaki Önemli Eserler Ve Projeler Osmanlı İmpatorluğu Sultan 2. Abdülhamit Padişah
Sultan 2. Abdulhamid Zamanındaki Önemli Eserler Ve Projeler Osmanlı İmpatorluğu Sultan 2. Abdülhamit Padişah

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİNDE YAPILAN PROJE, YAPIT VE BİNALAR

II. Abdülhamid tahtta olduğu dönemde Önemli bir çok proje gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

 • – İlk kız okulları II. Abdülhamid döneminde açılmıştır.
 • – Tahta çıktığı sene 250 olan rüştiye sayısı 1909’da 900’e, 6 olan idadi sayısı 109’a çıkarmıştır.
 • – 1877 senesinde İstanbul’da bulunan modern ilkokul 1905 senesine gelindiğinde 9 bine ulaşmıştır.
 • – II. Abdülhamid, Abdüllatif Suphi Paşa’nın ilk defa bir kız sanat okulu açma projesine açıkça destek vermiştir.

  Imperial Majesty The Sultan Abdülhamid II Emperor Of The Ottomans Caliph Of The Faithful. He Was The Last Sultan To Exert Effective Control Over The Ottoman Empire
  Imperial Majesty The Sultan Abdülhamid II Emperor Of The Ottomans Caliph Of The Faithful. He Was Last Sultan To Exert Effective Control Over The Ottoman Empire
 • – Sirkeci ve Haydarpaşa garları II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır.
 • – Hicaz Demiryolu II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Bu projeyle alakalı yapılan her şey yerli girişim ile olmuştur.
 • – 1877 yılında Posta Telgraf Teşkilatı bir bakanlık haline getirildi ve 1900 senesinde PTT’de ilk defa bir ‘havale kalemi’ devreye girmiştir.
 • – 1901 senesinde Şehir Postaları kurulmuştur.
 • – 1876 senesinde Avrupa’da kullanılmaya başlanan telefon, 1881 senesinde Türkiye’ye getirilmiş ve sınırlı sayıda olsa da kullanıma sunulmuştur.
 • – 1899 senesinde günümüzde hala faaliyette olan Şişli Etfal Hastanesi II. Abdülhamid tarafından kurulmuştur.
 • – II. Abdülhamid 25 Mart 1906 tarihli fermanı ile Okmeydanı’nda bulunan Darülaceze’nin kurulmasını sağlamıştır.

CEVAP VER