Sultan Abdulmecid Dolmabahçe Sarayı Hat Sanatı – Yazı Takımları

0
3516
Yazı Takımı Fransız Yazı Takımı Bir çift Kristal Hokka Tampon Kalem Sapları Kalemtıraş Zarf Ve Mektup Açacakları Ve Mühür Dokuz Parçadan Oluşan Tam Bir Takımdır. Osmanlı Sultanı Padişah Abdülmecid
Yazı Takımı Fransız Yazı Takımı Bir çift Kristal Hokka Tampon Kalem Sapları Kalemtıraş Zarf Ve Mektup Açacakları Ve Mühür Dokuz Parçadan Oluşan Tam Bir Takımdır. Osmanlı Sultanı Padişah Abdülmecid

Dolmabahçe Sarayı Hat Sanatı ve Yazı Takımları Koleksiyonu

Dolmabahçe Sarayı Hat Sanatı ve Yazı Takımları Koleksiyonu kapsamında gruplandırılmış eserler;

  • hat levhaları,
  • yazı takımları,
  • mühürler,
  • arma,
  • nişan ve madalyalar,
  • haritalar ve masa zillerinden müteşekkildir.

Dolmabahçe Sarayı Hat Koleksiyonu’nu oluşturan levhalardan en önemlileri, Saray’ı yaptırmış olan Sultan Abdülmecid (1839-1861) ketebeli olan hat eserleridir.

Sultan Abdülmecid, hat sanatını, bir ekol olan Mahmud Celaleddin’in talebesi Mehmed Tahir Efendi’den öğrenerek, icazet almıştır. Celi sülüs yazı ile yazmış olduğu levhaları koleksiyonda mevcuttur. Hanedana mensup olup, sanatkâr şahsiyetiyle ön plana çıkan son halife Abdülmecid Efendi’ye ait levhalar da elimizde bulunmaktadır.

Yine devrin meşhur hattatlarından Yesari-zade Mustafa İzzet Efendi, Şeyh Mehmed Abdülaziz Rifai, Şefik Bey’in yazmış olduğu levhalar mevcuttur. Milli Saraylar Hat Sanatı ve Yazı Takımları Koleksiyonu içinde Yazı Takımları hayli geniş bir yer tutar. Yazı Takımları, genellikle divit, kalemdan, rıhdan, hokka, makta‘, kalemtıraş, makas ve tampondan oluşmaktadır. Koleksiyonda kristal, metal ve döküm yazı takımları mevcuttur.

Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) tuğrasını taşıyan yazı takımı ve hokka, “AH” inisyalli (Sultan Abdülhamid’in baş harfleri) yazı takımı,

Yine Sultan Reşad’a (1909-1918) Selanik ziyareti sırasında hediye edilmiş bir yazı takımı koleksiyonu oluşturan önemli objelerdendir.

Levha Ketebehu Abdülmecîd Bin Mahmûd Hân Imzalıdır. Kenarları Nebâtî Motiflerle Süslenmiş Varaklı Bir çerçevesi Vardır.Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han
Levha Ketebehu Abdülmecîd Bin Mahmûd Hân Imzalıdır. Kenarları Nebâtî Motiflerle Süslenmiş Varaklı Bir çerçevesi Vardır.Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han

Döküm yazı takımlarının üzerinde bulunan Meclis-i Mebusan-ı Osmanî damgasının, TBMM kurulduktan sonra, Arap alfabesiyle “TBMM” şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Döküm yazı takımları üzerinde bulunan damgaların geçirdiği değişiklik, aynı zamanda siyasî tarihimizdeki değişimlerin canlı örneklerinden ve o günlerin hatıralarındandır.

CEVAP VER