Osmanlı Döneminde Yaşamış Önemli Bilim Adamları

0
7518
Osmanlı Döneminde Yaşamış Önemli Bilim Adamları Kişiler Bilginler İlim İnsanları Mucid Kaşif Alim
Osmanlı Döneminde Yaşamış Önemli Bilim Adamları Kişiler Bilginler İlim İnsanları Mucid Kaşif Alim

El Fenari: Yazmış olduğu mantık kitabıyla ünlü
Kadızade-i Rumi: Matematik ve astronomi bilgini
Taşköprülüzade: 16. yy da yaşamış tefsir kelam mantık biyografi ve metafizik üzerine çalışmalar yapmış ve eserler vermiş
Kemalpaşazade: 16. yy da yaşamış şair ve alimdir. Müderrislik, kadılık ve Kanuni Döneminde şeyhülislamlık yapmış.En önemli eserleri Haşiye ve Yusuf ile Züleyha
Ebussuud Efendi: Kanuni Döneminin ünlü şeyhülislamı olan Ebussuud,yönetim ve toprak hukuku alanlarında vermiş olduğu fetvalarla ün salmıştır.
Ali Kuşcu: Çağın önemli astronomlarındandır. Fatih tarafından Semerkant”tan getirilmiş ve Osmanlılarda matematik öğretiminin kurucusu olarak bilinmektedir.
Piri Reis: Büyük Türk coğrafyacısıdır.Kitabb-ı Bahriye en önemli eseridir.
Seydi Ali Reis: Astronomi konusunda bilgi sahibi olan deniz coğrafyacısıdır.Muhit ve Miratü”l Memalik adlı eserleri vardır.

Osmanlı Devletinde Yetişen Bilim Adamları İmparatorluğunda Bilim Teknik Değerli Bilginleri
Osmanlı Devletinde Yetişen Bilim Adamları İmparatorluğunda Bilim Teknik Değerli Bilginleri

Matrakçı Nasuh: Kanuni Döneminde yaşamış kara coğrafyacısıdır.
Takuyiddin Bin Mehmet: III. Murat döneminde yaşamış astronomi bilginidir.III. Murat”ın yaptırmış olduğu rasathanede çalışmalar yapmış,veba salgınında birçok insanın ölmesi üzerine şeyhülislamın isteği ile bu rasathane kapatılmıştır.
Katip Çelebi: tarih, coğrefya ve felsefe alanında çalışmalar yapmış.Keşfuzzunun arapça yazmış olduğu büyük bir bibliyografya sözlüğüdür.Cihannüma adlı eseri vardır.

Türk İslam Bilginleri Hangileridir Eserleri Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgin
Osmanlı Blim ve Teknik; Önemli Mucit, Kaşif, Alim, Ulema ve Bilginleri. Osmanlı Devleti İlim Teknik Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgin

Evliya Çelebi: 17. yy”ın ünlü türk gezgininin Seyahatname adlı esri vardır.
Erzurumlu İbrahim Hakkı: Önemli mutasavvıflarımızdandır. Anatomi,matmatik ve fizyoloji alanlarında bilgi veren Marifetname en önemli kitabıdır.
Legari Hasan Çelebi: IV. Murat döneminde yaşamış dünyada ilk roketli füze uçuşunu gerçekleştiren insandır

Kaşif Mucit Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgini
Kaşif Mucit Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgini

CEVAP VER