Mızıkayı Hümayun Komutanı Ahmet Necip Paşa Kimdir

0
2362
Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi 5
Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi 5

NECİB AHMED PAŞA, Yesarizade (istanbul 1812-ay.y. 1883).

Yesanzade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin oğlu. Enderun’da yetişti.

Musika-i Mızıkayı hümayun’da batı müziği, flüt, piyano ve keman öğrendi. 1846’da flütçü olarak Saray bandosu’ na girdi.

Abdülaziz’in alafranga’ya karşı tutumunu eleştirdiğinden görevinden uzaklaştırıldı.

Abdülhamit’nin tahta geçmesini sağlayan olaylara karıştı, yeni padişah tarafından Mızıkayı hümayun komutanlığına atandı. Rütbesi ferikliğe yükseldi.

II. Abdülhamit dönemi boyunca milli marş olan ünlü Hamidiye marşın besteledi.

Teksesli ve çoksesli başka besteler de yaptı. XIX. yy.’ a kadarki klasik türk müziği eserlerini notaya aldırarak, doğru bir biçimde günümüze ulaşmalarını sağladı.

Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi. Kopya Kopya
Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi. Kopya Kopya

Muzıka-yı Hümayun’da Donizetti Paşa ve diğer Avrupalı musikişinaslardan Batı Musikisi öğrenip flüt, piyano ve keman gibi batı sazları çalmaya başlayan Necip Ahmed Bey hızla yükselmiş, Türk musikisine tutkun olan Abdülaziz tarafından Saray’dan uzaklaştırılmışsa da Batı Musikisi’ne taraftar olan Abdülhamid tarafından rütbesi iade edildiği gibi hem Muzıkay-ı Hümâyûn kumandanı, hem de Mâbeyn-i Hümâyûn feriki yapılmıştı. 1876 yılından 1909 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin millî marşı olarak çalınan Hamidiye Marşı’nı o bestelemiştir.

Necip Ahmed Paşa, Türkiye’de Batı Musikisi’nin gerçek kurucularındandı.

Hakiki HAMİDİYE MARŞI Beste: Necip Paşa – Sultan 2. Abdülhamid Han için Osmanlı Milli Marşı Solo Piyano ile Genç Piyanist Güneş Yakartepe

Türk Osmanlı Hanedanları – Osmanlı Devleti Saray Milli Müzikleri
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, “HAMİDİYE MARŞI ” Eserini Piyano ile Solo çaldı.
Arka Perde Sinevizyon ile Abdülhamit han Eserlerinden Görüntüler Eşlik etti.
“Sultan 2. Abdülhamit için, Osmanlı Milli Marşı; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 6
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
Hamidiye Marşı, 1876-1909 yılları arası kullanıldı.Ahmed Necip Paşa tarafından II. Abdülhamit için bestelendi

Ferik Rütbesi Ne demek

Ferik, Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Korgeneral ile Tümgeneral rütbelerine eşit askeri rütbe.

Ancak Ferik rütbesi de 26 Kasım 1934 tarihli 2590 sayılı Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun’un üçüncü maddesi gereğince iptal edildi.

 

CEVAP VER