Fuzuli Kimdir? Osmanlı Meşhur Divan Şairleri ve ŞiirleriKısaca Bilgi, Hayatı Nedir, Divan Edebiyatı eserleri

0
3220
Fuzuli Kimdir Osmanlı Meşhur Divan Şairleri Ve Şiirleri Kısaca Bilgi Hayatı Nedir Divan Edebiyatı Eserleri
Fuzuli Kimdir Osmanlı Meşhur Divan Şairleri Ve Şiirleri Kısaca Bilgi Hayatı Nedir Divan Edebiyatı Eserleri

FUZULİ  Kısaca Bilgi, Hayatı Nedir, Divan Edebiyatı eserleri

16. yüzyıl divan ünlü şairidir.
Bağdat’ta yaşayan şair Azeri sahası Türk edebiyatının temsilcisidir.
Kerbela’da bir salgın hastalık sonucunda ölmüştür.
Şiirlerinde üç dili de kullanmıştır: Azeri Türkçesi, Arapça ve Farsça
Platonik aşkı anlattığı lirik şiirleriyle Türk edebiyatının en büyük gazel ustalarındandır.
Tasavvufun etkisiyle, beşeri aşkı ilahı aşka ulaşmak için bir basamak olarak değerlendirmiştir; bundan dolayı şiir­lerini acı çekmenin insanı olgunlaştıracağı düşüncesiyle yazmıştır.
Sevgiliye kavuşmak istemeyen, ayrılığın getirdiği acıdan hoşlanan bir şairdir. Bu düşüncesini “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacumdan tabip / Kılma derman kim helakim zehri dermanundadır.” beytiyle anlatmıştır.
Bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzeten şairin şiirlerinde dini-tasavvufi birikimi kadar tıp, kimya, matematik gibi bilimlerdeki birikimi de dikkat çeker.
Güzel bir naat örneği olan “Su Kasidesi”yle oldukça sevil­miştir.
Leyla ile Mecnun mesnevisinde Mecnun’un beşeri aşktan ilahı aşka yükselişini anlatır.
Divan şairlerini de halk şairlerini de etkilemiştir.

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Nedir Şiiri Biçim İçerik Özellikleri Dönemleri Kaynakları Tarihsel Gelişimi Osmanlı Şiirleri Eserleri Şair
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Nedir Şiiri Biçim İçerik Özellikleri Dönemleri Kaynakları Tarihsel Gelişimi Osmanlı Şiirleri Eserleri Şair

Fuzuli  Şiirleri ve Eserleri:

Divan (Türkçe, Arapça ve Farsça)
Leyla ile Mecnun (mesnevi)
Şikâyetname (Süslü nesir örneğidir. Kanuni’nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal aksaklıkları konu edinen bir mektuptur.)
Hadikatü’s Süeda (Kerbela olayını anlatır)
Hadis-i Erbain Tercümesi (Kırk Hadis)
Risale·i Sıhhat ü Maraz (Sağlıkla ilgili)
Beng ü Bade
Enisü’l Kalb
Rind ü Zahit
Sakiname

Divan Edebiyatı Şiiri Biçim Ve İçerik Özellikleri Dönemleri Kaynakları Tarihsel Gelişimi Osmanlı Divan Edebiyaı Şiirleri Eserleri Şairleri Edebi Kişileri Tarihi
Divan Edebiyatı Şiiri Biçim Ve İçerik Özellikleri Dönemleri Kaynakları Tarihsel Gelişimi Osmanlı Divan Edebiyaı Şiirleri Eserleri Şairleri Edebi Kişileri Tarihi

CEVAP VER