Matrakçı Nasuh Kimdir? Hayatı ,Sanatı Minyatürleri, Bilgileri

0
12128
Rodosun Fethini Gösteren Bir Minyatür. Fethullah Çelebi Arifi Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Rhodes 1522 Bilgi
Rodosun Fethini Gösteren Bir Minyatür. Fethullah Çelebi Arifi Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Rhodes 1522 Bilgi

Matrakçı Nasuh Kimdir? Minyatür Sanatçısı, Matematikçi ve Tarih Adamı

Matrakçı Nasuh ünlü osmanlı minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir osmanlı alimidir..

Matrakçı Nasuhun Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533’ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir.

Enderun’da okumuştur. Matrakçı ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen “matrak” oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi bulunmasından ileri gelmektedir. Nasuh ayrıca çok usta bir silahşördü. Bu nedenle Silahî adıyla da anılırdı. Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlı ülkesinde “üstad” ve “reis” olarak tanınması için 1530’da I. Süleyman (Kanuni) tarafından verilmiş bir beratı da vardı. Çeşitli silahların nasıl kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan Tuhfetü’l-Guzât adlı bir kılavuz kitap bile yazmıştı.

Matrakçı Nasuh Minyatür Sanatçısı Matematikçi Ve Tarihçi Matrakci Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri History Poet And Painter Ottoman Bilgi
Matrakçı Nasuh Minyatür Sanatçısı Matematikçi Ve Tarihçi Matrakci Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri History Poet And Painter Ottoman Bilgi

Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlarında önemli bir bilim adamıydı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmiştir. Matematiğe ilişkin iki kitabı Cemâlü’l-Küttâb ve Kemalü’l- Hisâb ile Umdetü’l-Hisâb’ı I. Selim (Yavuz) döneminde yazmış ve padişaha adamıştır. Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matematikçilerin elkitabı olarak kullanılmıştır.

Nasuh bir tarihçi olarak da önemli yapıtlar vermiştir. Mecmaü’t-Tevârih adıyla Taberî Tarihi’ni Türkçe’ye çevirmiştir. Ayrıca Tarih’i Sultan Bayezid ve Sultan Selim ile Tarih’i Sultan Bayezid adlı iki kitabında bu padişahlar dönemindeki olayları anlatmıştır. Süleymannâme adlı kitabının üç ayrı nüshasında 1520-1537, 1543-1551 ve 1542-1543 arasında geçen olayları ele almıştır. Kanuni’nin 1534 Irak seferini Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han’da 1538 Karaboğdan seferini!de Fetihnâme-i Karaboğdan’ da konu etmiştir.

Ağdaşı Bir Osmanlı Sanatı Matrakçı NasûhMatrakçı Nasuh Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Bilgi
Ağdaşı Bir Osmanlı Sanatı Matrakçı NasûhMatrakçı Nasuh Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Bilgi

Matrakçı Nasuhun ölümü

Osmanlıda yetişmiş bilgin ve yetenekli insanlardan biri olan matrakçı nasuh 28 Nisan 1564 tarihinde öldü. Yaklaşık kanuninin ölümünden 2 sene önce ölmüştür.

Çok değerli ve çok yetenekli bir şahsiyettir.

Minyatür sanatçısı matematikçi ve tarihçidir.

Çeşitli kaynaklarda onun 1547’den, 1551’den, 1553’ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır.

Matrakçı Nasuh Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Bilgi
Matrakçı Nasuh Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri Historian Poet And Painter Matrakçı Nasuh Ottoman Bilgi

Matrakçı Nasuh Minyatür Resim Sanatı ve Minyatürleri

suleyman-mohac-seferinde-bu-dosya-hakkinda-daha-fazla-bilgi-bir-minyatur-matrakci-nasuh-ottoman-bilgisi
suleyman-mohac-seferinde-bu-dosya-hakkinda-daha-fazla-bilgi-bir-minyatur-matrakci-nasuh-ottoman-bilgisi
hint-okyanusundaki-osmanli-gemilerini-gosteren-bir-minyatur-16-yuzyil-bir-minyaturler-matrakci-nasuh-ottoman-bilgi
Nasuh Minyatürü, Tabloları ,Minyatürleri hint-okyanusundaki-osmanli-gemilerini-gosteren-bir-minyatur-16-yuzyil-bir-minyaturler-matrakci-nasuh-ottoman-bilgi
Yaşlanmış-I.-Süleyman’ı-iki-has-oda-ağası-ile-birlikte-tasvir-eden-minyatür.-gösteren-bir-minyatür-16.-yüzyıl-Bir-minyatürler.-Matrakçı-Nasuh
Yaşlanmış-I.-Süleyman’ı-iki-has-oda-ağası-ile-birlikte-tasvir-eden-minyatür.-gösteren-bir-minyatür-16.-yüzyıl-Bir-minyatürler.-Matrakçı-Nasuh ,Minyatürü, Tabloları ,Minyatürleri
Rodosun-fethini-gösteren-bir-minyatür.-Fethullah-Çelebi-Arifi-historian-poet-and-painter-Matrakçı-Nasuh
Rodosun-fethini-gösteren-bir-minyatür.-Fethullah-Çelebi-Arifi-historian-poet-and-painter-Matrakçı-Nasuh ,Minyatürü, Tabloları ,Minyatürleri
I. Viyana Kuşatması'nı gösteren bir minyatür kanuni Süleyman Bu dosya hakkında daha fazla bilgi. Bir minyatür. Matrakçı Nasuh Ottoman- Bilgisi
I. Viyana Kuşatması’nı gösteren bir minyatür kanuni Süleyman Bu dosya hakkında daha fazla bilgi. Bir minyatür. Matrakçı Nasuh Ottoman- Bilgisi

 

CEVAP VER