Müfide Kadri Kimdir? Osmanlı İlk Müslüman Osmanlı-Türk Kadın Ressam

0
3104
Müfide Kadri Kimdir İlk Müslüman Osmanlı Türk Kadın Ressam Hayatı Eserleri Sanatı Resimleri Tablo Görsel Kadın Resim Güzel Sanatlar öğretmen
Müfide Kadri Kimdir İlk Müslüman Osmanlı Türk Kadın Ressam Hayatı Eserleri Sanatı Resimleri Tablo Görsel Kadın Resim Güzel Sanatlar öğretmen

Müfide Kadri

Osmanlı İmparatorluğu’nun bilinen ilk müslüman kadın ressamıdır.

Doğum Tarihi: 1889

Doğum Yeri: İstanbul, Üsküdar

Ölüm Tarihi: 1912

Ölüm Yeri: İstanbul

Mezarı: Karacaahmet Mezarlığı, İstanbul

Konu Başlıkları

 • Etkinlik Alanı
 • Ödülleri
 • Üyelikleri
 • Eğitimi
 • Sosyal Sorumluluk projeleri
 • Akraba ve Dostları
 • Anısını Yaşatan Projeler
 • Hakkında Yazılanlar
 • Kaynakça
 • Teşekkür

Etkinlik Alanı

Resim
Sergileri
 • 1911İstanbul Opera Cemiyeti Salonu, İstanbul
 • 1912Osmanlı Ressamlar Cemiyeti (ölümünden sonra yapılan kişisel sergisi)
Eserlerinin bulunduğu koleksiyonlar

Rezan Has Müzesi, İstanbul

Öğretmen Müfide Kadri

Müfide Kadri, Osmanlı İmpartorluğu’ndaki ilk profesyonel müslüman kadın resim öğretmenidir.

Müfide Kadri’nin resim, müzik ve nakış öğretmenliği yaptığı okullar:

Süleymaniye Nümune-i İnas (Süleymaniye kız örnek okulu), İstanbul

İnas Rüşdiyesi (altı sınıflık bir okuldur), İstanbul

Dersaadet İnas İdadisi (daha sonraki adıyla İstanbul Kız Lisesi), İstanbul

Müfide Kadri, II. Abdulhamit’in (hükümdarlık süresi 1842-1918) kızı Aliye Sultan’a sarayda özel resim dersleri de vermiştir

Besteci Müfide Kadri

Müfide Kadri besteler de yapmıştır. Sözleri Selahattin Bey’e ait olan “Tenan-i Şebap” adındaki bestesi, dönemindeki sanat dergilerinde yayınlanmıştır.

Ödülleri

Müfide Kadri, Osmanlı İmparatorluğu’nun yurtdışındaki bir sergide resmi yer almış ve ödül kazanmış ilk kadın sanatçıdır.

Münih sergisi, Altın Madalya (Kaynaklarda bu serginin yılı ve adı belirtilmemektedir.)

Üyelikleri

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyesi

Eğitimi

On yaşında özel resim dersleri almaya başladı. Öğretmenleri ressam Osman Hamdi Bey (ilk müze müdürü), ressam Halil Paşa ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Okulu) yağlıboya resim öğretmeni Salvatore Valeri’dir.

Sosyal Sorumluluk projeleri

Ölümünden sonra kırk kadar eseri sergilenip satılmak üzere Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ne verildi. 1912 yılında sergilenen eserlerden elde edilen gelir cemiyete bağışlandı.

Akraba ve Dostları

 • Annesi
 • Babası:Kadri Bey
 • Yeğeni:Güzin Duran (ressam, koleksiyoncu), Rauf Yekta (müzisyen)

CEVAP VER