Osmanlı Hükümdarı II. Mahmut Eserleri ve Mimari Çalışmalar

0
4534
II. Mahmud Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. 1826 Yılında Gerçekleştirdiği Kıyafet Inkılabından Evvelki Hali. Ottoman Empire 1
II. Mahmud Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. 1826 Yılında Gerçekleştirdiği Kıyafet Inkılabından Evvelki Hali. Ottoman Empire 1

Osmanlı Hakanı 2. Mahmud  Camiler, Köprüler, Mektebler, Yapılar ve Mimarlık Çalışmaları

Sultan II. Mahmud döneminde, mimari alanda da yeni bir gelişmenin başladığı görülür. İmparatorluğun değişik bölgelerinde birbirinden güzel yapılar inşa edildi.

II. Mahmud 30. Osmanlı Padişahı Ve 109. İslam Halifesidir. Osman Gazi Ve Sultan İbrahimden Sonra Osmanlı Hanedanı üçüncü Ve Son Soy Atası Ottoman Empire
II. Mahmud 30. Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesidir. Osman Gazi Ve Sultan İbrahim Sonra Osmanlı Hanedanı üçüncü Ve Son Soy Atası Ottoman Empire

Sultan II. Mahmud’un yaptırdığı eserlerden bazıları şunlardır;

  1. Rodos Süleymaniye Camii,
  2. İzmir Bıyıklıoğlu Mahmud Camii,
  3. hayatını kurtaran Cevri Kalfa’nın adını verdiği sıbyan mektebi,
  4. Tophane Nusretiye Camii, Arnavutköy Tevfikiye Camii,
  5. Asariye Camii,
  6. Hidayet Camii İstanbul Kocamustafapaşa Küçük Efendi Camii ve külliyesi,
  7. İstanbul Şamlar köyü tarihi camii ve bendi,
  8. Taşkışla, Gülhane Parkı girişindeki Alay Köşkü.

Sultan II. Mahmud ayrıca, İstanbul’daki bütün büyük camilerin tamirini de yaptırdı.

Unkapanı köprüsü yine onun zamanında yapıldı.

Mekke’de bir medrese yaptırdı ve

Mescid-i Aksa’yı tamir ettirdi.

Aynı zamanda hattat, bestekâr ve şair olan Sultan II. Mahmud yazdığı şiirlerde Adlî mahlasını kullandı.

CEVAP VER