Sultan Mahmud Güfte ve Şiirlerİ

0
3882
Sultan I.Mahmud Edebi Nesir Musiki Ve Bestekar Sanat İlgisi Ve Üslûbu
Sultan I.Mahmud Edebi Nesir Musiki Ve Bestekar Sanat İlgisi Ve Üslûbu

Sultan I.Mahmud Edebi, Nesir Musiki ve Bestekar Sanat İlgisi ve Üslûbu

Sultan I.Mahmud‟un siyasî ve askerî kimliği dışındaki sanatçı yönüne dair bilgileri, nesir ve musikî faaliyetleri gibi edebiyat, şiir,  musiki-Müzik ve beste ile yakından ilgilenmiştir. Sanatçı, şair ve müzisyenleri korumuştur.

Şiirle yakından ilgilenmiş, Güfte ve şiirler yazmıştır.

Şair Sultan Mahmud Şiirleri ve Güfteleri

Sultan I. Mahmud‟un önemli vasıflarından biri de şiire olan merakı ve üstün şairlik yeteneğidir. Padişahın bizzat kendi dilinden aktarılan şairlik yönü ile ilgili özellikleri şu şekildedir:

“Şiir ve müzikle yakından ilgilenirim. Şairlerle müzisyenleri korurum. Onların şiir ve şarkılarını dinlemekten zevk alırım.

“Sebkâti” mahlasıyla Arapça şiirler yazar besteler yaparım. İşte bunlardan biri:

KITA

Varalım kûyi dilâraya gönül hû diyerek

Kokalım güllerini goncai hoş bû diyerek

ġerbati lâli hayali bizi öldürdü medet

Gidelim kûyine yarin bir içim su diyerek

Yine Sultan I. Mahmud‟un gazel tarzında kaleme aldığı şiirlerinden örnekler:

Kerem bahş olmaz ey dil halimi canana söylersin

Vefâ me‟mûledersin ger aceb yaban söylersin

Ne daniş etdi tahsil “Sebkâti” tab-ı seher pişin

Ki her nazmı neşat efzâ-yı sen şahâne söylersin

Yine başka şiirlerinden örnekler:

Cihan hayran-ı dîdârım Misal-i Kâbe ruhsârım Salın naz eyle gülzâra Görüp rûyîni hemvâra Esir-i tal‟atın âfâk

Gören hem görmeyen müştak Letâfet ver çemenzâra

Safa kesb eylesün uşşak

CEVAP VER