İslami Tasavvufi Sufi Düşünceleri: Yasevilik Tarikatı ve Ahmed Yesevi Kimdir?

0
2692
Slami Tasavvufi Sufi Düşünceleri Yasevilik Tarikatı Ve Ahmed Yesevi Kimdir Osmanlı İslam Din Nedir Zikir
Slami Tasavvufi Sufi Düşünceleri Yasevilik Tarikatı Ve Ahmed Yesevi Kimdir Osmanlı İslam Din Nedir Zikir

İslami Tasavvufi-Sufi  Düşünce Tarikatları Genel Bilgi Yasevilik Tarikatı( Ahmed Yesevi)

Tasavvuf Nedir?
 İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır.
Mutasavvıf Kimdir?

Tasavvufi hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişi.

İslam’ın ilk dönemlerinde tasavvufi yorumlar yoktu. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sade ve gösterişten uzak bir hayat yaşıyorlar, Peygamber Efendimizin sade yaşamını bizzat gördükleri için lüksten, gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabe efendilerimiz Kur’an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde en büyük örnek olan Peygamberimiz vardı.

Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana
Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana

 Osmanlı İslami Tasavvufi-Sufi  Düşünce Tarikatları Nelerdir? Ne zaman Nasıl ortaya çıktı:

1- Peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanlar zenginleşti.
2- Bu durumun sonucunda İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı.
3- Bunu farkeden bazı İslam alimleri, Hz. Peygamber’in ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzına tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptılar, görüşler sundular.
4- Bu görüşler; dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliği, nefsi terbiye etmek gibi Kur’an ahlakında yer alan ilkelerdi.
5- Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar oluştu.

Önemli İslami Tasavvufi  Tarikatler (Yorumlar) nelerdir?

  1. Yasevilik
  2. Kadirilik
  3. Nakşibendilik,
  4. Mevlevilik

YESEVILIK TARİKATI HAKKINDA BİLGİLER:

Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi’nin (öl. 1167) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Hoca Ahmed Yesevi, Türkistan’ın Yesi kentinin Sayram kasabasında dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti. İlk eğitimini Yesi şehrinde aldı. Ardından dönemin önemli ilim merkezlerinden Buhara’ya gitti ve orada ilim tahsil etti. Sonra memleketi Yesi’ye dönüp ders vermeye başladı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Öğrencilerine ve insanlara İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi, insanlara İslam’ın ilkelerini anlatırken “hikmet” adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçeyle yazdığı bu şiirleri, halkın İslam’ı anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu. Ahmet Yesevi’nin hikmet adı verilen bu şiirlerinin toplandığı kitabının adı “Divan-ı hikmet” tir.

Yeseviliğin önemli bazı ilkeleri:

 1- Dünya malına değer vermemek
2- Allah’ın emirlerine uyma konusunda titiz davranmak
3- Doğru sözlü ve dürüst olmak
4- Kendini başkalarından üstün görmemek
5- Cömert olmak
6- Sırları açığa vurmamak
7- Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek
8- Misafire ikram etmek
9- Yumuşak huylu olmak
10- Cemaatle namaza önem vermek
11- Devamlı abdestli gezmek
12- Allah’ı çokça zikretmek…

CEVAP VER