Osmanlı Türk Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Tekke Edebiyatı

0
1772
Osmanlı Türk Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Önemli Kişiler Kimlerdir İmparatorluğu Sufi Tasavvuf Nedir Zikir Derviş
Osmanlı Türk Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Önemli Kişiler Kimlerdir İmparatorluğu Sufi Tasavvuf Nedir Zikir Derviş

Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır.

da denir. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.

En belirgin özellikleri şunlardır:

 1. Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevi’dir.
 2. Tekke Edebiyatı, Anadolu’ya 13. y.y.’dan itibaren gelişmiştir.
 3. Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.
 4. Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
 5. Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
 6. Şiirlerin çoğu ezgilidir.
 7. Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.
 8. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
 9. Dili Aşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan Edebiyatı’na göre sadedir.
 10. Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.

  Tekke Edebiyatı İslam Tasavvuf Edebiyatı Şairleri Emre Yolunda Ortak Tasavvuf Kültürü Araştırma Projesi
  Tekke Edebiyatı İslam Tasavvuf Edebiyatı Şairleri Emre Yolunda Ortak Tasavvuf Kültürü Araştırma Projesi

Yüzyıllara göre Tekke Edebiyatını en önemli temsilcileri şunlardır:

 • 12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi
 • 13.yy.: Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
 • 14.yy.: Kaygusuz Abdal
 • 15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi
 • 16.yy.: Pir Sultan Abdal
 • 17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi
 • 18.yy.: Sezai
 • 19.yy.: Kuddusi, Turâbi
 • Tasavvuf Edebiyatı Şairleri
 • Anadoluda Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Başlangıcı ve Temsilcileri
 • Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı
  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı

CEVAP VER