Tekke Edebiyatı -İslam Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

0
2329
Tekke Edebiyatı İslam Tasavvuf Edebiyatı Şairleri Emre Yolunda Ortak Tasavvuf Kültürü Araştırma Projesi
Tekke Edebiyatı İslam Tasavvuf Edebiyatı Şairleri Emre Yolunda Ortak Tasavvuf Kültürü Araştırma Projesi

Dinî – Tasavvufî Halk Edebiyatı (Tekke Edebiyatı – Tasavvuf Edebiyatı) Şairleri

13.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
 • Hacı Bektaş-ı Velî
 • Sultan Veled
 • Ahmed Fakih
 • Şeyyâd Hamza
 • Yunus Emre

14.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Abdal Musa
 • Kaygusuz Abdal
 • Gülşehri
 • Âşık Paşa
 • Said Emre
 • Kadı Darir
 • Elvan Çelebi
 • Rabguzî

15.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Hacı Bayram Velî
 • Süleyman Çelebi
 • Eşrefoğlu Rûmî
 • Kemal Ümmî
 • Emir Sultan
 • Dede Ömer Ruşeni
 • Akşemseddin
 • Yazıcızâde Mehmed
 • İbrahim Tennûrî

16.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Pir Sultan Abdal
 • Aziz Mahmud Hüdayi
 • Vahib Ümmi
 • Kul Himmet
 • Muhyiddin Abdal
 • İbrahim Gülşenî
 • Ahmed Sârban
 • Bursalı Muhyiddin Üftade
 • Şah İsmail Safevî (Hatâî)

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı
  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Tekke Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Tekkeler Sufi Tasavvuf Tasavvufi Nedir Zikir Osmanlı

17.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Âdem Dede
 • Elmalılı Sinan Ümmi
 • Niyazî-i Mısrî
 • Şeyhülislam Yahya
 • Kul Nesîmî
 • Aşık Virani
 • Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi
 • Nakşi Akkirmanî
 • Gaybi Sunullah

18.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Bursalı İsmâil Hakkı
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Mahdum Kulu
 • Neccarzade Şeyh Rıza
 • Cemâli
 • Üsküdarlı Haşim
 • Kul Şükrü
 • Nasuhî
 • Senâyî
 • Mehdî
 • Mahvî

19.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Seyrânî
 • Türabi
 • Keçecizade İzzet Molla
 • Salih Baba
 • Bitlisli Müştâk Baba
 • Kıbrıslı Âşık Kenzî
 • Şeyhülislam Arif Hikmet
 • Adile Sultan

20.Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

 • Edîb Harâbî
 • Mihrâbî
 • Mehmet Nuri
 • Yozgatlı Hüznî
 • Âşık Molla Rahim
 • Derûnî
 • Sıtkı
 • Konyalı Mehmet Yakıcı
 • Zeynel Uslu Baba

CEVAP VER