OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri Osmanli

III.Selim’in Islahat Hakkında Düşünceleri

Islahat düşüncesi,  III. Selim için bir baba mirasıdır.Babasının padişahlığı sıralarında Selim, henüz on yaşında idi.Bu küçük yaşına rağmen imparatorluğun içinde bulunduğu kötü durumu anlamıştı.Babası...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Sultan Abdülmecid Büyük Mecidiye Camii Ortaköy Camisi İstanbul Boğaziçi Beşiktaş Ilçesi. Ortakoy Ortaköy Büyük Mecidiye Camii. 2

Büyük Mecidiye Camii/Ortaköy Cami İstanbul Boğaziçi Beşiktaş ilçesi

Büyük Mecidiye Camii ya da halk arasında bilinen adı ile Ortaköy Camii, İstanbul Boğaziçi’nde Beşiktaş ilçesinin, Ortaköy semtinde sahilde bulunan Neo Barok tarzında bir...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

Haremden Görüntü Türk Kızı Osmanlı Sarayı Tarihi Yağlı Boya Tabloları Sultani Türk Ları Foto Görseli Osmanli Kimdir. Fotograf Sarayda Padişahı Sultanları Saray Haremi

Osmanlı Saray Haremi, Resimler ile Sultanları Hayatı

Osmanlı’da Harem’in Kapalı Kapıları Ardındaki Görkemli Hayat Bilgileri ve Görselleri Harem’de yaşayanlar geride yaşadıklarını sözlü ya da yazılı olarak bırakmamışlar. Dolayısıyla da haremi anlatan eserler...

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi